Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2014 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Fonetische articulatiestoornissen

juni 2001

Auteurs: H.F.M. Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Gepubliceerd in: Perifere articulatiestoornissen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Sprekers van een taal maken gebruik van een set van klanken om te kunnen communiceren. Het Nederlands kent ongeveer 35 verschillende klanken. Bij de verwerving van de moedertaalleert een kind elk van die klanken in de loop der tijd correct produceren. Bovendien leert het deze klanken ook combineren tot betekenisvolle syllaben en woorden. Sommige kinderen blijken echter problemen te ondervinden bij het correct leren produceren en/of gebruiken van de moedertaalklanken. Dergelijke problemen bij de verwerving van spraakklanken noemt men heel algemeen articulatiestoornissen.
Literatuur
go back to reference Bernthal, J.E., & Bankson, N.W. (1981). Articulation disorders. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. Bernthal, J.E., & Bankson, N.W. (1981). Articulation disorders. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
go back to reference Carrell, J.A. (1968). Disorders of articulation. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. Carrell, J.A. (1968). Disorders of articulation. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
go back to reference Erlings–van Deurse, M., Freriks, A., Goudt–Bakker, K., Meulen, Sj., van der, & Vries, L. de (1993). Dyspraxie programma. Therapieprogramma voor kinderen met kenmerken van een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Lisse: Swets & Zeitlinger. Erlings–van Deurse, M., Freriks, A., Goudt–Bakker, K., Meulen, Sj., van der, & Vries, L. de (1993). Dyspraxie programma. Therapieprogramma voor kinderen met kenmerken van een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Goorhuis–Brouwer, S.M. (1981). Niet vanzelfsprekend. Taalontwikkelingsstoornisssen en afasie bij kinderen. Groningen: Wolters–Noordhoff Goorhuis–Brouwer, S.M. (1981). Niet vanzelfsprekend. Taalontwikkelingsstoornisssen en afasie bij kinderen. Groningen: Wolters–Noordhoff
go back to reference Grunwell, P. (1981). The nature of phonological disability in children. London: Academic Press. Grunwell, P. (1981). The nature of phonological disability in children. London: Academic Press.
go back to reference Grunwell, P. (1982). Clinical phonology. Londen: Croom Helm. Grunwell, P. (1982). Clinical phonology. Londen: Croom Helm.
go back to reference Ingram, D. (1976). Phonological disability in children. Londen: Edward Arnold. Ingram, D. (1976). Phonological disability in children. Londen: Edward Arnold.
go back to reference Johnson, J.P. (1980). Nature and treatment of articulation disorders. Springfield: Charles C. Thomas. Johnson, J.P. (1980). Nature and treatment of articulation disorders. Springfield: Charles C. Thomas.
go back to reference Leske, M. (1981). Prevalence estimates of communicative disorders in the us. asha, 23: 217–228. Leske, M. (1981). Prevalence estimates of communicative disorders in the us. asha, 23: 217–228.
go back to reference Luchsinger, R., & Arnold, G.E. (1959). Handbuch der Stimm– und Sprachheilkunde. Wenen/New York: Springer Verlag. Luchsinger, R., & Arnold, G.E. (1959). Handbuch der Stimm– und Sprachheilkunde. Wenen/New York: Springer Verlag.
go back to reference Mecham, M.J. (1986). Cerebral palsy. Austin: Pro–ed. Mecham, M.J. (1986). Cerebral palsy. Austin: Pro–ed.
go back to reference Mesner, A.H., Lalakea, M.L., Aby, J., Macmahon, J., & Bair, E. (2000). Ankyloglossia: Incidence and associated feeding difficulties. Archives of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, 126: 36–39. Mesner, A.H., Lalakea, M.L., Aby, J., Macmahon, J., & Bair, E. (2000). Ankyloglossia: Incidence and associated feeding difficulties. Archives of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, 126: 36–39.
go back to reference Milisen, R. (1971). The incidence of speech disorders. In: L.E. Travis (ed.), Handbook of speech pathology and audiology. New York; Appleton Century Crofts. Milisen, R. (1971). The incidence of speech disorders. In: L.E. Travis (ed.), Handbook of speech pathology and audiology. New York; Appleton Century Crofts.
go back to reference Nienaber, G.S. (1963). The origin of the name ‘hottentot’. African Studies, 22: 65–90. Nienaber, G.S. (1963). The origin of the name ‘hottentot’. African Studies, 22: 65–90.
go back to reference Powers, M.H. (1975). Functional disorders of articulation; symptomatology and etiology. In; L.E. Travis (ed.), Handbook of speech pathology. New York; Appleton Century Crofts. Powers, M.H. (1975). Functional disorders of articulation; symptomatology and etiology. In; L.E. Travis (ed.), Handbook of speech pathology. New York; Appleton Century Crofts.
go back to reference Schwarz, R.G. (1983). Diagnosis of speech sound disorders in children. In: I.J. Meitus & B. Weinberg (eds), Diagnosis in speech–language pathology (pp. 113–149). Baltimore; University Park Press. Schwarz, R.G. (1983). Diagnosis of speech sound disorders in children. In: I.J. Meitus & B. Weinberg (eds), Diagnosis in speech–language pathology (pp. 113–149). Baltimore; University Park Press.
go back to reference Shprintzen, R.J., & Bardach, J. (1995). Cleft palate speech management. Missouri: Mosby. Shprintzen, R.J., & Bardach, J. (1995). Cleft palate speech management. Missouri: Mosby.
go back to reference Van Borsel, J., Morlion, B., Van Snick, K., & Leroy, J. (2000). Articulation in Beckwith–Wiedemann syndrome: Two case studies. American Journal of Speech–Language Pathology 9: 202–213. Van Borsel, J., Morlion, B., Van Snick, K., & Leroy, J. (2000). Articulation in Beckwith–Wiedemann syndrome: Two case studies. American Journal of Speech–Language Pathology 9: 202–213.
go back to reference Weiss, C.E., Gordon, M.E., & Lillywhite, H.S. (1987). Clincial management of articulatory and phonologic disorders. Baltimore: Williams & Wilkins. Weiss, C.E., Gordon, M.E., & Lillywhite, H.S. (1987). Clincial management of articulatory and phonologic disorders. Baltimore: Williams & Wilkins.
go back to reference Winitz, H. (1969). Articulatory acquisition and behavior. New York: Appleton Century Crofts. Winitz, H. (1969). Articulatory acquisition and behavior. New York: Appleton Century Crofts.
Metagegevens
Titel
Fonetische articulatiestoornissen
Auteurs
H.F.M. Peters
R. Bastiaanse
J. Van Borsel
K. Jansonius-Schultheiss
Sj. Van der Meulen
B.J.E. Mondelaers
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0782-1_1