Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2022

26-01-2022 | Onderzoeksartikel

Variatie in gebruik van JGZ-richtlijnen

Auteurs: Dr. Jacqueline A. Deurloo, Renate van Zoonen, Aniek A. E. M. van den Braak, Msc, Dr. Caren I. Lanting

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 1/2022

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: Sinds 1998 zijn er 35 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-richtlijnen ontwikkeld en gepubliceerd. Over het gebruik van richtlijnen door JGZ-professionals in de dagelijkse praktijk is geen recent onderzoek beschikbaar.
Methode: Via een digitale vragenlijst is onderzocht of de JGZ-richtlijnen gebruikt worden. Daarnaast is gekeken in hoeverre de twee belangrijkste kernaanbevelingen van een richtlijn in de praktijk worden toegepast (‘gebruik zoals bedoeld’). Voor de richtlijnen die (bijna) nooit werden gebruikt, zijn de belemmerende factoren onderzocht.
Resultaten: De vragenlijst is ingevuld door 183 JGZ-professionals. Het gebruik van de JGZ-richtlijnen door JGZ-professionals varieert. De richtlijn Opsporen oogafwijkingen wordt door 85% van JGZ-professionals bijna altijd gebruikt, terwijl de richtlijn Begeleiden gezin bij overlijden kind door 18% bijna altijd wordt gebruikt. Het gebruik zoals bedoeld wisselt van 94% (Ondergewicht) tot 14% (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD). De meest genoemde belemmeringen zijn: onvoldoende tijd, onvoldoende kennis en onvoldoende voordeel van de richtlijn.
Conclusie: Er bestaat een grote variatie in de mate waarin JGZ-richtlijnen worden gebruikt. Verbetering hierin is mogelijk voor het merendeel van de onderzochte richtlijnen. Aandacht voor de beschikbare tijd, kennis en voordeel voor professionals bij de ontwikkeling, implementatie en borging van JGZ-richtlijnen is van belang voor een groter gebruik.
Literatuur
1.
go back to reference Glasziou P, Straus S, Brownlee S, Trevena L, Dans L, Guyatt G, et al. Evidence for underuse of effective medical services around the world. Lancet. 2017;390(10090):169–77.CrossRef Glasziou P, Straus S, Brownlee S, Trevena L, Dans L, Guyatt G, et al. Evidence for underuse of effective medical services around the world. Lancet. 2017;390(10090):169–77.CrossRef
2.
go back to reference Prior M, Guerin M, Grimmer-Somers K. The effectiveness of clinical guideline implementation strategies—a synthesis of systematic review findings. J Eval Clin Pract. 2008;14(5):888–97.CrossRef Prior M, Guerin M, Grimmer-Somers K. The effectiveness of clinical guideline implementation strategies—a synthesis of systematic review findings. J Eval Clin Pract. 2008;14(5):888–97.CrossRef
3.
go back to reference Grimshaw J, Freemantle N, Wallace S, Russell I, Hurwitz B, Watt I, et al. Developing and implementing clinical practice guidelines. Qual Health Care. 1995;4(1):55–64.CrossRef Grimshaw J, Freemantle N, Wallace S, Russell I, Hurwitz B, Watt I, et al. Developing and implementing clinical practice guidelines. Qual Health Care. 1995;4(1):55–64.CrossRef
4.
go back to reference Lanting CI, Fleuren M, Broekhuizen K. Kennisname en gerapporteerd gebruik van de JGZ richtlijnen gepubliceerd vóór 2012. TNO/CH 2013 R10513. Leiden: TNO; 2013. Lanting CI, Fleuren M, Broekhuizen K. Kennisname en gerapporteerd gebruik van de JGZ richtlijnen gepubliceerd vóór 2012. TNO/CH 2013 R10513. Leiden: TNO; 2013.
5.
go back to reference Van Zoonen R, Deurloo JA, Lanting C. Wat leren we van de praktijktests van JGZ-richtlijnen? JGZ Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2021;53:126–9.CrossRef Van Zoonen R, Deurloo JA, Lanting C. Wat leren we van de praktijktests van JGZ-richtlijnen? JGZ Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2021;53:126–9.CrossRef
6.
go back to reference Langendam M. Modulaire vormgeving richtlijnen Jeugdgezondheidszorg. Amsterdam: AMC/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Public Health Research Institute; 2021. Langendam M. Modulaire vormgeving richtlijnen Jeugdgezondheidszorg. Amsterdam: AMC/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Public Health Research Institute; 2021.
7.
go back to reference Heinen M, Staal B, Bakker-Jacobs A. Herziening, versnelling en vernieuwing richtlijnen JGZ 2016–2021. Nijmegen: IQ Healthcare; 2017. Heinen M, Staal B, Bakker-Jacobs A. Herziening, versnelling en vernieuwing richtlijnen JGZ 2016–2021. Nijmegen: IQ Healthcare; 2017.
8.
go back to reference Dijk K, Cornelisse A, La Haye D. Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg. Slimmer & Sneller. Leeuwarden: GGD Fryslân; 2019. Dijk K, Cornelisse A, La Haye D. Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg. Slimmer & Sneller. Leeuwarden: GGD Fryslân; 2019.
9.
go back to reference Fleuren MAH, Paulussen TGWM, Van Dommelen P, Van Buuren S. Towards a measurement instrument for determinants of innovations. Int J Qual Health Care. 2014;26(5):501–10.CrossRef Fleuren MAH, Paulussen TGWM, Van Dommelen P, Van Buuren S. Towards a measurement instrument for determinants of innovations. Int J Qual Health Care. 2014;26(5):501–10.CrossRef
10.
go back to reference Correa VC, Lugo-Agudelo LH, Aguirre-Acevedo DC, Contreras JAP, Borrero AMP, Patiño-Lugo DF, et al. Individual, health system, and contextual barriers and facilitators for the implementation of clinical practice guidelines: a systematic metareview. Health Res Policy Sys. 2020;18(1):74.CrossRef Correa VC, Lugo-Agudelo LH, Aguirre-Acevedo DC, Contreras JAP, Borrero AMP, Patiño-Lugo DF, et al. Individual, health system, and contextual barriers and facilitators for the implementation of clinical practice guidelines: a systematic metareview. Health Res Policy Sys. 2020;18(1):74.CrossRef
11.
go back to reference McArthur C, Bai Y, Hewston P, Giangregorio L, Straus S, Papaioannou A. Barriers and facilitators to implementing evidence-based guidelines in long-term care: a qualitative evidence synthesis. Implement Sci. 2021;16(1):1–25.CrossRef McArthur C, Bai Y, Hewston P, Giangregorio L, Straus S, Papaioannou A. Barriers and facilitators to implementing evidence-based guidelines in long-term care: a qualitative evidence synthesis. Implement Sci. 2021;16(1):1–25.CrossRef
12.
go back to reference Sheldon TA, Cullum N, Dawson D, et al. What’s the evidence that NICE guidance has been implemented? Results from a national evaluation using time series analysis, audit of patients’ notes, and interviews. BMJ. 2004;329(7473):999.CrossRef Sheldon TA, Cullum N, Dawson D, et al. What’s the evidence that NICE guidance has been implemented? Results from a national evaluation using time series analysis, audit of patients’ notes, and interviews. BMJ. 2004;329(7473):999.CrossRef
13.
go back to reference Lugtenberg M, Burgers JS, Besters CF, Han D, Westert GP. Perceived barriers to guideline adherence: a survey among general practitioners. BMC Fam Pract. 2011;12(1):1–9.CrossRef Lugtenberg M, Burgers JS, Besters CF, Han D, Westert GP. Perceived barriers to guideline adherence: a survey among general practitioners. BMC Fam Pract. 2011;12(1):1–9.CrossRef
Metagegevens
Titel
Variatie in gebruik van JGZ-richtlijnen
Auteurs
Dr. Jacqueline A. Deurloo
Renate van Zoonen
Aniek A. E. M. van den Braak, Msc
Dr. Caren I. Lanting
Publicatiedatum
26-01-2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 1/2022
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-022-00270-1

Andere artikelen Uitgave 1/2022

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 1/2022 Naar de uitgave