Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 Gezondheidszorg en openbare financiën

Auteurs : Flip de Kam, Jan Donders

Gepubliceerd in: Economie van de gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Bij opinieonderzoek in Nederland geeft een meerderheid van de ondervraagden te kennen een goede gezondheid het allerbelangrijkst in het leven te vinden.1 Die sterke voorkeur voor een leven zonder ziekte verklaart voor een deel waarom de collectief gefinancierde uitgaven voor de gezondheidszorg inmiddels meer dan 11% van het bruto binnenlands product (bbp) beslaan. In 2013 bedroeg het bbp circa € 600 miljard, waarvan de helft werd bestemd voor overheidsuitgaven. De uitgaven van de overheid worden hoofdzakelijk gefinancierd via belastingen en premies voor de sociale verzekeringen. Deze heffingen staan bekend als ‘collectieve lasten’. Gezien de omvangrijke collectieve financiering van de zorguitgaven bestaan tussen de openbare financiën en de gezondheidszorg hechte betrekkingen, die in dit hoofdstuk worden besproken en geanalyseerd.
Voetnoten
1
Het Sociaal en Cultureel Planbureau legt deze vraag al veertig jaar lang voor aan een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking (dit langlopende onderzoek heet Culturele Veranderingen). Sinds het midden van de jaren tachtig geeft circa 60% van de ondervraagden aan een goede gezondheid het belangrijkst in het leven te vinden; zie bijvoorbeeld Van Campen 2007.
 
2
Als maatstaf voor de algemene inflatie is de prijsstijging van het bbp gebruikt.
 
3
De afname van het effectieve arbeidsaanbod, waartoe een verhoging van de gemiddelde lastendruk leidt, komt volgens het Centraal Planbureau voor een deel tot stand via een stijging van de evenwichtswerkloosheid.
 
Metagegevens
Titel
3 Gezondheidszorg en openbare financiën
Auteurs
Flip de Kam
Jan Donders
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1314-3_3