Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010

01-08-2010 | Wetenschappelijke artikelen

Mantelzorgende mannen: een kwestie van moeten, kunnen of willen

Auteurs: Pearl A. Dykstra, Anne van Putten

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het eenzijdige beeld dat mannen alleen mantelzorg verlenen aan hun ouders als ze “moeten”, wordt in ons onderzoek naar de intensieve hulp van zoons bij praktische en huishoudelijke taken niet bevestigd. We zien dus niet dat zoons pas gaan zorgen als ze geen broers, zussen en/of een partner hebben die de taak op zich zouden kunnen nemen. De gedachte dat mannen zorgen als ze dat “kunnen”, namelijk als ze geen conflicterende verplichtingen hebben, wordt evenmin bevestigd. Zo is de kans om mantelzorg te verlenen even groot onder mannen met een baan als onder mannen zonder een baan. Wel zien we dat geografische nabijheid de kans op zorg verlenen verhoogt. Mannen verlenen zorg als ze dat “willen”, dat wil zeggen, als ze daartoe gemotiveerd zijn, bijvoorbeeld omdat ze van opvatting zijn dat volwassen kinderen hun hulpbehoevende ouderen horen bij te staan. Andere motiverende factoren zijn het voorbeeld van een werkende moeder tijdens de jeugd en een kwalitatief goede relatie met de ouder. Financiële prikkels blijken de kans op zorgverlening niet te verhogen. Het subjectieve welbevinden van zorgende zoons is iets lager dan dat van niet-zorgende zoons als zorg wordt verleend aan vaders, maar niet als zorg wordt verleend aan moeders. De data zijn afkomstig van de Netherlands Kinship Panel Study.
Literatuur
1.
go back to reference Dwyer JW, Coward RT. A multivariate comparison of the involvement of adult sons versus daughters in the care of impaired parents. J Gerontol 1991;46:S259-S69. Dwyer JW, Coward RT. A multivariate comparison of the involvement of adult sons versus daughters in the care of impaired parents. J Gerontol 1991;46:S259-S69.
2.
go back to reference Gerstel N, Gallagher SK. Men’s caregiving: Gender and the contingent nature of care. Gender Soc 2001;15:197-217. Gerstel N, Gallagher SK. Men’s caregiving: Gender and the contingent nature of care. Gender Soc 2001;15:197-217.
3.
go back to reference Haberkern K, Szydlik M. State care provision, societal opinion and children’s care of older parents in 11 European countries. Ageing Soc 2010;30:299-323. Haberkern K, Szydlik M. State care provision, societal opinion and children’s care of older parents in 11 European countries. Ageing Soc 2010;30:299-323.
4.
go back to reference Horowitz A. Sons and daughters as caregivers to older parents: Differences in role performance and consequences. Gerontol 1985;25:612-17. Horowitz A. Sons and daughters as caregivers to older parents: Differences in role performance and consequences. Gerontol 1985;25:612-17.
5.
go back to reference Finch J. Family obligations and social change. Cambridge, UK: Polity press 1989. Finch J. Family obligations and social change. Cambridge, UK: Polity press 1989.
6.
go back to reference Matthews SH. Gender and the division of filial responsibility between lone sisters and their brothers. J Gerontol 1995;50B:S312-20. Matthews SH. Gender and the division of filial responsibility between lone sisters and their brothers. J Gerontol 1995;50B:S312-20.
7.
go back to reference Wolff JL, Kasper JD. Caregivers of frail elders: Updating a national profile. Gerontologist 2006; 46:344-356. Wolff JL, Kasper JD. Caregivers of frail elders: Updating a national profile. Gerontologist 2006; 46:344-356.
8.
go back to reference Brandt M, Haberkern K, Sydlik M. Intergenerational help and care in Europe. Eur Soc Rev 2009;25:585-601. Brandt M, Haberkern K, Sydlik M. Intergenerational help and care in Europe. Eur Soc Rev 2009;25:585-601.
9.
go back to reference Saraceno C, Keck W. Can we identify intergenerational policy regimes in Europe? Eur Soc 2010;DOI: 10.1080/14616696.2010.483006. Saraceno C, Keck W. Can we identify intergenerational policy regimes in Europe? Eur Soc 2010;DOI: 10.1080/14616696.2010.483006.
10.
go back to reference Ogg J, Renaut S. The support of parents in old age by those born during 1945-1954: a European perspective. Ageing Soc 2006;26:723-43. Ogg J, Renaut S. The support of parents in old age by those born during 1945-1954: a European perspective. Ageing Soc 2006;26:723-43.
11.
go back to reference Broese van Groenou MI. Delen in de zorg: De rol van broers en zussen in de zorg van kinderen aan hun ouders. In: Boer A de (red). Kijk op informele zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006:61-73. Broese van Groenou MI. Delen in de zorg: De rol van broers en zussen in de zorg van kinderen aan hun ouders. In: Boer A de (red). Kijk op informele zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006:61-73.
12.
go back to reference Dykstra PA, Fokkema T. Persoonlijke zorgnormen: Bereidheid te geven én te ontvangen. In: Boer A de (red). Toekomstverkenning informele zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2007:122-42. Dykstra PA, Fokkema T. Persoonlijke zorgnormen: Bereidheid te geven én te ontvangen. In: Boer A de (red). Toekomstverkenning informele zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2007:122-42.
13.
go back to reference Klein Ikkink K, Van Tilburg TG, Knipscheer KCPM. Perceived instrumental support exchanges in relationships between elderly parents and their adult children: Normative and structural explanations. J Marr Fam 1999;61:831-33. Klein Ikkink K, Van Tilburg TG, Knipscheer KCPM. Perceived instrumental support exchanges in relationships between elderly parents and their adult children: Normative and structural explanations. J Marr Fam 1999;61:831-33.
14.
go back to reference Silverstein M, Gans D, Yang FM. Intergenerational support to aging parents: The role of norms and needs. J Fam Issues 2006;27:1068-84. Silverstein M, Gans D, Yang FM. Intergenerational support to aging parents: The role of norms and needs. J Fam Issues 2006;27:1068-84.
15.
go back to reference Putten A van. The role of intergenerational transfers in gendered labour patterns. Dissertatie. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2009. Putten A van. The role of intergenerational transfers in gendered labour patterns. Dissertatie. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2009.
16.
go back to reference Stuifbergen MC, Van Delden JJM, Dykstra PA. The implications of today’s family structures for support giving to older parents. Ageing Soc 2008;28:413-34. Stuifbergen MC, Van Delden JJM, Dykstra PA. The implications of today’s family structures for support giving to older parents. Ageing Soc 2008;28:413-34.
17.
go back to reference Komter AE. Reciprocity as a principle of exclusion: Gift giving in the Netherlands. Sociol 1996;30:299-316. Komter AE. Reciprocity as a principle of exclusion: Gift giving in the Netherlands. Sociol 1996;30:299-316.
18.
go back to reference Jong Gierveld J de, Dykstra PA. Virtue is its own reward? Support-giving in the family and loneliness in middle and old age. Ageing Soc 2008;28:271–87. Jong Gierveld J de, Dykstra PA. Virtue is its own reward? Support-giving in the family and loneliness in middle and old age. Ageing Soc 2008;28:271–87.
19.
go back to reference Dykstra PA, Kalmijn M, Knijn TCM, Komter AE, Liefbroer AC, Mulder CH. Codebook of the Netherlands Kinship Panel Study: A multi-actor, multi-method panel study on solidarity in family relationships, wave 2. October 2007, Version 0. NKPS Working Paper 2007;6. Den Haag: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute. Dykstra PA, Kalmijn M, Knijn TCM, Komter AE, Liefbroer AC, Mulder CH. Codebook of the Netherlands Kinship Panel Study: A multi-actor, multi-method panel study on solidarity in family relationships, wave 2. October 2007, Version 0. NKPS Working Paper 2007;6. Den Haag: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute.
20.
go back to reference Boer A de. Informele zorg nu en in de toekomst. In: Boer A de (red). Toekomstverkenning informele zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2007:24-27. Boer A de. Informele zorg nu en in de toekomst. In: Boer A de (red). Toekomstverkenning informele zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2007:24-27.
21.
go back to reference Soons J. Love, life, and happiness: A study of partner relationships and well-being in young adulthood. Amsterdam: Aksant, 2009. Soons J. Love, life, and happiness: A study of partner relationships and well-being in young adulthood. Amsterdam: Aksant, 2009.
22.
go back to reference Veenhoven R. Conditions of happiness. Dordrecht: Kluwer, 1984. Veenhoven R. Conditions of happiness. Dordrecht: Kluwer, 1984.
23.
go back to reference Campbell LD, Martin-Matthews A. The gendered nature of men’s filial care. J Gerontol 2003;58B:S350-58. Campbell LD, Martin-Matthews A. The gendered nature of men’s filial care. J Gerontol 2003;58B:S350-58.
24.
go back to reference Diener E, Emmons R, Larsen J, Griffin S. The Satisfaction with Life Scale. J Personal Assess 1985;49:71-75. Diener E, Emmons R, Larsen J, Griffin S. The Satisfaction with Life Scale. J Personal Assess 1985;49:71-75.
25.
go back to reference Pavot W, Diener E. Review of the Satisfaction with Life Scale. Psychol Assess 1993;5:164-172. Pavot W, Diener E. Review of the Satisfaction with Life Scale. Psychol Assess 1993;5:164-172.
26.
go back to reference Heus P de, Leden R van der, Gazendam B. (red) Toegepaste data-analyse: Technieken voor niet-experimenteel onderzoek in de sociale wetenschappen.’s Gravenhage: Reed Business Information, 2003:237-70. Heus P de, Leden R van der, Gazendam B. (red) Toegepaste data-analyse: Technieken voor niet-experimenteel onderzoek in de sociale wetenschappen.’s Gravenhage: Reed Business Information, 2003:237-70.
27.
go back to reference Veenhoven R. How universal is happiness? In Diener E Helliwell JF Kahneman D (red) International differences in well-being. Oxford: Oxford University Press 2010:328-350. Veenhoven R. How universal is happiness? In Diener E Helliwell JF Kahneman D (red) International differences in well-being. Oxford: Oxford University Press 2010:328-350.
28.
go back to reference Knijn TCM, Liefbroer AC. More than kind: instrumental support in families. In: Dykstra PA, Kalmijn M, Knijn TCM et al. (red) Family solidarity in the Netherlands. Amsterdam: Dutch University Press, 2006:89-106. Knijn TCM, Liefbroer AC. More than kind: instrumental support in families. In: Dykstra PA, Kalmijn M, Knijn TCM et al. (red) Family solidarity in the Netherlands. Amsterdam: Dutch University Press, 2006:89-106.
29.
go back to reference Soldo BJ, Hill MS. Intergenerational transfers: Economic, demographic, and social perspectives. In: Maddox GL Powell Lawton M. (eds). Annual Review of Gerontology and Geriatrics: Focus on kinship, aging and social change. New York: Springer,1993;13:187-216. Soldo BJ, Hill MS. Intergenerational transfers: Economic, demographic, and social perspectives. In: Maddox GL Powell Lawton M. (eds). Annual Review of Gerontology and Geriatrics: Focus on kinship, aging and social change. New York: Springer,1993;13:187-216.
30.
go back to reference Putten AE van, Dykstra PA, Schippers JJ, Vlasblom JD. Absence of conflict: The interdependency between the work-hours and provision of instrumental support to elderly parents of middle aged women and men. Ageing Soc (in druk). Putten AE van, Dykstra PA, Schippers JJ, Vlasblom JD. Absence of conflict: The interdependency between the work-hours and provision of instrumental support to elderly parents of middle aged women and men. Ageing Soc (in druk).
31.
go back to reference Dykstra PA. The effects of divorce on intergenerational exchanges in families. Neth J Soc Sci 1997;33:77-93. Dykstra PA. The effects of divorce on intergenerational exchanges in families. Neth J Soc Sci 1997;33:77-93.
32.
go back to reference Kaufman G, Uhlenberg P. Effects of life course transitions on the quality of relationships between adult children and their parents. J Marr Fam 1998;60:924-38. Kaufman G, Uhlenberg P. Effects of life course transitions on the quality of relationships between adult children and their parents. J Marr Fam 1998;60:924-38.
33.
go back to reference Esping-Andersen G. The incomplete revolution: Adapting to women’s new roles. Cambridge, UK: Polity Press, 2009. Esping-Andersen G. The incomplete revolution: Adapting to women’s new roles. Cambridge, UK: Polity Press, 2009.
Metagegevens
Titel
Mantelzorgende mannen: een kwestie van moeten, kunnen of willen
Auteurs
Pearl A. Dykstra
Anne van Putten
Publicatiedatum
01-08-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2010
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089643

Andere artikelen Uitgave 6/2010

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2010 Naar de uitgave