Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-08-2010 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 6/2010

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010

Belasting van werkende mantelzorgers

Tijdschrift:
Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 6/2010
Auteurs:
Alice de Boer, Marjolein Broese van Groenou, Saskia Keuzenkamp
Belangrijke opmerkingen
Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag
VU, afdeling Sociologie, FSW, Amsterdam
Voor publicatie aanvaard in juni 2010.
Alice de Boer, Sociaal en Cultureel Planbureau, Postbus 16164, 2500 BD Den Haag,

Burden of informal carers with a paid job

Paid employment and informal care can get in each other’s way because both can make claims on the available time and combining tasks can be burdensome. This study discusses whether the burden of giving care, employment characteristics and strategies of combining work and informal care are related. Four strategies are considered: reducing working hours, the use of formal care leave arrangements, taking time off, and arranging flexible working hours. Bivariate analyses have shown that informal carers with a full time job and those who apply strategies to combine care and work experience a higher burden than people who work part-time and non-appliers. However, when other factors were taken into account, such as intensity of care and characteristics of carers, the effects of flexible working hours and using care leave on burden were no longer significant. Taking time off and reduced working hours remained positively related to burden. In general, working characteristics only partly explain variance on the burden. The most important factors proves to be the social relation, the intensity and the complexity of the care situation.
Keywords: Provision of informal care, burden, paid work

Samenvatting

Het verrichten van mantelzorg kan leiden tot een (te) hoge belasting. In dit artikel gaan we na in hoeverre de mate van belasting van werkende mantelzorgers samenhangt met kenmerken van hun werk (zoals de omvang van de arbeidsduur en de sector) en in hoeverre strategieën voor het combineren van betaald werk met mantelzorg die belasting (lijken te) verminderen. Daarbij wordt rekening gehouden met de objectieve belasting, persoonskenmerken van mantelzorgers en de ondersteuning door anderen. De gegevens zijn afkomstig van het onderzoek Informele hulp 2007 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De analyses richten zich op mantelzorgers tussen de 18 en 65 jaar met betaald werk (van minstens een uur per week) (n=1343). Van deze groep geeft 19% aan dat zij ernstig belast zijn door het helpen. Deze groep ervaart dat de zorg te veel op hun schouders neerkomt, dat hun zelfstandigheid in de knel raakt en dat de zorgverlening ten koste gaat van hun gezondheid. De vier strategieën, individueel afspraken maken met de werkgever, het opnemen van vakantiedagen, het gebruik van verlofregelingen en de aanpassing van de arbeidsduur, worden vaker toegepast door matig tot zwaar belaste werkende mantelzorgers. Als echter ook rekening wordt gehouden met objectieve belasting, kenmerken van mantelzorgers, het verkrijgen van mantelzorgondersteuning en werkkenmerken, dan is het effect van verlofregelingen en individuele afspraken met de werkgever niet langer significant. In het algemeen blijken werkkenmerken en werkstrategieën slechts een klein deel van de variantie in de belasting te verklaren. Net als bij niet-werkende mantelzorgers, komt een hogere belasting vooral voor bij werkende mantelzorgers die intensieve en complexe zorg bieden dan wel hun partner of kind verzorgen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2010

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010 Naar de uitgave