Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2014

01-04-2014

Borging van de financiering van zorg voor kwetsbare ouderen in het Nationaal Programma Ouderenzorg: knelpunten en oplossingsrichtingen

Auteurs: A. J. Theuws, A. T. G. Paulus, B. van Steenkiste, G. A. M. Widdershoven, T. van der Weijden, S. O. Hobma

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Securing the financing of care for the frail eldery: problems and solutions

Projects within the Dutch National Program for Elderly Care (NPO) have been experimenting since 2008 to increase coherence in care for the frail elderly. Invest-NPO explored the problems and solutions to secure the financing of these innovative projects. Problems were expected with coordination because there was not yet a structural reimbursement for such an activity for the frail elderly. There where doubts about the adequacy of reimbursement for multidisciplinary consultation and certain structural conditions. The existing fragmentation across multiple domains and reimbursement rules made it difficult to achieve an integrated approach and creativeness in care. The principles of bundled payment can be helpful in problems concerning multidisciplinary consultation, structural conditions and coordination because joint agreements are needed. According to many, capitation is even a better solution if properly applied, because there are fewer boundaries in deciding how care is organized. Initiatives from entrepreneurs may represent first steps in the right direction. The findings of Invest-NPO may contribute to the development of further steps.
Literatuur
1.
go back to reference Nationaal Programma Ouderenzorg. Landelijk werken aan betere zorg voor kwetsbare ouderen. Overzicht van projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Den Haag: ZonMw, 2011. Nationaal Programma Ouderenzorg. Landelijk werken aan betere zorg voor kwetsbare ouderen. Overzicht van projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Den Haag: ZonMw, 2011.
2.
go back to reference Theuws AT. Eindrapportage Invest NPO. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2012. Theuws AT. Eindrapportage Invest NPO. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2012.
3.
go back to reference Paulus A, Raak A, Keijzer, F. ABC: The pathway to comparison of the costs of integrated care, Public Money and Management 2002;22:25 – 32.CrossRef Paulus A, Raak A, Keijzer, F. ABC: The pathway to comparison of the costs of integrated care, Public Money and Management 2002;22:25 – 32.CrossRef
4.
go back to reference Abma TA, Widdershoven GAM. Responsieve methodologie. Interactief onderzoek in de praktijk. Den Haag:Lemma, 2006. Abma TA, Widdershoven GAM. Responsieve methodologie. Interactief onderzoek in de praktijk. Den Haag:Lemma, 2006.
5.
go back to reference Transitiebureau WMO. Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. VWS en VNG, 2013. Transitiebureau WMO. Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. VWS en VNG, 2013.
6.
go back to reference Van Campen C, Broese van Groenou M, Deeg D, Iedema J. Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar. Den Haag: SCP, 2013. Van Campen C, Broese van Groenou M, Deeg D, Iedema J. Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar. Den Haag: SCP, 2013.
7.
go back to reference Van Rijn MJ. Brief 6 november 2013 aan de tweede kamer over Nadere uitwerking brief hervorming langdurige zorg. Den Haag: Ministerie van VWS, 2013. Van Rijn MJ. Brief 6 november 2013 aan de tweede kamer over Nadere uitwerking brief hervorming langdurige zorg. Den Haag: Ministerie van VWS, 2013.
8.
go back to reference VMS Veiligheidsprogramma. Praktijkgids Kwetsbare Ouderen. VMS, 2009. VMS Veiligheidsprogramma. Praktijkgids Kwetsbare Ouderen. VMS, 2009.
9.
go back to reference VWS. Brief 13 mei 2011 aan de eerste kamer over overheveling geriatrische revalidatiezorg. Den Haag: Ministerie van VWS, 2011. VWS. Brief 13 mei 2011 aan de eerste kamer over overheveling geriatrische revalidatiezorg. Den Haag: Ministerie van VWS, 2011.
10.
go back to reference Evaluatiecommissie integrale bekostiging. Eindrapport: integrale bekostiging van zorg: werk in uitvoering. Den Haag: ZonMw, 2012. Evaluatiecommissie integrale bekostiging. Eindrapport: integrale bekostiging van zorg: werk in uitvoering. Den Haag: ZonMw, 2012.
11.
go back to reference Berenschot L, Van der Geest L. Integrale zorg in de buurt. Meer gezondheidsresultaat per euro. Utrecht: Nyfer, 2012. Berenschot L, Van der Geest L. Integrale zorg in de buurt. Meer gezondheidsresultaat per euro. Utrecht: Nyfer, 2012.
Metagegevens
Titel
Borging van de financiering van zorg voor kwetsbare ouderen in het Nationaal Programma Ouderenzorg: knelpunten en oplossingsrichtingen
Auteurs
A. J. Theuws
A. T. G. Paulus
B. van Steenkiste
G. A. M. Widdershoven
T. van der Weijden
S. O. Hobma
Publicatiedatum
01-04-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2014
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-014-0069-1

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2014 Naar de uitgave

Announcement

Congresagenda