Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Verzekeringsgeneeskunde

Auteurs : Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen, Prof. dr. Han Anema

Gepubliceerd in: Leerboek volksgezondheid en gezondheidszorg – praktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel biedt bescherming tegen sociale risico’s, zoals inkomensverlies door werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. In onze participatiesamenleving is ‘meedoen naar vermogen’ uitgangspunt van onze sociale zekerheid. Verzekeringsgeneeskunde speelt binnen de sociale zekerheid een belangrijke rol als medische discipline. In Nederland is er een scheiding tussen behandeling en begeleiding/controle bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Binnen de sociale zekerheid is er onderscheid tussen arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval of beroepsziekte (risque professionel) en arbeidsongeschikt door een andere (buiten het werk gelegen) oorzaak (risque social). Het ICF-model biedt de verzekeringsarts een conceptueel kader om de uitingen van ziekte op de drie niveaus van mens-zijn te onderzoeken; de mens als organisme (stoornissen), menselijk handelen (beperkingen) en deelname aan de samenleving, in het bijzonder werk (participatieproblemen). Uitgangspunt van het huidige socialezekerheidsstelsel in Nederland is dat iedere burger in beginsel verantwoordelijk is voor en actief bijdraagt aan zijn eigen werk, inkomen en welzijn.
Literatuur
1.
go back to reference Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium richtlijn LISV, 1996. Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium richtlijn LISV, 1996.
2.
go back to reference Inleiding verzekeringsgeneeskundige beoordeling, 2016. Inleiding verzekeringsgeneeskundige beoordeling, 2016.
3.
go back to reference KNMG-visiedocument Zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkenden, 2017. KNMG-visiedocument Zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkenden, 2017.
5.
go back to reference Louwerse I, Huysmans M, Van Rijssen J, Van der Beek A, Han Anema. Wie stroomt er in de WIA in en wie stroomt uit? Een vijf jaar follow-up studie. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2019. Louwerse I, Huysmans M, Van Rijssen J, Van der Beek A, Han Anema. Wie stroomt er in de WIA in en wie stroomt uit? Een vijf jaar follow-up studie. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2019.
6.
go back to reference SER advies Werk: van belang voor iedereen, 2016. SER advies Werk: van belang voor iedereen, 2016.
7.
go back to reference Stijging WIA-instroom. Waardoor steeg de WIA-instroom van zieke werknemers in 2016? UWV Strategie Beleid en Kennis, 2018. Stijging WIA-instroom. Waardoor steeg de WIA-instroom van zieke werknemers in 2016? UWV Strategie Beleid en Kennis, 2018.
go back to reference Geugjes HC. Socialezekerheidsrecht begrepen, p. 17–34, 7e druk, 2019. Geugjes HC. Socialezekerheidsrecht begrepen, p. 17–34, 7e druk, 2019.
go back to reference Gezondheidsraad advies: Gezondheid en langer doorwerken, 2018. Gezondheidsraad advies: Gezondheid en langer doorwerken, 2018.
go back to reference Kremer AM, Buijs PC. Ontwikkeling richtlijn arbeidsanamnese voor medisch specialisten. Hoofddorp: TNO Arbeid; 2006. Kremer AM, Buijs PC. Ontwikkeling richtlijn arbeidsanamnese voor medisch specialisten. Hoofddorp: TNO Arbeid; 2006.
go back to reference NIVEL-rapport Langer doorwerken, voor iedereen? 2019. NIVEL-rapport Langer doorwerken, voor iedereen? 2019.
go back to reference Plomp HN, Wisse A, Anema JR. Patiënten over arbocuratieve samenwerking. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3880. Plomp HN, Wisse A, Anema JR. Patiënten over arbocuratieve samenwerking. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3880.
go back to reference RIVM. Toekomstverkenning: een gezonder Nederland met meer chronisch zieken, 2014. RIVM. Toekomstverkenning: een gezonder Nederland met meer chronisch zieken, 2014.
go back to reference RIVM. Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV), 2018. RIVM. Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV), 2018.
go back to reference SEO Langer doorwerken met een arbeidsbeperking, 2016. SEO Langer doorwerken met een arbeidsbeperking, 2016.
go back to reference UWV Kennisverslag 2017-5: Wat is er aan de hand met de WIA? UWV Kennisverslag 2017-5: Wat is er aan de hand met de WIA?
go back to reference UWV-Kennisverslag 2018-7: Langdurig zieke werknemers. UWV-Kennisverslag 2018-7: Langdurig zieke werknemers.
go back to reference UWV-Kennisverslag 2017-8: Volumeontwikkelingen. UWV-Kennisverslag 2017-8: Volumeontwikkelingen.
go back to reference UWV Kennisverslag 2018-2: Volumeontwikkelingen. UWV Kennisverslag 2018-2: Volumeontwikkelingen.
Metagegevens
Titel
Verzekeringsgeneeskunde
Auteurs
Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen
Prof. dr. Han Anema
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2626-6_6