Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010

01-08-2010 | Spectrum

Benoemen, vinden en bereiken

Auteur: Trudy Schreuder Goedheijt

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Mantelzorg raakt als begrip steeds meer ingeburgerd. Er is een algemeen aanvaarde definitie, die weliswaar niet eenduidig afbakent, maar wel houvast biedt voor onderzoek, beleid en praktijk. We weten hoeveel mensen jaarlijks in actie komen als mantelzorger en ook hoeveel er zwaar of overbelast zijn. Hoe komt het dan dat in de praktijk van de ondersteuning de mantelzorgers maar mondjesmaat gevonden worden en dus niet voldoende met het inmiddels beschikbare aanbod worden bereikt?
Literatuur
1.
go back to reference Oudijk D, Boer A de, Woittiez I, Timmermans J, Klerk M de. Mantelzorg uit de doeken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010. Oudijk D, Boer A de, Woittiez I, Timmermans J, Klerk M de. Mantelzorg uit de doeken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010.
2.
go back to reference Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans JM. Mantelzorg. Een overzicht van de ondersteuning van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009. Boer A de, Broese van Groenou M, Timmermans JM. Mantelzorg. Een overzicht van de ondersteuning van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.
3.
go back to reference Dompselaar N, Vermaas M, Tanja A, Wilbrink I. Beter bereiken van mantelzorgers, inventarisatie en inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg, 2010. Dompselaar N, Vermaas M, Tanja A, Wilbrink I. Beter bereiken van mantelzorgers, inventarisatie en inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg, 2010.
4.
go back to reference Campagne “In de watten”. Gemeente Amersfoort, 2009. www.steunpuntmantelzorgamersfoort.nl en www.ravellijn.nl. Campagne “In de watten”. Gemeente Amersfoort, 2009. www.steunpuntmantelzorgamersfoort.nl en www.ravellijn.nl.
5.
go back to reference Tanja A e.a. De basisfuncties mantelzorg in de praktijk. Utrecht: MOVISIE, 2009. Tanja A e.a. De basisfuncties mantelzorg in de praktijk. Utrecht: MOVISIE, 2009.
6.
go back to reference Duijvestijn P. Goed voor elkaar met de basisfuncties, Analyse van de basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg in het gemeentelijk beleid. DSP-groep/MOVISIE: Amsterdam/Utrecht (in druk). Duijvestijn P. Goed voor elkaar met de basisfuncties, Analyse van de basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg in het gemeentelijk beleid. DSP-groep/MOVISIE: Amsterdam/Utrecht (in druk).
7.
go back to reference Lier W, Scherpenzeel R, Storms O. Samen met mantelzorgers beleid opstellen. Interactieve beleidsvorming. Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg, 2010. Lier W, Scherpenzeel R, Storms O. Samen met mantelzorgers beleid opstellen. Interactieve beleidsvorming. Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg, 2010.
8.
go back to reference Peters A, Kuperus M. De MantelScan. Hoe werkt het mantelzorgnetwerk? Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg (in druk). Peters A, Kuperus M. De MantelScan. Hoe werkt het mantelzorgnetwerk? Utrecht: Expertisecentrum Mantelzorg (in druk).
9.
go back to reference Tonkens E, Broeke J van den, Hoijtink M. Op zoek naar weerkaatst plezier. Den Haag: Nicis: 2008. Tonkens E, Broeke J van den, Hoijtink M. Op zoek naar weerkaatst plezier. Den Haag: Nicis: 2008.
Metagegevens
Titel
Benoemen, vinden en bereiken
Auteur
Trudy Schreuder Goedheijt
Publicatiedatum
01-08-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2010
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089629

Andere artikelen Uitgave 6/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010 Naar de uitgave

Wetenschappelijke artikelen

Mantelzorg in het tehuis