Skip to main content
Top

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Uitgave 2/2014

Inhoudsopgave (9 Artikelen)

Overleg tussen mantelzorgers en formele hulpverleners van thuiswonende ouderen

M. T. Jacobs, M. I. Broese van Groenou, D. J. H. Deeg

Implementatie, effecten en kosten van casemanagement voor mensen met dementie en hun mantelzorgers: beschrijving van de COMPAS studie

H. P. J. van Hout, J. L. MacNeil Vroomen, L. D. Van Mierlo, F. J. M. Meiland, E. P. Moll van Charante, K. J. Joling, P. van den Dungen, R. M. Dröes, H. E. van der Horst, S. E. J. A. de Rooij

Borging van de financiering van zorg voor kwetsbare ouderen in het Nationaal Programma Ouderenzorg: knelpunten en oplossingsrichtingen

A. J. Theuws, A. T. G. Paulus, B. van Steenkiste, G. A. M. Widdershoven, T. van der Weijden, S. O. Hobma