Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-03-2014 | Onderzoek | Uitgave 3/2014

Huisarts en wetenschap 3/2014

Besmetting met wrattenvirus in gezin en schoolklas

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 3/2014
Auteurs:
Dr. Sjoerd Bruggink, Dr. Just Eekhof, Paulette Egberts, Sophie van Blijswijk, prof.dr. Pim Assendelft, prof.dr. Jacobijn Gussekloo
Belangrijke opmerkingen
LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden: dr. S.C. Bruggink, huisarts-onderzoeker; dr. J.A.H. Eekhof, huisarts-epidemioloog; P.F. Egberts, huisarts; S.C.E. van Blijswijk, arts; prof.dr. W.J.J. Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde; prof.dr. J. Gussekloo, hoogleaar huisartsgeneeskunde • Correspondentie: s.c.bruggink@limc.nl • Mogelijke belangeverstrengeling: niets aangegeven.
Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Bruggink SC, Eekhof JAH, Egberts PF, Van Blijswijk SCE, Assendelft WJJ, Gussekloo J. Warts transmitted in families and schools: a prospective cohort. Pediatrics 2013;131:928–34. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Bruggink SC, Eekhof JAH, Egberts PF, Van Blijswijk SCE, Assendelft WJJ, Gussekloo J. Besmetting met wrattenvirus in gezin en schoolklas. Huisarts Wet 2014;57(3):110–3.

Doel

Om adviezen over de preventie van wratten te onderbouwen onderzochten we bij schoolkinderen de relatie tussen de mate van blootstelling aan het humaan papillomavirus (HPV) en de incidentie van wratten.

Methode

In dit prospectieve cohortonderzoek hebben we de handen en voeten van alle kinderen op drie Nederlandse basisscholen bij een beginmeting en na een jaar onderzocht op aanwezigheid van wratten. De door ouders bij aanvang ingevulde vragenlijsten leverden informatie op over de blootstelling aan HPV, gemeten door de aanwezigheid van pre-existente wratten, wratten bij gezinsleden en gebruik van openbare voorzieningen zoals zwembaden.

Resultaten

Aan de beginmeting deden 1099 kinderen mee (respons 97%), aan de vervolgmeting 1001 kinderen (9% lost to followup). De incidentie van het ontwikkelen van nieuwe wratten was 29 per 100 persoonsjaren (95%-BI 26 tot 32), ongeacht of er preexistente wratten waren. Een gezinslid met wratten (hazardratio (HR) 2,08; 95%-BI 1,52 tot 2,86) en de prevalentie van wratten in de klas (HR 1,20 per 10% toename, 95%-BI 1,03 tot 1,41) bleken onafhankelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van wratten.

Conclusie

Blootstelling aan HPV binnen het gezin en de klas vergroot het risico op het krijgen van wratten bij basisschoolkinderen. Preventieve adviezen kunnen zich beter richten op het beperken van HPV-besmetting binnen gezinnen en schoolklassen, dan binnen openbare gelegenheden.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2014

Huisarts en wetenschap 3/2014 Naar de uitgave