Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2010

01-02-2010 | Artikel

Vertegenwoordiging en verantwoordelijkheid

Over medische verantwoordelijkheid en mondige familieleden

Auteurs: D. P. Touwen, H. J. M. Cools, D. P. Engberts

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 1/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Onderzoek naar de rol van familieleden in de besluitvorming over het medisch behandelbeleid van wilsonbekwame patiënten in het verpleeghuis toont aan dat door betrokkenheid van een vertegenwoordiger voor de behandelend arts een grotere verantwoordelijkheid ontstaat. De vertegenwoordiger (meestal een familielid) behoort de belangen van de patiënt te dienen, maar het is aan de arts om te beoordelen of de vertegenwoordiger dat ook daadwerkelijk doet. Dit laat onverlet de professionele verantwoordelijkheid voor het te voeren medische beleid. De betrokkenheid van anderen (verwanten en andere hulpverleners) is van belang voor het antwoord op de vraag ‘Wat is goed voor deze patiënt?’ maar ontneemt artsen niet de verantwoordelijkheid een eigen professionele beslissing te nemen.
Voetnoten
1
Ook deze ideeën zijn vervat in de wetgeving die de arts-patiëntrelatie regelt. In de WGBO wordt de toestemmingsbevoegdheid in het geval van een wilsonbekwame patiënt verplaatst naar de persoon van een betrokken derde, die namens de patiënt beslist.
 
Literatuur
1.
go back to reference Touwen DP. Voor een ander. Beslissingsverantwoordelijkheden in de verpleeghuisgeneeskunde. Amsterdam: Aksant, 2008 Touwen DP. Voor een ander. Beslissingsverantwoordelijkheden in de verpleeghuisgeneeskunde. Amsterdam: Aksant, 2008
2.
go back to reference Tauber AI. Sick Autonomy. Perspectives in Biology and Medicine 2003; 46 (4): 484-495. Tauber AI. Sick Autonomy. Perspectives in Biology and Medicine 2003; 46 (4): 484-495.
3.
go back to reference Shalowitz DI, Garrett-Mayer E, Wendler D. The Accuracy of Surrogate Decision Makers. Archives of Internal Medicine 2006; 166: 493-497. Shalowitz DI, Garrett-Mayer E, Wendler D. The Accuracy of Surrogate Decision Makers. Archives of Internal Medicine 2006; 166: 493-497.
4.
go back to reference Westendorp GW, Delden JJM van, “Vader zou dit nooit gewild hebben’ Plaatsvervangende oordelen van naasten over de behandeling van wilsonbekwame patiënten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2009; 153: B94.INDD Westendorp GW, Delden JJM van, “Vader zou dit nooit gewild hebben’ Plaatsvervangende oordelen van naasten over de behandeling van wilsonbekwame patiënten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2009; 153: B94.INDD
5.
go back to reference Buchanan AE, Brock DW. Deciding for others. The ethics of surrogate decision making. Cambridge/New York/Melbourne: Cambridge University Press, 1990. Buchanan AE, Brock DW. Deciding for others. The ethics of surrogate decision making. Cambridge/New York/Melbourne: Cambridge University Press, 1990.
6.
go back to reference Dupuis HM. Wel of niet behandelen? Baat het niet dan schaadt het wél. Baarn: Ambo, 1994. Dupuis HM. Wel of niet behandelen? Baat het niet dan schaadt het wél. Baarn: Ambo, 1994.
7.
go back to reference Wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding art. 2 lid 2 Wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding art. 2 lid 2
8.
go back to reference KNMG. Richtlijn Palliatieve sedatie. Utrecht: KNMG, 2009 KNMG. Richtlijn Palliatieve sedatie. Utrecht: KNMG, 2009
9.
go back to reference KNMG. Manifest Medische Professionaliteit. Utrecht: KNMG, 2007. KNMG. Manifest Medische Professionaliteit. Utrecht: KNMG, 2007.
10.
go back to reference Hilhorst M. Er dokter bij blijven. Medisch-ethisch handelen in veranderende omstandigheden. Assen: Van Gorcum, 1999 Hilhorst M. Er dokter bij blijven. Medisch-ethisch handelen in veranderende omstandigheden. Assen: Van Gorcum, 1999
Metagegevens
Titel
Vertegenwoordiging en verantwoordelijkheid
Over medische verantwoordelijkheid en mondige familieleden
Auteurs
D. P. Touwen
H. J. M. Cools
D. P. Engberts
Publicatiedatum
01-02-2010
Uitgeverij
Springer-Verlag
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 1/2010
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03096176

Andere artikelen Uitgave 1/2010

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2010 Naar de uitgave

Congresagenda

Congresagenda

Signalementen

Signalementen

Boekbespreking

Boekbespreking