Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 1/2019

27-02-2019

Wanneer is het veilig genoeg? Samen werken aan een betere inschatting van veiligheid van jeugdigen

Auteurs: Dr. Jantine Hemrica, Dr. Jacqueline Bosker

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 1/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het maken van veiligheidsinschattingen is een hot item in de huidige jeugdhulp. Hierbij staat de vraag centraal of een kind binnen de hem geboden opvoedsituatie veilig is. Aan de hand van voorbeelden uit praktijkonderzoek laat dit artikel zien dat de factoren die werkers wegen om te komen tot een beoordeling van de veiligheid, aanzienlijk verschillen. Dit roept de vraag op of het wenselijk en haalbaar is om tot een meer eenduidige manier van het inschatten van veiligheid te komen. Als antwoord op deze vraag wordt een aantal mogelijkheden ter verbetering van het maken van inschattingen besproken, die – hoewel deels in de huidige praktijk al wel aanwezig – de veiligheidsinschattingen nog wel kunnen verbeteren.
Literatuur
go back to reference Bartelink, C. (2018). Dilemmas in child protection: Methods and decision-maker factors influencing decision-making in child maltreatment cases (Proefschrift). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Bartelink, C. (2018). Dilemmas in child protection: Methods and decision-maker factors influencing decision-making in child maltreatment cases (Proefschrift). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Bosker, J., Lünnemann, K., Hemrica, J., Smeenk, W., & Bitter, L. (2018). SAVE in woord en daad: Samen werken aan veiligheid, eigen kracht en regie in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering in midden-Nederland. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie. Bosker, J., Lünnemann, K., Hemrica, J., Smeenk, W., & Bitter, L. (2018). SAVE in woord en daad: Samen werken aan veiligheid, eigen kracht en regie in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering in midden-Nederland. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie.
go back to reference Grove, W. M., Zald, D. H., Lebow, Z. B. S., Snitz, B. E., & Nelson, C. (2000). Clinical versus mechanical prediction: a meta-analysis. Psychological Assessment, 12, 19–30. CrossRef Grove, W. M., Zald, D. H., Lebow, Z. B. S., Snitz, B. E., & Nelson, C. (2000). Clinical versus mechanical prediction: a meta-analysis. Psychological Assessment, 12, 19–30. CrossRef
go back to reference Keddell, E. (2011). Going home: Managing ‘risk’ through relationship in returning children from foster care to their families of origin. Qualitative Social Work, 11(6), 604–620. CrossRef Keddell, E. (2011). Going home: Managing ‘risk’ through relationship in returning children from foster care to their families of origin. Qualitative Social Work, 11(6), 604–620. CrossRef
go back to reference Keddell, E. (2014). ‘Current debates on variability in child-welfare decision-making: A selected literature review.’ Social Sciences, 3, 916–940. CrossRef Keddell, E. (2014). ‘Current debates on variability in child-welfare decision-making: A selected literature review.’ Social Sciences, 3, 916–940. CrossRef
go back to reference Munro, E. (2008). Effective Child Protection (second edition). London: SAGE. Munro, E. (2008). Effective Child Protection (second edition). London: SAGE.
go back to reference Turnell, A., & Edwards, S. (2009). Veilig opgroeien – De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Turnell, A., & Edwards, S. (2009). Veilig opgroeien – De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Van Montfoort/Samen Veilig Midden Nederland (2015). De SAVE-werkwijze: Basishandleiding voor SAVE-professionals. Utrecht: Van Montfoort/Samen Veilig Midden-Nederland. Van Montfoort/Samen Veilig Midden Nederland (2015). De SAVE-werkwijze: Basishandleiding voor SAVE-professionals. Utrecht: Van Montfoort/Samen Veilig Midden-Nederland.
Metagegevens
Titel
Wanneer is het veilig genoeg? Samen werken aan een betere inschatting van veiligheid van jeugdigen
Auteurs
Dr. Jantine Hemrica
Dr. Jacqueline Bosker
Publicatiedatum
27-02-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 1/2019
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-019-00197-9