Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4 Internationale vergelijking van zorgstelsels

Auteurs : Marco Varkevisser, Ilaria Mosca, Erik Schut

Gepubliceerd in: Economie van de gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Alle westerse landen stellen ten aanzien van hun gezondheidszorg vergelijkbare publieke doelen. Kort samengevat staan telkens de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg centraal. De precieze manier waarop deze publieke belangen worden nagestreefd is echter op geen twee plaatsen hetzelfde. In de wereld bestaat namelijk een grote verscheidenheid aan zorgstelsels. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop westerse landen hun zorgstelsel hebben vormgegeven. Ook komt de vraag aan de orde of de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid in bepaalde zorgstelsels systematisch beter zijn geborgd dan in andere zorgstelsels. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen curatieve zorg (paragraaf 4.2) en langdurige zorg (paragraaf 4.3), omdat voor deze vormen van zorg zowel de precieze invulling van de publieke belangen als de kenmerken van zorgstelsels verschillen. Beide zorgvormen worden kort beschreven, waarna een aantal zorgstelsels uit verschillende landen met elkaar wordt vergeleken. Dit resulteert telkens in een typologie van mogelijke zorgstelsels. Tot slot worden in dit hoofdstuk op hoofdlijnen de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg in internationaal perspectief bezien (paragraaf 4.4). Hierbij komen achtereenvolgens de kwaliteit, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van zowel de curatieve zorg als de langdurige zorg aan de orde.
Voetnoten
1
De OESO – in het Engels: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) – is een samenwerkingsverband van 34 landen dat tot doel heeft om sociaal en economisch beleid te bestuderen en, waar mogelijk en nuttig, te coördineren.
 
2
Merk op dat de Engelse term voor curatieve zorg (acute care) niet verward moet worden met de Engelse term voor acute of spoedeisende zorg (emergency care).
 
3
De variant van een volledig door de staat gecontroleerde zorgstelsel (Semashko-systeem), die typerend was voor het Oostblok, blijft in dit hoofdstuk buiten beschouwing
 
4
Clusteranalyse is het classificeren of het groeperen van objecten – in dit geval landen – op grond van hun kenmerken. Het doel van clusteranalyse is het vormen van deelverzamelingen die elk hun eigen gedeelde kenmerken hebben.
 
5
Voor deze paragraaf is met toestemming van het Centraal Planbureau (CPB) dankbaar gebruikgemaakt van Mot (2013).
 
6
De European Health Consumer Index (EHCI) wordt samengesteld op basis van een combinatie van openbare statistieken, patiëntenenquêtes en onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door Health Consumer Powerhouse, een in Zweden gevestigde privéonderneming die de prestaties meet van de gezondheidszorgsector in Europa en Canada ter ondersteuning van de empowerment van patiënten en consumenten.
 
Metagegevens
Titel
4 Internationale vergelijking van zorgstelsels
Auteurs
Marco Varkevisser
Ilaria Mosca
Erik Schut
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1314-3_4