Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-02-2017 | Onderzoek | Uitgave 2/2017

Huisarts en wetenschap 2/2017

Bekkenbodemfysiotherapie bij urogenitale prolaps

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 2/2017
Auteurs:
Chantal Panman, Marian Wiegersma, dr. Boudewijn Kollen, prof.dr. Marjolein Berger, dr. Yvonne Lisman-van Leeuwen, Karin Vermeulen, dr. J.H. Dekker
Belangrijke opmerkingen
Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Huisartsgeneeskunde, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen: C.M.C.R. Panman, arts-in-opleiding tot huisarts en onderzoeker (aiotho); M. Wiegersma, aiotho; dr. B.J. Kollen, epidemioloog; prof.dr. M.Y. Berger, hoogleraar Huisartsgeneeskunde; dr. Y. Lisman-van Leeuwen, klinisch epidemioloog; dr. J.H. Dekker, universitair hoofddocent, huisarts. UMC Groningen, afdeling Epidemiologie: K.M. Vermeulen, epidemioloog • Correspondentie: c.m.c.r.panman@umcg.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd als: Panman CMCR, Wiegersma M, Kollen BJ, Berger MY, Lisman-van Leeuwen Y, Vermeulen KM, Dekker JH. Two-year effects and cost-effectiveness of pelvic floor muscle training in mild pelvic organ prolapse: a randomised controlled trial in primary care. BJOG 2016 Mar 21. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Panman CMCR, Wiegersma M, Kollen BJ, Berger MY, Lisman-Van Leeuwen Y, Vermeulen KM, Dekker JH. Bekkenbodemfysiotherapie bij urogenitale prolaps. Huisarts Wet 2017;60(2):62-4.

Doel

Wij vergeleken effect en kosten van bekkenbodemfysiotherapie met die van afwachtend beleid gedurende twee jaar bij vrouwen met een symptomatische milde prolaps.

Methode

In vijftien Noord-Nederlandse huisartsenpraktijken randomiseerden we vrouwen ≥ 55 jaar met een symptomatische milde prolaps naar een groep die gedurende 24 maanden bekkenbodemfysiotherapie kreeg en een controlegroep bij wie afwachtend beleid werd ingesteld. Primaire uitkomstmaat was verandering van bekkenbodemklachten, zoals gemeten met de Pelvic Floor Distress Inventory-20 (PFDI-20). Secundaire uitkomstmaten waren mate van prolaps, bekkenbodemspierfunctie, ziektespecifieke en algemene kwaliteit van leven, seksueel functioneren, subjectieve verandering van de klachten en kosten van de interventie.

Resultaten

De PFDI-20 verbeterde gemiddeld 12,2 punten méér (95%-BI 7,2-17,2; p < 0,001) in de bekkenbodemfysiotherapiegroep (n = 145) dan in de controlegroep (n = 142). Bij vrouwen die bij aanvang meer bekkenbodemklachten hadden, was het verschil 27,5 punten (95%-BI 14,6 tot 40,4; p < 0,001). Vrouwen in de bekkenbodemfysiotherapiegroep gaven vaker aan dat hun klachten verbeterd waren (43 versus 13%). De directe medische kosten waren hoger bij bekkenbodemfysiotherapie dan bij afwachtend beleid (€ 330 versus € 91 per persoon); de kosten voor incontinentiemateriaal waren lager (€ 40 versus € 77). We vonden geen verschillen in mate van prolaps, bekkenbodemspierfunctie, kwaliteit van leven en seksueel functioneren.

Conclusie

Bekkenbodemfysiotherapie leidde bij vrouwen met een symptomatische milde prolaps na 24 maanden tot meer verbetering dan afwachtend beleid. De verbetering was echter te klein om klinisch relevant te zijn. Mogelijk is de interventie wel effectief voor vrouwen die bij aanvang veel klachten hadden. Afwachtend beleid kan een goede optie zijn bij lichte klachten; bekkenbodemfysiotherapie kan overwogen worden bij vrouwen met hinderlijke bekkenbodemklachten, en dan met name voor vrouwen met een milde prolaps die gepaard gaat met mictieklachten.

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2017

Huisarts en wetenschap 2/2017 Naar de uitgave