Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2016

27-05-2016

Volhoudtijd van mantelzorgers van naasten met dementie

Validering en verkenning van een nieuw concept

Auteur: H. Kraijo

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel

De introductie en validering van het concept volhoudtijd van mantelzorgers van thuiswonende naasten met dementie.

Methode

Van 223 mantelzorgers werden gedurende 2 jaar gegevens verzameld over de mantelzorger, de naaste met dementie, de mantelzorgsituatie, de gevolgen voor de mantelzorger en de behoefte aan ondersteuning. De convergente validiteit van volhoudtijd werd onderzocht door de associaties te bestuderen met reeds gevalideerde instrumenten voor het meten van subjectieve belasting en geluk. De inhoudsvaliditeit werd geëvalueerd door onderzoek te doen naar bi- en multivariate correlaties tussen volhoudtijd en kenmerken van de naaste met dementie, mantelzorgers en mantelzorgsituaties.

Resultaten

De correlatiecoëfficiënten tussen volhoudtijd en de gevalideerde uitkomstmaten voor subjectieve belasting en geluk bleken significant. Determinanten die positief samenhangen met volhoudtijd zijn: gezondheid van de mantelzorger en de naaste met dementie, de elders wonende mantelzorger en de manlijke mantelzorger. Negatieve samenhang werd gevonden met de behoefte aan toezicht, de intensiteit van de mantelzorg en het verminderen van werk of hobby. De voorspellende validiteit was aanzienlijk bij een volhoudtijd tot 2 jaar.

Conclusie

Dit onderzoek geeft een eerste positieve indicatie van de validiteit van het concept volhoudtijd. Vervolgonderzoek is nodig voor verdere validering. In de zorgpraktijk biedt volhoudtijd aanknopingspunten voor tijdige signalering van overbelasting van mantelzorgers en crisissituaties.
Literatuur
1.
go back to reference Kraijo H. Perseverance time of informal carers. A new concept in dementia care. Validation and exploration. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2015, proefschrift 13 maart 2015. Kraijo H. Perseverance time of informal carers. A new concept in dementia care. Validation and exploration. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2015, proefschrift 13 maart 2015.
2.
go back to reference Kraijo H, Brouwer W, Leeuw R de, Schrijvers G, Exel J van. The perseverance time of informal carers of dementia patients: validation of a new measure to initiate transition of care at home to nursing home care. J Alzheimer’s Dis. 2014;40:631–642. Kraijo H, Brouwer W, Leeuw R de, Schrijvers G, Exel J van. The perseverance time of informal carers of dementia patients: validation of a new measure to initiate transition of care at home to nursing home care. J Alzheimer’s Dis. 2014;40:631–642.
3.
go back to reference Kraijo H, Brouwer W, Exel J van. The perseverance time of informal carers for people with dementia: results of a two year longitudinal follow-up study. BMC Nurs. doi:10.1186/s12912-015-0107-5.PubMedPubMedCentral Kraijo H, Brouwer W, Exel J van. The perseverance time of informal carers for people with dementia: results of a two year longitudinal follow-up study. BMC Nurs. doi:10.1186/s12912-015-0107-5.PubMedPubMedCentral
4.
go back to reference Peeters J, Francke A, Beek S van, Meerveld J. Welke groepen mantelzorgers van mensen met dementie ervaren de meeste belasting? Resultaten van de monitor van het Landelijk Dementieprogramma 2007; (Factsheet 3). Utrecht: NIVEL; 2007. Peeters J, Francke A, Beek S van, Meerveld J. Welke groepen mantelzorgers van mensen met dementie ervaren de meeste belasting? Resultaten van de monitor van het Landelijk Dementieprogramma 2007; (Factsheet 3). Utrecht: NIVEL; 2007.
5.
go back to reference Agree EM, Glaser K. Demography of informal caregiving. In: International Handbook of Population Aging band 1(4). Dordrecht: Springer; 2009. pp. 647–668.CrossRef Agree EM, Glaser K. Demography of informal caregiving. In: International Handbook of Population Aging band 1(4). Dordrecht: Springer; 2009. pp. 647–668.CrossRef
6.
go back to reference Sadiraj K, Timmermans J, Ras J. et al. De toekomst van de mantelzorg. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau; 2009. Sadiraj K, Timmermans J, Ras J. et al. De toekomst van de mantelzorg. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau; 2009.
7.
go back to reference Exel NJA van, Moree M, Koopmanschap MA, Schreuder-Goedheijt T, Brouwer WBF. Respite care: An explorative study of demand and use in Dutch informal caregivers. Health Policy. 2006;78:194–208.CrossRefPubMed Exel NJA van, Moree M, Koopmanschap MA, Schreuder-Goedheijt T, Brouwer WBF. Respite care: An explorative study of demand and use in Dutch informal caregivers. Health Policy. 2006;78:194–208.CrossRefPubMed
8.
go back to reference Exel NJA van, Ruiter M de, Brouwer WBF. When time is not on your side … Patient experiences with waiting for home care and admission to a nursing or residential home. Patient. 2008;1(1):55–71.CrossRefPubMed Exel NJA van, Ruiter M de, Brouwer WBF. When time is not on your side … Patient experiences with waiting for home care and admission to a nursing or residential home. Patient. 2008;1(1):55–71.CrossRefPubMed
10.
go back to reference Koopmanschap MA, den Bos GAM van. Instruments for assessing the burden of informal care giving for stroke patients in clinical practice: a comparison of CSI, CRA, SCQ and self-rated burden. Clin Rehabil. 2004;18(2):203–214.CrossRefPubMed Koopmanschap MA, den Bos GAM van. Instruments for assessing the burden of informal care giving for stroke patients in clinical practice: a comparison of CSI, CRA, SCQ and self-rated burden. Clin Rehabil. 2004;18(2):203–214.CrossRefPubMed
11.
go back to reference Brouwer WBF, Exel NJA van, Gorp B van, Redekop WK. The CarerQol instrument: a new instrument to measure care-related quality of life of informal caregivers for use in economic evaluations. Qual Life Res. 2006;15:1005–1021.CrossRefPubMed Brouwer WBF, Exel NJA van, Gorp B van, Redekop WK. The CarerQol instrument: a new instrument to measure care-related quality of life of informal caregivers for use in economic evaluations. Qual Life Res. 2006;15:1005–1021.CrossRefPubMed
13.
go back to reference Akpinar B, Kücükgüclü Ő, Tener G. Effects of gender on burden among caregivers of alzheimer’s patients. J Nurs Scholarsh. 2011;43(3):248–254.PubMed Akpinar B, Kücükgüclü Ő, Tener G. Effects of gender on burden among caregivers of alzheimer’s patients. J Nurs Scholarsh. 2011;43(3):248–254.PubMed
14.
go back to reference Almberg B, Grafström M, Winblad B. Caring for a demented elderly person-burden and burnout caregivers relatives. J Adv Nurs. 1997;25:109–116.CrossRefPubMed Almberg B, Grafström M, Winblad B. Caring for a demented elderly person-burden and burnout caregivers relatives. J Adv Nurs. 1997;25:109–116.CrossRefPubMed
15.
go back to reference Yilmaz A, Turan E, Gundogar D. Predictors of burn-out in the family caregivers of Alzheimer’s disease: evidence from Turkey. Australas J Ageing. 2009;28:16–21.CrossRefPubMed Yilmaz A, Turan E, Gundogar D. Predictors of burn-out in the family caregivers of Alzheimer’s disease: evidence from Turkey. Australas J Ageing. 2009;28:16–21.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Volhoudtijd van mantelzorgers van naasten met dementie
Validering en verkenning van een nieuw concept
Auteur
H. Kraijo
Publicatiedatum
27-05-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-016-0178-0

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2016 Naar de uitgave