Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010

01-08-2010 | Wetenschappelijke artikelen

Belasting van werkende mantelzorgers

Auteurs: Alice de Boer, Marjolein Broese van Groenou, Saskia Keuzenkamp

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het verrichten van mantelzorg kan leiden tot een (te) hoge belasting. In dit artikel gaan we na in hoeverre de mate van belasting van werkende mantelzorgers samenhangt met kenmerken van hun werk (zoals de omvang van de arbeidsduur en de sector) en in hoeverre strategieën voor het combineren van betaald werk met mantelzorg die belasting (lijken te) verminderen. Daarbij wordt rekening gehouden met de objectieve belasting, persoonskenmerken van mantelzorgers en de ondersteuning door anderen. De gegevens zijn afkomstig van het onderzoek Informele hulp 2007 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De analyses richten zich op mantelzorgers tussen de 18 en 65 jaar met betaald werk (van minstens een uur per week) (n=1343). Van deze groep geeft 19% aan dat zij ernstig belast zijn door het helpen. Deze groep ervaart dat de zorg te veel op hun schouders neerkomt, dat hun zelfstandigheid in de knel raakt en dat de zorgverlening ten koste gaat van hun gezondheid. De vier strategieën, individueel afspraken maken met de werkgever, het opnemen van vakantiedagen, het gebruik van verlofregelingen en de aanpassing van de arbeidsduur, worden vaker toegepast door matig tot zwaar belaste werkende mantelzorgers. Als echter ook rekening wordt gehouden met objectieve belasting, kenmerken van mantelzorgers, het verkrijgen van mantelzorgondersteuning en werkkenmerken, dan is het effect van verlofregelingen en individuele afspraken met de werkgever niet langer significant. In het algemeen blijken werkkenmerken en werkstrategieën slechts een klein deel van de variantie in de belasting te verklaren. Net als bij niet-werkende mantelzorgers, komt een hogere belasting vooral voor bij werkende mantelzorgers die intensieve en complexe zorg bieden dan wel hun partner of kind verzorgen.
Literatuur
1.
go back to reference Klerk M de, Boer A de. Veranderingen in de informele zorg 1991-2003. In: Boer A de (red.). Kijk op informele zorg. Den Haag: SCP, 2005: 24-33. Klerk M de, Boer A de. Veranderingen in de informele zorg 1991-2003. In: Boer A de (red.). Kijk op informele zorg. Den Haag: SCP, 2005: 24-33.
2.
go back to reference oer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009. oer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009.
3.
go back to reference Cuelenaere B, Brands D. en Chotkowski M. Arbeid en zorg op de werkvloer; onderzoek naar arrangementen voor ouders en mantelzorgers: knelpunten en mogelijkheden. Den Haag: Raad voor Werk en Inkomen (RWI), 2009. Cuelenaere B, Brands D. en Chotkowski M. Arbeid en zorg op de werkvloer; onderzoek naar arrangementen voor ouders en mantelzorgers: knelpunten en mogelijkheden. Den Haag: Raad voor Werk en Inkomen (RWI), 2009.
4.
go back to reference Boer A de, Keuzenkamp S. Vrouwen, mannen en mantelzorg; beelden en feiten. Den Haag: SCP, 2009. Boer A de, Keuzenkamp S. Vrouwen, mannen en mantelzorg; beelden en feiten. Den Haag: SCP, 2009.
5.
go back to reference Timmermans JM (red.), Boer A de, Campen C van, Klerk M.M.Y. de, Wit JSJ de, Woittiez IB. Vrij om te helpen; verkenning betaald langdurig zorgverlof. Den Haag: SCP, 2001. Timmermans JM (red.), Boer A de, Campen C van, Klerk M.M.Y. de, Wit JSJ de, Woittiez IB. Vrij om te helpen; verkenning betaald langdurig zorgverlof. Den Haag: SCP, 2001.
6.
go back to reference Schellingerhout R. Uitgaven van mantelzorg en derving van inkomen. In: Timmermans JM (red.), Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2003:163-206 Schellingerhout R. Uitgaven van mantelzorg en derving van inkomen. In: Timmermans JM (red.), Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2003:163-206
7.
go back to reference Keuzenkamp S, Dijkgraaf M. Participatie: strategieën van werkende mantelzorgers. In: Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J (red.). Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009:74-96. Keuzenkamp S, Dijkgraaf M. Participatie: strategieën van werkende mantelzorgers. In: Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans J (red.). Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2009:74-96.
8.
go back to reference Arksey H, Morée M. Supporting working carers: do policies in England and the Netherlands reflect ‘doulia rights’? Health Soc Care Commun 2008;16;6: 649-59. Arksey H, Morée M. Supporting working carers: do policies in England and the Netherlands reflect ‘doulia rights’? Health Soc Care Commun 2008;16;6: 649-59.
9.
go back to reference Abvakabo FNV. Rapportage onderzoek GGZ achterban (november 2009) (gedownload via www.werkenmantelzorg.nl). Abvakabo FNV. Rapportage onderzoek GGZ achterban (november 2009) (gedownload via www.werkenmantelzorg.nl).
10.
go back to reference Pearlin, LI, Mullan JT, Semple SJ, Skaff MM. Caregiving and the stress process: An overview of concepts and their measures. Gerontologist 1990;30:583-94. Pearlin, LI, Mullan JT, Semple SJ, Skaff MM. Caregiving and the stress process: An overview of concepts and their measures. Gerontologist 1990;30:583-94.
11.
go back to reference Yates ME, Tennstedt S, Chang, BH. Contributors to and mediators of psychological well-being for informal caregivers. J Gerontol Psychol Sciences 1999;54B:P12-22. Yates ME, Tennstedt S, Chang, BH. Contributors to and mediators of psychological well-being for informal caregivers. J Gerontol Psychol Sciences 1999;54B:P12-22.
12.
go back to reference Chapell NL, Reid RC. Burden and well-being among caregivers: Examining the distinction. Gerontologist 2002;42:772-780. Chapell NL, Reid RC. Burden and well-being among caregivers: Examining the distinction. Gerontologist 2002;42:772-780.
13.
go back to reference Janssen T, Woldringh C. Centrale verzorgers van ouderen. Verschillen en overeenkomsten tussen verzorgende partners dochters en overige verzorgers. Nijmegen: ITS, 1993. Janssen T, Woldringh C. Centrale verzorgers van ouderen. Verschillen en overeenkomsten tussen verzorgende partners dochters en overige verzorgers. Nijmegen: ITS, 1993.
14.
go back to reference Schenen AH, Wijngaarden van B. Consequenties van psychotische stoornissen voor familieleden; de aard en ernst nader onderzocht. Tijdschr Psychiatrie 1996;36;1:16-9. Schenen AH, Wijngaarden van B. Consequenties van psychotische stoornissen voor familieleden; de aard en ernst nader onderzocht. Tijdschr Psychiatrie 1996;36;1:16-9.
15.
go back to reference Timmermans JM. Mantelzorg; over de hulp van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2003. Timmermans JM. Mantelzorg; over de hulp van en aan mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2003.
16.
go back to reference Kramer B, S Kipnis. Eldercare and work-role conflict: Toward an understanding of gender differences in care burden. Gerontologist 1995;35:340-8. Kramer B, S Kipnis. Eldercare and work-role conflict: Toward an understanding of gender differences in care burden. Gerontologist 1995;35:340-8.
17.
go back to reference Koker B de. Mantelzorg binnen het huishouden. In: Jacobs T, Lodewijckx E. (red.), Grenzen aan mantelzorg. Sociaaldemografische hypothesen over de toekomst van de zorg. Brussel: CBGS, 2006:115-43. Koker B de. Mantelzorg binnen het huishouden. In: Jacobs T, Lodewijckx E. (red.), Grenzen aan mantelzorg. Sociaaldemografische hypothesen over de toekomst van de zorg. Brussel: CBGS, 2006:115-43.
18.
go back to reference Scharlach AE, Sobel EL, Roberts REL. Employment and caregiver strain: An integrative model. Gerontologist 1991;31:778-87. Scharlach AE, Sobel EL, Roberts REL. Employment and caregiver strain: An integrative model. Gerontologist 1991;31:778-87.
19.
go back to reference Keuzenkamp S, Hooghiemstra E. De kunst van het combineren. Taakverdeling onder partners. Den Haag: SCP, 2000. Keuzenkamp S, Hooghiemstra E. De kunst van het combineren. Taakverdeling onder partners. Den Haag: SCP, 2000.
20.
go back to reference Pot AM, Dyck van R, Deeg DJH. Ervaren druk door informele zorg: constructie van een schaal. Tijdschr Gerontol Geriatrie, 1995:26;5:214-9. Pot AM, Dyck van R, Deeg DJH. Ervaren druk door informele zorg: constructie van een schaal. Tijdschr Gerontol Geriatrie, 1995:26;5:214-9.
21.
go back to reference Molenaar IW, Sijtsma K. User’s Manual Msp5 for Windows: A Program for Mokken Scale Analysis for Polytomous Items, Version 5.0. Iec ProGAMMA, Groningen, 2000. Molenaar IW, Sijtsma K. User’s Manual Msp5 for Windows: A Program for Mokken Scale Analysis for Polytomous Items, Version 5.0. Iec ProGAMMA, Groningen, 2000.
22.
go back to reference Timmermans JM, Boer de A, Iedema J. De mantelval. Den Haag: SCP, 2005. Timmermans JM, Boer de A, Iedema J. De mantelval. Den Haag: SCP, 2005.
23.
go back to reference Scharlach AE. Caregiving and employment: Competing or complementary roles? The Gerontologist, 1994;34:378-85. Scharlach AE. Caregiving and employment: Competing or complementary roles? The Gerontologist, 1994;34:378-85.
24.
go back to reference Rinnooy Kan A. Over werk en mantelzorg (Vierde nationale mantelzorglezing donderdag 11 juni 2009), 2009. Rinnooy Kan A. Over werk en mantelzorg (Vierde nationale mantelzorglezing donderdag 11 juni 2009), 2009.
Metagegevens
Titel
Belasting van werkende mantelzorgers
Auteurs
Alice de Boer
Marjolein Broese van Groenou
Saskia Keuzenkamp
Publicatiedatum
01-08-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2010
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089642

Andere artikelen Uitgave 6/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010 Naar de uitgave