Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2010

01-06-2010 | Boekbespreking

Boekbespreking

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 3/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Gedurende de laatste twee decennia veranderde de diagnostische en therapeutische aanpak van dementie grondig. In dit nieuwe handboek worden de meest recente inzichten hieromtrent overzichtelijk geschetst, waar onder redactie van de drie bovenvermelde redacteurs verschillende Nederlandse en Vlaamse experts bijdragen tot de brede inhoud. Elk hoofdstuk wordt hierbij voorafgegaan door een vlotte samenvatting van de belangrijkste kernpunten. Na een eerste inleidend deel waarin algemene beschouwingen over dementie, de evolutie van de kijk op dementie en epidemiologie beschreven worden, wordt in het tweede deel van het boek specifiek ingegaan op de diagnostiek en differentiële diagnostiek van dementie, met meer specifiek de bespreking van onder andere de waarde van beeldvormend onderzoek van de hersenen en neuropsychologische diagnostiek. Op het einde van dit tweede deel worden de meeste gebruikte meetinstrumenten en hun belang kort besproken. Erg handig hierbij is dat vele instrumenten in bijlage ook raadpleegbaar zijn. In het derde deel worden praktische beleidsaspecten zoals zorg(planning), behandeling van dementie in al zijn facetten en de farmacotherapeutische behandeling van gedragsstoornissen toegelicht. Naast theoretische beschouwingen over de evolutie van geheugenpoliklinieken in Nederland, zijn de hoofdstukken over juridische en ethische aspecten belangrijke toevoegingen. Tenslotte wordt in het vierde en laatste deel een handig en bruikbaar overzicht van de diverse nosologische ziekte-entiteiten geschetst. De hoofdstukken in dit laatste deel worden ingeleid aan de hand van casuïstiek en zijn verder overzichtelijk opgebouwd met bespreking van symptomatologie, de courant gebruikte ziektecriteria en aanvullende onderzoeken, naast ook een overzicht over recente inzichten betreffende biomerkers, ziektepathogenese en neuropathologie waar toepasselijk. …
Metagegevens
Titel
Boekbespreking
Publicatiedatum
01-06-2010
Uitgeverij
Springer-Verlag
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 3/2010
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03096198

Andere artikelen Uitgave 3/2010

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 3/2010 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen

Congresagenda

Congresagenda