Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2014 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Behandeling van perifere articulatiestoornissen

december 2006

Auteurs: H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Gepubliceerd in: Perifere articulatiestoornissen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Perifere articulatiestoornissen zijn spraakstoornissen die niet neurologisch en evenmin organisch verklaard kunnen worden. De perifere articulatiestoornissen worden veroorzaakt door functionele problemen in de spraakwaarneming (auditief, visueel, oraal tactiel-kinesthetisch, multisensorieel) en door een (dientengevolge) afwijkende spraakmotoriek. Deze articulatiestoornissen moeten worden onderscheiden van fonologische problemen, waardoor een kind ook uitspraakfouten maakt. Het gebruik van termen als fonetische en fonologische articulatiestoornissen om articulatiestoornissen in te delen is een onterechte, wetenschappelijk niet juiste, benadering.
Literatuur
go back to reference Eldar, A.M. (1983). Spreken en zingen. Assen: Van Gorcum. Eldar, A.M. (1983). Spreken en zingen. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Gerber, A. (1973). Goal: Carry over an articulation manual and program. Philadelphia: Temple University Press. Gerber, A. (1973). Goal: Carry over an articulation manual and program. Philadelphia: Temple University Press.
go back to reference Günther, T., & Kessels-de Beer, A. (2005). De effectiviteit van de klassieke articulatietherapie. Logopedie en Foniatrie, 3, 84-91. Günther, T., & Kessels-de Beer, A. (2005). De effectiviteit van de klassieke articulatietherapie. Logopedie en Foniatrie, 3, 84-91.
go back to reference Hayden, D., & Square, P.A. (eds) (1994). Motor speech treatment hierarchy: A systems approach. In D. Hayden & P.A. Square (eds.). Developmental apraxia of speech: Intervention. Clinics in Communication Disorders 4 (3), 162-174. Hayden, D., & Square, P.A. (eds) (1994). Motor speech treatment hierarchy: A systems approach. In D. Hayden & P.A. Square (eds.). Developmental apraxia of speech: Intervention. Clinics in Communication Disorders 4 (3), 162-174.
go back to reference Hedge, M.N. (1996). Pocket Guide to treatment in speech-language pathology. San Diego: Singular Hedge, M.N. (1996). Pocket Guide to treatment in speech-language pathology. San Diego: Singular
go back to reference Levelt, W.J.M. (1989). Speaking. From intention to articulation. Cambridge: mit Press. Levelt, W.J.M. (1989). Speaking. From intention to articulation. Cambridge: mit Press.
go back to reference McDonald, E.T. (1964). Articulation testing and treatment: A sensory motor approach. Pittsburg, PA: Stanwix House. McDonald, E.T. (1964). Articulation testing and treatment: A sensory motor approach. Pittsburg, PA: Stanwix House.
go back to reference Powers, M. (1971). Clinical and educational in functional disorders of articulation. In L. Travis (ed.). Handbook of speech pathology and audiology. New York: Appleton. Powers, M. (1971). Clinical and educational in functional disorders of articulation. In L. Travis (ed.). Handbook of speech pathology and audiology. New York: Appleton.
go back to reference Raaijmakers, M.F., & Meulen, Sj. van der (2005). prompt: articulatietherapie vanuit tactiel-kinesthetische input. Een nieuwe benadering voor spraakproductiestoornissen. Logopedie en Foniatrie, 3, 76-83. Raaijmakers, M.F., & Meulen, Sj. van der (2005). prompt: articulatietherapie vanuit tactiel-kinesthetische input. Een nieuwe benadering voor spraakproductiestoornissen. Logopedie en Foniatrie, 3, 76-83.
go back to reference Rosenbek, R. e.a. (1974). Treatment of developmental apraxia of speech: a case study. Language Speech Hearing Services in Schools, 5, 13-22. Rosenbek, R. e.a. (1974). Treatment of developmental apraxia of speech: a case study. Language Speech Hearing Services in Schools, 5, 13-22.
go back to reference Scripture, E. (1923). Stuttering, lisping and correction of the speech of the deaf. New York: McMillan Publishing. Scripture, E. (1923). Stuttering, lisping and correction of the speech of the deaf. New York: McMillan Publishing.
go back to reference Scripture, M., & Jackson, E. (1927). A manual of exercises for the correction of speech disorders. Philadelphia: Davis & Co. Scripture, M., & Jackson, E. (1927). A manual of exercises for the correction of speech disorders. Philadelphia: Davis & Co.
go back to reference Sommers, R.K., & Kane, A.R. (1974). Nature and remediation of functional articulation disorders. In S. Dickson (ed.). Communication disorders. Remedial principles and practices. Glenview, Ill.: Scott Foresman, pp. 104-193. Sommers, R.K., & Kane, A.R. (1974). Nature and remediation of functional articulation disorders. In S. Dickson (ed.). Communication disorders. Remedial principles and practices. Glenview, Ill.: Scott Foresman, pp. 104-193.
go back to reference Stes, R. (1999). Articulatiestoornissen: fenomenen, oorzaken en behandeling. Leuven: Acco Stes, R. (1999). Articulatiestoornissen: fenomenen, oorzaken en behandeling. Leuven: Acco
go back to reference Van Riper, C. (1939, 1963, 1978); Speech correction. Principles and methods. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Van Riper, C. (1939, 1963, 1978); Speech correction. Principles and methods. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
go back to reference Van Riper, C., & Emerick, L. (1984). Speech correction: An introduction to speech pathology and audiology (7th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Van Riper, C., & Emerick, L. (1984). Speech correction: An introduction to speech pathology and audiology (7th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
go back to reference Weiner, F.F. (1979). Phonological process analysis. Baltimore: University Park Press. Weiner, F.F. (1979). Phonological process analysis. Baltimore: University Park Press.
go back to reference Weiss, C.E., Lillywhite, H.S., & Gordon, M.E. (1980). Clinical Management of articulation disorders. St. Louis: The Mosby Company. Weiss, C.E., Lillywhite, H.S., & Gordon, M.E. (1980). Clinical Management of articulation disorders. St. Louis: The Mosby Company.
go back to reference Weston A.J., & Irwin, J.W. (1971). Use of paired stimuli in modification of articulation. Journal of Perceptual and Motor Skills, 32, 947-957. Weston A.J., & Irwin, J.W. (1971). Use of paired stimuli in modification of articulation. Journal of Perceptual and Motor Skills, 32, 947-957.
go back to reference Winitz, H. (1975). From syllable to conversation. Baltimore: University Park Press. Winitz, H. (1975). From syllable to conversation. Baltimore: University Park Press.
go back to reference Young, E., & Hawk, S. (1955). Moto-kinesthetic speech training. Stanford, Cal.: Stanford University Press. Young, E., & Hawk, S. (1955). Moto-kinesthetic speech training. Stanford, Cal.: Stanford University Press.
Metagegevens
Titel
Behandeling van perifere articulatiestoornissen
Auteurs
H.F.M. Peters
R. Bastiaanse
J. Van Borsel
K. Jansonius-Schultheiss
Sj. Van der Meulen
B.J.E. Mondelaers
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0782-1_14