Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2011

01-09-2011

Veralgemeende of selectieve screening voor dragerschap van methicilline resistente Staphylococcus aureus bij opname op een geriatrische dienst

Auteurs: Dr. N. Myngheer, A. Schuermans, J. Flamaing

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel: De risicofactoren voor dragerschap van methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) bevestigen, een vereenvoudigde risicoscore opstellen en nagaan of hiermee een gerichte MRSA screening mogelijk is. Studie-opzet: Een prospectieve studie met MRSA screening van 1125 geriatrische patiënten binnen de 24 u na opname. Methoden: Afname van een lijst met risicofactoren, gebaseerd op recent gepubliceerde risicoscores (Preop Score en Ger Score). Resultaten: De prevalentie van MRSA dragerschap in onze populatie was 8,44%. Multivariaat analyse weerhield leeftijd ≥ 87jaar, aanwezigheid van verblijfscatheter en MRSA in het verleden als onafhankelijke risicofactoren. De nieuw samengestelde score (Novel Score met cut-off ≥1) had een sensitiviteit van 73,7%, specificiteit van 64%, positief predictieve waarde van 15,9%, negatief predictieve waarde van 96,3% en area under the curve van 0,688. De Novel Score laat een reductie van het aantal screeningen toe van 57,2%, maar mist 26% van de positieve gevallen. Zestien % van de MRSA-dragers ontwikkelden een infectie met MRSA waarvoor behandeling met vancomycine. Conclusie: Een belangrijke reductie in werkbelasting en kosten is mogelijk wanneer we een gerichte MRSA screening doorvoeren in vergelijking met een veralgemeende screening. Bij een selectieve screening kunnen echter MRSA dragers gemist worden, zodat de epidemiologische context, het transmissierisico en het MRSA infectierisico in rekening gebracht moeten worden vooraleer over te gaan op een gerichte screening.
Literatuur
1.
go back to reference Schuermans A, Nuyttens R, Vandermeulen E, Degeest I, Cossey V. Prediction of preoperative nasal carriage of MRSA in an outpatient evaluation clinic by using a simple questionnaire. Abstract P1763, 18th ECCMID, Barcelona, Spain, April 19-22, 2008. Schuermans A, Nuyttens R, Vandermeulen E, Degeest I, Cossey V. Prediction of preoperative nasal carriage of MRSA in an outpatient evaluation clinic by using a simple questionnaire. Abstract P1763, 18th ECCMID, Barcelona, Spain, April 19-22, 2008.
2.
go back to reference Bettens S, Schoevaerdts D, Swine Ch, Delaere B, Glupczynski Y. Determination of a simple clinical score for screening of elderly patients at risk for MRSA carriage upon hospital admission in an acute geriatric ward. Abstract P1764, 18th ECCMID, Barcelona, Spain, April 19-22, 2008. Bettens S, Schoevaerdts D, Swine Ch, Delaere B, Glupczynski Y. Determination of a simple clinical score for screening of elderly patients at risk for MRSA carriage upon hospital admission in an acute geriatric ward. Abstract P1764, 18th ECCMID, Barcelona, Spain, April 19-22, 2008.
3.
go back to reference Hoefnagels-Schuermans A, Borremans A, Peetermans W, Van Lierde S, Reybrouck G, Van Eldere J. Origin and transmission of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in an endemic situation: differences between geriatric and intensive-care patients. J Hosp Infect 1997; 36:209–22.PubMedCrossRef Hoefnagels-Schuermans A, Borremans A, Peetermans W, Van Lierde S, Reybrouck G, Van Eldere J. Origin and transmission of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in an endemic situation: differences between geriatric and intensive-care patients. J Hosp Infect 1997; 36:209–22.PubMedCrossRef
4.
go back to reference Nishikawa M, Tanaka T, Nakashima K, Senda K, Shibasaki M, Miura H, Tamakoshi A, Ohta T, Yagi T. Screening for methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) carriage on admission to a geriatric hospital. Arch Gerontol Geriatr 2009; 49:242–245.PubMedCrossRef Nishikawa M, Tanaka T, Nakashima K, Senda K, Shibasaki M, Miura H, Tamakoshi A, Ohta T, Yagi T. Screening for methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) carriage on admission to a geriatric hospital. Arch Gerontol Geriatr 2009; 49:242–245.PubMedCrossRef
5.
go back to reference Sax H, Harbarth S, Gavazzi G, Henry N, Schrenzel J, Rohner P, Michel J.P., Pittet D. Prevalence and prediction of previously unknown MRSA carriage on admission to a geriatric hospital. Age Ageing 2005; 34:456–462.PubMedCrossRef Sax H, Harbarth S, Gavazzi G, Henry N, Schrenzel J, Rohner P, Michel J.P., Pittet D. Prevalence and prediction of previously unknown MRSA carriage on admission to a geriatric hospital. Age Ageing 2005; 34:456–462.PubMedCrossRef
6.
go back to reference Washio M, Kiyohara C, Honjo N, Aoyagi K, Okada K, Arai Y, Fujishima M, Ito Y. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolation from pharyngeal swab cultures of Japanese elderly at admission to a geriatric hospital. J.Epidemiol. 1997; 7:167–172.PubMed Washio M, Kiyohara C, Honjo N, Aoyagi K, Okada K, Arai Y, Fujishima M, Ito Y. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolation from pharyngeal swab cultures of Japanese elderly at admission to a geriatric hospital. J.Epidemiol. 1997; 7:167–172.PubMed
7.
go back to reference Eveillard M, Ernst C, Cuviller S, Lescure F-X, Malpaux M, Defouilloy I, Grésanleux M, Duboisset M, Liénard J, Eb F. Prevalence of methicilline-resistant Staphylococcus aureus at the time of admission in two acute geriatric wards. J.Hosp.Infect. 2002; 50:122–126.PubMedCrossRef Eveillard M, Ernst C, Cuviller S, Lescure F-X, Malpaux M, Defouilloy I, Grésanleux M, Duboisset M, Liénard J, Eb F. Prevalence of methicilline-resistant Staphylococcus aureus at the time of admission in two acute geriatric wards. J.Hosp.Infect. 2002; 50:122–126.PubMedCrossRef
8.
go back to reference Lucet J.C., Grenet K, Armand-Lefevre L, Harnal M, Bouvet E, Regnier B, Andremont A. High prevalence of carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus at hospital admission in elderly patients: implications for infection control strategies. Infect.Control Hosp.Epidemiol. 2005; 26: 121–126.PubMedCrossRef Lucet J.C., Grenet K, Armand-Lefevre L, Harnal M, Bouvet E, Regnier B, Andremont A. High prevalence of carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus at hospital admission in elderly patients: implications for infection control strategies. Infect.Control Hosp.Epidemiol. 2005; 26: 121–126.PubMedCrossRef
9.
go back to reference Fukuda M, Tanaka H, Kajiwara Y, Sugimura T, Oda E, Suenaga H, Yoshimura M, Iino T, Togawa M, Hirakata Y, Soda H, Oka M, Kohno S, Oshibuchi T. High-risk populations for nasal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J.Infect.Chemother. 2004; 10:189–191.PubMedCrossRef Fukuda M, Tanaka H, Kajiwara Y, Sugimura T, Oda E, Suenaga H, Yoshimura M, Iino T, Togawa M, Hirakata Y, Soda H, Oka M, Kohno S, Oshibuchi T. High-risk populations for nasal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J.Infect.Chemother. 2004; 10:189–191.PubMedCrossRef
10.
go back to reference Hori S, Sunley R, Tami A, Grundmann H. The Nottingham Staphyloccus aureus population study: prevalence of MRSA among the elderly in a university hospital. J.Hosp.Infect. 2002; 50: 25–29.PubMedCrossRef Hori S, Sunley R, Tami A, Grundmann H. The Nottingham Staphyloccus aureus population study: prevalence of MRSA among the elderly in a university hospital. J.Hosp.Infect. 2002; 50: 25–29.PubMedCrossRef
12.
go back to reference Perry JD, Davies A, Butterworth LA, Hopley A, Nicholson A, Gould FK. Development and evaluation of a chromogenic agar medium for methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J.Clin.Microbiol. 2004 Oct;42(10):4519–4523. Perry JD, Davies A, Butterworth LA, Hopley A, Nicholson A, Gould FK. Development and evaluation of a chromogenic agar medium for methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J.Clin.Microbiol. 2004 Oct;42(10):4519–4523.
13.
go back to reference Schuermans, A., Duerinckx, R., Cossey, V., Van Hoof, S., Rademakers, F. (2006). Improving hand hygiene in a tertiary care university hospital: a success story. Journal of Hospital Infection, 64(Suppl. 1), S53.CrossRef Schuermans, A., Duerinckx, R., Cossey, V., Van Hoof, S., Rademakers, F. (2006). Improving hand hygiene in a tertiary care university hospital: a success story. Journal of Hospital Infection, 64(Suppl. 1), S53.CrossRef
14.
go back to reference Papia G, Louie M, Tralla A, Johnson C, Collins V, Simor A.E. Screening high-risk patients for methicillin-resistant Staphylococcus aureus on admission to the hospital: is it cost effective? Infect.Control Hosp.Epidemiol. 1999; 20: 473–477.PubMedCrossRef Papia G, Louie M, Tralla A, Johnson C, Collins V, Simor A.E. Screening high-risk patients for methicillin-resistant Staphylococcus aureus on admission to the hospital: is it cost effective? Infect.Control Hosp.Epidemiol. 1999; 20: 473–477.PubMedCrossRef
15.
go back to reference van Rijen MM, Kluytmans JA. Costs and benefits of the MRSA Search and Destroy policy in a Dutch hospital. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2009; 28: 1245–52.PubMedCrossRef van Rijen MM, Kluytmans JA. Costs and benefits of the MRSA Search and Destroy policy in a Dutch hospital. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2009; 28: 1245–52.PubMedCrossRef
16.
go back to reference Mendelson G, Yearmarck Y, Granot E, Ben-Israel J, Colodner R, Raz R. Staphylococcus aureus carrier state among elderly residents of a long-term care facility. J.Am.Med.Dir.Assoc. 2003; 4: 125–127.PubMedCrossRef Mendelson G, Yearmarck Y, Granot E, Ben-Israel J, Colodner R, Raz R. Staphylococcus aureus carrier state among elderly residents of a long-term care facility. J.Am.Med.Dir.Assoc. 2003; 4: 125–127.PubMedCrossRef
17.
go back to reference Vovko P, Retelj M, Cretnik TZ, Jutersek B, Harlander T, Kolman J, Gubina M. Risk factors for colonization with methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a long-term care facility in Slovenia. Infect.Control Hosp.Epidemiol. 2005; 26: 191–195.PubMedCrossRef Vovko P, Retelj M, Cretnik TZ, Jutersek B, Harlander T, Kolman J, Gubina M. Risk factors for colonization with methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a long-term care facility in Slovenia. Infect.Control Hosp.Epidemiol. 2005; 26: 191–195.PubMedCrossRef
18.
go back to reference Cox RA, Bowie PE. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization in nursing home residents: a prevalence study in Northamptonshire. J.Hosp.Infect. 1999; 43: 115–122.PubMedCrossRef Cox RA, Bowie PE. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization in nursing home residents: a prevalence study in Northamptonshire. J.Hosp.Infect. 1999; 43: 115–122.PubMedCrossRef
19.
go back to reference O’Sullivan NP, Keane CT. Risk factors for colonization with methicillin-resistant Staphylococcus aureus among nursing home residents. J.Hosp.Infect. 2000; 45: 216–210. O’Sullivan NP, Keane CT. Risk factors for colonization with methicillin-resistant Staphylococcus aureus among nursing home residents. J.Hosp.Infect. 2000; 45: 216–210.
20.
go back to reference Von Baum H, Schmidt C, Svoboda D, Bock-Hensley O, Wendt C. Risk factors for methicillin-resistant Staphylococcus aureus carriage in residents of German nursing homes. Infect.Control Hosp.Epidemiol. 2002; 23: 511–515.CrossRef Von Baum H, Schmidt C, Svoboda D, Bock-Hensley O, Wendt C. Risk factors for methicillin-resistant Staphylococcus aureus carriage in residents of German nursing homes. Infect.Control Hosp.Epidemiol. 2002; 23: 511–515.CrossRef
21.
go back to reference Suetens C, Niclaes L, Jans B, Verhaegen J, Schuermans A, Van Eldere J, Buntinx F. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization is associated with higher mortality in nursing home residents with impaired cognitive status. J.Am.Geriatr.Soc. 2006; 54: 1854–1860.PubMedCrossRef Suetens C, Niclaes L, Jans B, Verhaegen J, Schuermans A, Van Eldere J, Buntinx F. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization is associated with higher mortality in nursing home residents with impaired cognitive status. J.Am.Geriatr.Soc. 2006; 54: 1854–1860.PubMedCrossRef
22.
go back to reference Suetens C, Niclaes L, Jans B, Verhaegen J, Schuermans A, Van Eldere J, Vandenbroucke JP, Buntinx F. Determinants of methicillin-resistant Staphylococcus aureus carriage in nursing homes. Age Ageing 2007; 327–330. Suetens C, Niclaes L, Jans B, Verhaegen J, Schuermans A, Van Eldere J, Vandenbroucke JP, Buntinx F. Determinants of methicillin-resistant Staphylococcus aureus carriage in nursing homes. Age Ageing 2007; 327–330.
23.
go back to reference Furuno JP, McGregor JC, Harris AD, Johnson JA, Johnson JK, Langenberg P, Venezia RA, Finkelstein J, Smith DL, Strauss SM, Perencevich EN. Identifying groups at high risk for carriage of antibiotic-resistant bacteria. Arch Intern Med. 2006 Mar 13;166(5):580–5. Furuno JP, McGregor JC, Harris AD, Johnson JA, Johnson JK, Langenberg P, Venezia RA, Finkelstein J, Smith DL, Strauss SM, Perencevich EN. Identifying groups at high risk for carriage of antibiotic-resistant bacteria. Arch Intern Med. 2006 Mar 13;166(5):580–5.
24.
go back to reference Simoens S, Ophals E, Schuermans A. Search and destroy policy for methicillin-resistant Staphylococcus aureus: cost-benefit analysis. J Adv Nurs. 2009 Sep;65(9):1853–9. Simoens S, Ophals E, Schuermans A. Search and destroy policy for methicillin-resistant Staphylococcus aureus: cost-benefit analysis. J Adv Nurs. 2009 Sep;65(9):1853–9.
25.
go back to reference Ide L, Lootens J, Thibo P; Infection Control Team of the Jan Palfijn Ziekenhuis Gent. The nose is not the only relevant MRSA screening site. Clin Microbiol Infect. 2009 Dec; 15(12): 1192–3. Ide L, Lootens J, Thibo P; Infection Control Team of the Jan Palfijn Ziekenhuis Gent. The nose is not the only relevant MRSA screening site. Clin Microbiol Infect. 2009 Dec; 15(12): 1192–3.
26.
go back to reference Struelens MJ, Hawkey PM, French GL, Witte W, Tacconelli E. Laboratory tools and strategies for methicillin-resistant Staphylococcus aureus screening, surveillance and typing: state of the art and unmet needs. Clin. Microbiol. Infect. 2009; 15: 112–119.PubMedCrossRef Struelens MJ, Hawkey PM, French GL, Witte W, Tacconelli E. Laboratory tools and strategies for methicillin-resistant Staphylococcus aureus screening, surveillance and typing: state of the art and unmet needs. Clin. Microbiol. Infect. 2009; 15: 112–119.PubMedCrossRef
27.
go back to reference Bignardi GE, Lowes S. MRSA screening: throat swabs are better than nose swabs. Journal of Hospital Infection 2009; 71:373–388.PubMedCrossRef Bignardi GE, Lowes S. MRSA screening: throat swabs are better than nose swabs. Journal of Hospital Infection 2009; 71:373–388.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Veralgemeende of selectieve screening voor dragerschap van methicilline resistente Staphylococcus aureus bij opname op een geriatrische dienst
Auteurs
Dr. N. Myngheer
A. Schuermans
J. Flamaing
Publicatiedatum
01-09-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2011
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-011-0032-3

Andere artikelen Uitgave 4/2011

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2011 Naar de uitgave

Proefschriften in discussie

Proefschriften in discussie

Announcement

Signalementen