Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap 12/2018

13-11-2018 | Onderzoek

Veilig opleiden en het aiototraject

Auteurs: Vincent van Vugt, Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) Werkgroep Wetenschap

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 12/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding De arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker (aioto) heeft zich een belangrijke rol verworven in de academische huisartsgeneeskunde. Het gecombineerde onderzoeks- en opleidingstraject stelt hoge eisen en het is belangrijk onnodige uitval te voorkomen. De Werkgroep Wetenschap van de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) onderzocht welke voorwaarden aioto’s belangrijk vinden voor een succesvol opleidingstraject.
Methode Op basis van focusgroepbijeenkomsten met aioto’s is een digitale enquête opgesteld met dertien vragen over begeleiding, werkbelasting, intervisie en de veiligheid van het opleidingsklimaat. De vragenlijst werd eind 2017 per e-mail verstuurd aan alle aioto’s in Nederland.
Resultaten Van de 73 actieve aioto’s vulden er 60 de vragenlijst in (respons 82,2%). Aan de veiligheid van het opleidingsklimaat gaven de respondenten mediaan een 8 (range 5 tot 10). Er was brede overeenstemming dat er vier kernvoorwaarden zijn voor een succesvol aiototraject: planning vooraf, vaste evaluatiemomenten, begeleiding door een huisarts met onderzoekservaring en goede informatie aan de huisartsbegeleider. Over andere voorwaarden, zoals een onafhankelijke contactpersoon en structurele intervisie, was de overeenstemming minder groot.
Conclusie Op de gebieden begeleiding en werkbelasting worden vier opvattingen breed gedeeld door aioto’s. Wij pleiten ervoor deze kernvoorwaarden te waarborgen in alle aiototrajecten om de kans op voortijdige uitval verkleinen.
Metagegevens
Titel
Veilig opleiden en het aiototraject
Auteurs
Vincent van Vugt
Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) Werkgroep Wetenschap
Publicatiedatum
13-11-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 12/2018
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/s12445-018-0347-1

Andere artikelen Uitgave 12/2018

Huisarts en wetenschap 12/2018 Naar de uitgave