Aansluiten bij de paradigmashift: de betrokkenheid van inwoners bij beleid | mijn-bsl Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2018

07-11-2018 | Spectrum

Aansluiten bij de paradigmashift: de betrokkenheid van inwoners bij beleid

Auteurs: Karin Verbeek, Kees-Jan van de Werfhorst

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 8/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Gemeenten hebben de opdracht om inwoners te betrekken bij de Wmo 2015. Dit blijft in veel gemeenten echter beperkt tot vertegenwoordiging door adviesraden, waarin kwetsbare inwoners nauwelijks of indirect vertegenwoordigd worden. Zo sluiten gemeenten onbedoeld inwoners uit van beleidsparticipatie. Laagdrempelige vormen van inspraak bieden beleidsmakers kansen. Dit vraagt in gemeentelijke organisaties op alle niveaus om een verandering in houding en gedrag.
Literatuur
1.
go back to reference Raad voor het Openbaar Bestuur. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. Den Haag: ROB; 2012. Raad voor het Openbaar Bestuur. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. Den Haag: ROB; 2012.
2.
go back to reference Verbeek K, Werfhorst KJ van de, Salome L, et al. Beleidsparticipatie in de Wmo 2015. Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen in de lokale praktijk. Den Haag: BMC; 2018. Verbeek K, Werfhorst KJ van de, Salome L, et al. Beleidsparticipatie in de Wmo 2015. Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen in de lokale praktijk. Den Haag: BMC; 2018.
Metagegevens
Titel
Aansluiten bij de paradigmashift: de betrokkenheid van inwoners bij beleid
Auteurs
Karin Verbeek
Kees-Jan van de Werfhorst
Publicatiedatum
07-11-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 8/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0196-0

Andere artikelen Uitgave 8/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2018 Naar de uitgave