Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Forensische geneeskunde

Auteurs : Prof. dr. Udo Reijnders, Dr. Guido Reijnen

Gepubliceerd in: Leerboek volksgezondheid en gezondheidszorg – praktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Forensische geneeskunde is een discipline die zich begeeft op de grens van de geneeskunde en het strafrecht. De forensisch arts houdt zich in de praktijk bezig met drie kerntaken. Dit zijn medische arrestantenzorg, sporenonderzoek en letselinterpretatie bij (kinder)mishandeling of een zedenmisdrijf, en lijkschouw bij een (mogelijk) niet-natuurlijke doodsoorzaak. In geval van medische arrestantenzorg is de forensisch arts behandelaar van de patiënt en is het beroepsgeheim volledig van kracht. Met toestemming van de arrestant kan informatie gedeeld worden tussen bijvoorbeeld forensisch arts en huisarts. Bij de lijkschouw en sporenonderzoek is geen sprake van een behandelrelatie en wordt gerapporteerd aan justitie. Een forensisch arts wordt geconsulteerd door een behandelend arts bij twijfel aan natuurlijk overlijden en bij vermoeden van (kinder)mishandeling. Met een lijkschouw achterhaalt de forensisch arts de aard en oorzaak van het overlijden. Bij mishandeling of een zedendelict legt de forensisch arts het letsel objectief vast en rapporteert aan justitie.
Literatuur
1.
go back to reference Sijmons JG, Derckx VL. Rapport ‘Uitbreiden bevoegdheden lijkschouw’. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2019. Sijmons JG, Derckx VL. Rapport ‘Uitbreiden bevoegdheden lijkschouw’. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2019.
2.
go back to reference Politie. Jaarverantwoording 2018 Midden in de samenleving. Den Haag, 2019. Politie. Jaarverantwoording 2018 Midden in de samenleving. Den Haag, 2019.
3.
go back to reference Das C, Van Der Wal G. De beoordeling van niet-natuurlijke sterfgevallen: een analyse van doodsoorzaakverklaringen. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. 2003;81:355–9. Das C, Van Der Wal G. De beoordeling van niet-natuurlijke sterfgevallen: een analyse van doodsoorzaakverklaringen. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. 2003;81:355–9.
go back to reference Reijnders UJL, Das C, Drijber BC, Lulf R. Herkenning van letsel door lichamelijk geweld. 2e herziene druk. Houten: Prelum; 2018. Reijnders UJL, Das C, Drijber BC, Lulf R. Herkenning van letsel door lichamelijk geweld. 2e herziene druk. Houten: Prelum; 2018.
go back to reference Reijnders UJL, Das C. De lijkschouw in de praktijk. 5e herziene druk. Houten: Prelum; 2018. Reijnders UJL, Das C. De lijkschouw in de praktijk. 5e herziene druk. Houten: Prelum; 2018.
go back to reference Duijst WLJM, Das C. Handboek forensische en penitentiaire geneeskunde. Antwerpen: Maklu; 2011. Duijst WLJM, Das C. Handboek forensische en penitentiaire geneeskunde. Antwerpen: Maklu; 2011.
Metagegevens
Titel
Forensische geneeskunde
Auteurs
Prof. dr. Udo Reijnders
Dr. Guido Reijnen
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2626-6_7