Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2014

01-04-2014 | Gastredactioneel

De toekomst van de ouderenzorg: Het Nationaal Programma Ouderenzorg vervolgd

Auteur: B. Meyboom-de Jong

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Excerpt

In 2008 is het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van start gegaan (www.​nationaalprogram​maouderenzorg.​nl). Het doel was om de organisatie en de inhoud van zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Kwetsbaarheid verwijst naar het risico op functieverlies en verminderde zelfredzaamheid door een combinatie van chronische ziekten, welzijnsproblemen, gebrekkige woonsituatie, een zwak sociaal netwerk of een laag inkomen. Sinds het begin van het programma zijn acht netwerken rond de universitaire medische centra gevormd, die met elkaar 75 projecten hebben uitgevoerd. In deze aflevering van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie worden enkele projecten beschreven. Aan de projecten hebben ruim 650 ‘partijen’ meegewerkt van huisartsen tot ziekenhuizen, van gemeenten tot zorgverzekeraars, van welzijnsadviseurs tot wijkverpleegkundigen en ‘last but not least’ veel mantelzorgers en vooral veel ouderen zelf. Zeggenschap van ouderen en eigen regie is de eerste kernwaarde die door deelnemende ouderen, onderzoekers en ZonMw is geformuleerd. In totaal hebben ruim 38.000 ouderen in de NPO- projecten meegewerkt en 170 ouderen hebben actief deelgenomen in doelgroep -en klankbordpanels.1 Om maximale winst uit de opbrengsten van het NPO te halen is het noodzakelijk om de werkzame en doelmatige resultaten te implementeren en te borgen door voor structurele bekostiging te zorgen. …
Literatuur
1.
go back to reference Participatie. Een 10 voor patiëntenparticipatie. Den Haag: ZonMw en VSBfonds, 2013. Participatie. Een 10 voor patiëntenparticipatie. Den Haag: ZonMw en VSBfonds, 2013.
2.
go back to reference Oogst. De opbrengst van 5 jaar Nationaal Programma Ouderenzorg. Den Haag: ZonMw, 2013. Oogst. De opbrengst van 5 jaar Nationaal Programma Ouderenzorg. Den Haag: ZonMw, 2013.
3.
go back to reference Handboek ‘participatie voor ouderen in zorg-en welzijnsprojecten’. Utrecht: CSO, 2010. Handboek ‘participatie voor ouderen in zorg-en welzijnsprojecten’. Utrecht: CSO, 2010.
5.
go back to reference Ouderen over ondersteuning en zorg. Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen. CSO, ZorgBelang Nederland, Stichting Pharos, 2013. Ouderen over ondersteuning en zorg. Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen. CSO, ZorgBelang Nederland, Stichting Pharos, 2013.
6.
go back to reference Westendorp R. Oud worden zonder het te zijn. Over vitaliteit en veroudering. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact, 2013. Westendorp R. Oud worden zonder het te zijn. Over vitaliteit en veroudering. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact, 2013.
Metagegevens
Titel
De toekomst van de ouderenzorg: Het Nationaal Programma Ouderenzorg vervolgd
Auteur
B. Meyboom-de Jong
Publicatiedatum
01-04-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2014
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-014-0065-5

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2014 Naar de uitgave