Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Productie van gezondheid en sociale ongelijkheid

Auteurs : Eddy van Doorslaer, Hans van Kippersluis

Gepubliceerd in: Economie van de gezondheidszorg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De productie van gezondheid heeft vele pijlers. Eén daarvan is natuurlijk de gezondheidszorg, waarbij het voor zich spreekt dat het uiteindelijke doel van gezondheidszorg niet de productie van medische goederen en diensten zelf is, maar die van het eindproduct gezondheid. Echter, gezondheidszorg is slechts een van de vele factoren die een bijdrage leveren aan het niveau van de volksgezondheid. Het aanhouden van een gezonde levensstijl (niet roken, voldoende beweging, enzovoort) levert natuurlijk ook een zeer belangrijke bijdrage.
Voetnoten
1
QALY’s worden veel gebruikt bij kosten-effectiviteitsanalyses (zie bijvoorbeeld Drummond e.a. 1997). DALY’s werden ontwikkeld ten behoeve van berekeningen van ziektelast (burden of disease) (zie bijvoorbeeld Murray & Lopez 1996). Health expectancy (zie bijvoorbeeld Robine e.a. 1993) is een populatiemaat voor overleving zonder ziektebeperkingen en DALE is een combinatie van de laatste twee, die vooral bruikbaar is bij ziektespecifieke volksgezondheidsmodellering (Barendregt e.a. 1998).
 
2
Een belangrijke vraag die hiermee samenhangt, is of dit uiteindelijk zal leiden tot een compressie of een expansie van morbiditeit. Fries (2003) concludeert dat sprake is van compressie van morbiditeit in de Verenigde Staten. Dit impliceert dat de leeftijd waarop de eerste (chronische) ziekte wordt waargenomen sneller stijgt dan de levensverwachting, waardoor zorgkosten op termijn wellicht kunnen dalen.
 
3
Wie niet het hele boek wenst te lezen, kan ook Deatons Princetonlezing erover bekijken (http://​www.​youtube.​com/​watch?​v=​XwLNqDbPNBw
 
5
Voor een overzicht van deze literatuur zie bijvoorbeeld Wagstaff en Van Doorslaer (2000).
 
6
Zie ook Rodgers (1979) voor een vergelijkbare argumentatie.
 
Metagegevens
Titel
2 Productie van gezondheid en sociale ongelijkheid
Auteurs
Eddy van Doorslaer
Hans van Kippersluis
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1314-3_2