Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-12-2010 | werk in uitvoering

‘ De rode draad is verantwoordelijkheid’

Auteur: Patrick Kolenburg

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 6/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

‘Deze casus roept veel vragen op. Wat is er met mevrouw aan de hand? Ze breekt uit woede de badkamer open en trekt de slaapkamers leeg. Dat gedrag staat ergens voor. Wat was de reden voor opname? Heeft zij ziekte-inzicht en doet ze daar iets mee? Ook vraag ik me af welke rol de tweede lijn verder speelt. Biedt de GGz ambulante nazorg? Is er ook bijvoorbeeld een SPV’er in beeld? Pas als je daarover helderheid hebt, kun je inschatten hoeveel werkruimte je hebt om het gezin te stabiliseren. Dan de leerplichtambtenaar, is die in beeld? En hoe lang vindt Bureau Jeugdzorg de situatie nog acceptabel? Dit is een zeer complexe casus. Ik begrijp goed dat de maatschappelijk werker ermee worstelt. De rode draad van haar probleem is verantwoordelijkheid. Ze wil er zijn voor de cliënt én voor alle ketenpartners met elk hun eigen taakgebied. Ik denk dat ze teveel vasthoudt aan haar rol als hulpverlener. Terwijl ze meer een casemanager zou moeten zijn. Eérst een stap terug doen en dan een helikopterview nemen. Ik zou een rondetafeloverleg organiseren met alle betrokken partijen, om uit te vinden waar je elkaar kunt steunen en ontlasten. Iedereen aan tafel, de woningbouwvereniging, GGz, BJZ, de leerplichtambtenaar, Wmo functionaris en de bewindvoerder. Insteek van het overleg: overzicht creëren, verbinden, een gezamenlijk doel formuleren en een integraal plan maken. Als je dat doet, ontstaat er weer vertrouwen en beseffen de partijen dat het zinvol is te investeren. Ook het echtpaar zou ik bij het overleg betrekken. Ik zou ze wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden, maar ik zou ze ook laten zien dat ze er niet alleen voorstaan.’ …
Metagegevens
Titel
‘ De rode draad is verantwoordelijkheid’
Auteur
Patrick Kolenburg
Publicatiedatum
01-12-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 6/2010
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/s12459-010-0125-z

Andere artikelen Uitgave 6/2010

Vakblad Sociaal Werk 6/2010 Naar de uitgave

boekwerk buiten

Actief burgerschap

www

Wmo

werk in uitvoering

Klem tussen instanties

boekwerk

De Ander