Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

26-02-2019 | Onderzoek | Uitgave 4/2019

Huisarts en wetenschap 4/2019

Beter af bij de verpleegkundig specialist?

Een cohortonderzoek bij kinderen met luchtweginfecties

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 4/2019
Auteurs:
Saskia van Vugt, Alma van de Pol, Frits Cleveringa, Rebecca Stellato, Marieke Kappers, Niek de Wit, Roger Damoiseaux
Belangrijke opmerkingen
Van Vugt SF, Van de Pol AC, Cleveringa FG, Stellato RK, Kappers MP, De Wit NJ, Damoiseaux RA. Beter af bij de verpleegkundig specialist? Een cohortonderzoek bij kinderen met luchtweginfecties. Huisarts Wet 2019;62(4):30-3. DOI:10.1007/s12445-019-0021-2.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit onderzoek is een bewerkte vertaling van: Van Vugt SF, Van de Pol AC, Cleveringa FG, Stellato RK, Kappers MP, De Wit NJ, Damoiseaux RA. A case study of nurse practitioner care compared with general practitioner care for children with respiratory tract infections. J Adv Nurs 2018;74:2106-14. Publicatie gebeurt met toestemming.

Samenvatting

Inleiding Verpleegkundig specialisten nemen steeds meer patiëntenzorg van de huisarts over, waaronder die voor kinderen met luchtweginfecties. Deze substitutie door geprotocolleerde zorg zou kunnen zorgen voor betere voorlichting aan de ouders en overbehandeling kunnen terugdringen. Doel van dit onderzoek was de kwaliteit van zorg zoals geleverd door de verpleegkundig specialist te vergelijken met die van zorg door de huisarts.
Methode Retrospectief observationeel cohortonderzoek op basis van medische dossiers. De gegevens betroffen kinderen van 0 tot 6 jaar die tussen januari en december 2013 de huisartsenpraktijk bezochten wegens een luchtweginfectie. Primaire uitkomsten waren antibioticumvoorschriften en reconsultaties, waarbij werd gecorrigeerd voor mogelijke confounders.
Resultaten In totaal 899 consulten werden beoordeeld (168 van de verpleegkundig specialist; 731 van huisartsen). Van deze consulten leidde 21% tot een antibioticumvoorschrift, zowel bij de verpleegkundig specialist als bij de huisarts (OR na correctie 1,40; 95%-BI 0,89 tot 2,22). Ziekte-ernst was hierbij een belangrijke confounder. Het percentage reconsultaties was bij de verpleegkundig specialist 30% en bij de huisarts 23% (OR na correctie 1,53; 95%-BI 1,01 tot 2,31). Hierbij was piepende ademhaling een confounder. De percentages complicaties en verwijzingen verschilden niet.
Conclusie Voor kinderen met een luchtweginfectie leiden consulten bij een verpleegkundig specialist of bij een huisarts niet tot minder antibioticumvoorschriften, complicaties en verwijzingen. Huisartsen hebben een lager reconsultatiepercentage en zien meer ernstig zieke kinderen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2019

Huisarts en wetenschap 4/2019 Naar de uitgave

Nieuws

Nieuws