Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2011

01-09-2011 | Redactioneel

Samen zorgen voor ouderen

Auteur: Marjolein Broese van Groenou

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 4/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

De zorg voor kwetsbare ouderen komt voor het grootste deel neer op hun naasten, de partner, de volwassen kinderen, buren en andere betrokkenen. Met de toenemende kosten van de zorg neemt het belang van mantelzorg alleen maar toe. Al sinds 2000 is het beleid van het ministerie van VWS er dan ook op gericht om deze mantelzorg zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren en overbelasting te voorkomen. Lange tijd had men hierbij vooral de individuele mantelzorger voor ogen, maar zorgverlening wordt steeds meer een gedeelde ervaring. Uit onderzoek van CBS/SCP blijkt dat het merendeel (65%) van de mantelzorgers de zorg voor de hulpbehoevende samen deelt met andere mantelzorgers, professionele helpers en vrijwilligers.1 Gegeven de toename in het aantal kwetsbare ouderen dat langdurig complexe zorg nodig heeft,2 is delen van de zorg met meerdere helpers (informeel en formeel) een belangrijke manier om de zorg voor onze ouderen in de nabije toekomst op te vangen. Dit wordt ook expliciet verwoord in het beleid van de vorige staatssecretaris van VWS, die in haar nota ‘Naast elkaar en met elkaar’ pleit voor een nauwe samenwerking tussen mantelzorgers en professionele helpers.3 In deze nota werd expliciet vermeld dat professionele helpers de taak krijgen om mantelzorgers bij te staan in hun zorg voor de zorgbehoevende. Vijftien jaar nadat Knipscheer4 in TGG aandacht vroeg voor het ‘primaat van de mantelzorg’ is dit zowaar gerealiseerd; de mantelzorger is inmiddels erkend als samenwerkingspartner in de zorg. Die erkenning is er vooral op het niveau van bestuurders en beleidsmakers, op het niveau van de professioneel verzorgende ontbreekt het nog vaak aan kennis over en inzicht in de mogelijkheden van samenwerking met de mantelzorger. Delen van de zorg door professionele helpers en mantelzorgers is onontbeerlijk en nastrevenswaardig, maar er zijn een aantal mogelijke knelpunten waar bij de uitvoering van dit beleid terdege rekening moet worden gehouden. …
Literatuur
1.
go back to reference De Boer A, Broese van Groenou MI, Timmermans JT (red.). Mantelzorg, een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: SCP, 2009. De Boer A, Broese van Groenou MI, Timmermans JT (red.). Mantelzorg, een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: SCP, 2009.
2.
go back to reference Van Campen C (red.). Kwetsbare ouderen. Den Haag: SCP, 2011. Van Campen C (red.). Kwetsbare ouderen. Den Haag: SCP, 2011.
3.
go back to reference VWS. Nota Naast elkaar en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg. Den Haag: Tweede Kamer, 2009 VWS. Nota Naast elkaar en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg. Den Haag: Tweede Kamer, 2009
4.
go back to reference Knipscheer CPM. Een stilzwijgende revolutie. Naar een evenwichtige afstemming van informele zorg. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 1996; 27: 138–140.PubMed Knipscheer CPM. Een stilzwijgende revolutie. Naar een evenwichtige afstemming van informele zorg. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 1996; 27: 138–140.PubMed
5.
go back to reference Tolkacheva N, Broese van Groenou MI, De Boer A, Van Tilburg TG. The impact of the informal caregiving network on adult child’s caregiver burden. Ageing and Society, 2011; 31: 34–51.PubMedCrossRef Tolkacheva N, Broese van Groenou MI, De Boer A, Van Tilburg TG. The impact of the informal caregiving network on adult child’s caregiver burden. Ageing and Society, 2011; 31: 34–51.PubMedCrossRef
6.
go back to reference Tonkens E, Broeke J van den, Hoijtink M. Op zoek naar weerkaatst plezier. Amsterdam: Nicis Instituut, 2008 Tonkens E, Broeke J van den, Hoijtink M. Op zoek naar weerkaatst plezier. Amsterdam: Nicis Instituut, 2008
8.
go back to reference Broese van Groenou MI, Van Tilburg TG. Het zorgpotentieel in de netwerken van ouderen. In A. de Boer (red.), Toekomstverkenning Informele Zorg. Den Haag: SCP, 2007: 45–64. Broese van Groenou MI, Van Tilburg TG. Het zorgpotentieel in de netwerken van ouderen. In A. de Boer (red.), Toekomstverkenning Informele Zorg. Den Haag: SCP, 2007: 45–64.
10.
go back to reference Visser G. Samenspelscan. Hulpmiddel om verbeterpunten in de organisatie te achterhalen bij verschillende partijen op het terrein van samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Utrecht: Vilans/Expertisecentrum Mantelzorg, 2009. Visser G. Samenspelscan. Hulpmiddel om verbeterpunten in de organisatie te achterhalen bij verschillende partijen op het terrein van samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Utrecht: Vilans/Expertisecentrum Mantelzorg, 2009.
Metagegevens
Titel
Samen zorgen voor ouderen
Auteur
Marjolein Broese van Groenou
Publicatiedatum
01-09-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 4/2011
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-011-0029-y

Andere artikelen Uitgave 4/2011

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 4/2011 Naar de uitgave

Announcement

Signalementen

Proefschriften in discussie

Proefschriften in discussie