Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-12-2010 | het veld

Wmo en maatschappij

Auteur: Riëtte Duynstee

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 6/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Gemeenten kunnen meer doen voor mensen met een beperking. Want de Wmo biedt veel meer ondersteuningsmogelijkheden dan waar gebruik van wordt gemaakt. De adviseurs van het programmaWWZ: maak het samen! (Wonen, Welzijn, Zorg) voorzien gemeenten van advies over verbetermogelijkheden.Daarnaast is de nieuwe Handreiking voor lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking een hulpmiddel en inspiratiebron. De handreiking gaat niet alleen over de Wmo, maar over het brede gebied van wonen, welzijn en zorg. Kern van de handreiking vormt een zestal functies: informatie en wegwijs, wonen, verplaatsen en mobiliteit, voeren van een huishouding, meedoen en zorg. Per functie zijn actuele thema’s aangegeven met voorbeelden van gemeenten die op vernieuwende wijze vormgeven aan wonen, welzijn en zorg. De thema’s van ‘Welzijn nieuwe stijl’ komen uitgebreid aan bod. De vele voorbeelden en tips per functie kunnen worden gebruikt als een checklist voor het maken van ondersteuningsbeleid. Een gedrukte versie van de handreiking is aan te vragen bij Postbus 51, telefoon 0800-8051. …
Metagegevens
Titel
Wmo en maatschappij
Auteur
Riëtte Duynstee
Publicatiedatum
01-12-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 6/2010
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-010-0131-1

Andere artikelen Uitgave 6/2010

Vakblad Sociaal Werk 6/2010 Naar de uitgave

boekwerk

Playmobiel

boekwerk buiten

Actief burgerschap