Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2018

14-03-2018 | Onderzoeksartikel

Toepassing van anonieme onderzoeksgegevens over de SDQ binnen de JGZ

Bruikbaarheid en valkuilen

Auteurs: H. Hoofs, N. Jansen, D. Mohren, M. Jansen, IJ. Kant

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 2/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Om psychosociale problemen binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) tijdig te signaleren bij basis- en middelbare scholieren wordt er tijdens de periodieke gezondheidsonderzoeken (PGO) gebruik gemaakt van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Voor de ondersteuning van deze vroegsignalering met behulp van de SDQ zijn er afkappunten opgesteld. Deze afkappunten komen voornamelijk voort uit validatiestudies met een anonieme setting. Deze setting verschilt met de vertrouwelijke, niet-anonieme setting van het PGO, waar de professional inzicht krijgt in de vragenlijst. Hierdoor is er dus een discrepantie tussen de setting waarin de SDQ wordt toegepast en waar deze wordt gevalideerd. In deze studie wordt onderzocht of deze discrepantie zorgt voor een verschil in de SDQ met betrekking tot de betrouwbaarheid, gemiddelde scores en afkappunten. Hiervoor worden gegevens gebruikt van de vragenlijsten uit het vertrouwelijke PGO (N = 6.594) en de anonieme Jeugdmonitor (N = 4.613), beide afgenomen in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. De betrouwbaarheid in beide settings is gelijk; de gemiddelde scores en afkappunten verschillen echter significant. Het is dus niet valide om de afkappunten uit de anonieme validatie studies een-op-een te gebruiken in het PGO, dan wel gemiddelde scores tussen deze settings direct met elkaar te vergelijken.
Literatuur
1.
go back to reference Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ. Een stevig fundament: Evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 2013. Utrecht: Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ; 2013. pag. 2–13. Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ. Een stevig fundament: Evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 2013. Utrecht: Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ; 2013. pag. 2–13.
2.
go back to reference Reijneveld SA, Vogels AG, Hoekstra F, Crone MR. Use of the pediatric symptom checklist for the detection of psychosocial problems in preventive child healthcare. BMC Public Health. 2006;6:197. CrossRefPubMedCentralPubMed Reijneveld SA, Vogels AG, Hoekstra F, Crone MR. Use of the pediatric symptom checklist for the detection of psychosocial problems in preventive child healthcare. BMC Public Health. 2006;6:197. CrossRefPubMedCentralPubMed
3.
go back to reference Tremblay RE. The development of aggressive behaviour during childhood: what have we learned in the past century? Int J Behav Dev. 2000;24:129–41. CrossRef Tremblay RE. The development of aggressive behaviour during childhood: what have we learned in the past century? Int J Behav Dev. 2000;24:129–41. CrossRef
4.
go back to reference Goodman R. The strengths and difficulties questionnaire: a research note. J Child Psychol Psychiatry. 1997;38:581–6. CrossRefPubMed Goodman R. The strengths and difficulties questionnaire: a research note. J Child Psychol Psychiatry. 1997;38:581–6. CrossRefPubMed
5.
go back to reference Goedhart A, Treffers F, Widenfelt B van. Vragen naar psychische problemen bij kinderen en adolescenten: de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). MGV. 2003;58:1018–33. Goedhart A, Treffers F, Widenfelt B van. Vragen naar psychische problemen bij kinderen en adolescenten: de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). MGV. 2003;58:1018–33.
6.
go back to reference Brugman E, Reijneveld SA, Verhulst FC, Verloove-Vanhorick SP. Identification and management of psychosocial problems by preventive child health care. Arch Pediatr Adolesc Med. 2001;155:462–9. CrossRefPubMed Brugman E, Reijneveld SA, Verhulst FC, Verloove-Vanhorick SP. Identification and management of psychosocial problems by preventive child health care. Arch Pediatr Adolesc Med. 2001;155:462–9. CrossRefPubMed
7.
go back to reference Glascoe FP. Early detection of developmental and behavioral problems. Pediatr Rev. 2000;21:272–80. CrossRefPubMed Glascoe FP. Early detection of developmental and behavioral problems. Pediatr Rev. 2000;21:272–80. CrossRefPubMed
8.
go back to reference Postma S. Richtlijn Vroegsignalering van psychosociale problemen 2008. Bilthoven: RIVM; 2008. Postma S. Richtlijn Vroegsignalering van psychosociale problemen 2008. Bilthoven: RIVM; 2008.
9.
go back to reference Pijpers F. Verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2013. Pijpers F. Verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2013.
10.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg. Basisset indicatoren publieke gezondheidszorg 2010. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg; 2010. Inspectie voor de Gezondheidszorg. Basisset indicatoren publieke gezondheidszorg 2010. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg; 2010.
11.
go back to reference Engelse O, Zwijgers P. Jeugd In Beeld: Gegevens over de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2013. Engelse O, Zwijgers P. Jeugd In Beeld: Gegevens over de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2013.
12.
go back to reference Vogels AGC, Jacobusse GW, Hoekstra F, Brugman E, Crone M, Reijneveld SA. Identification of children with psychosocial problems differed between preventive child health care professionals. J Clin Epidemiol. 2008;61:1144–51. CrossRefPubMed Vogels AGC, Jacobusse GW, Hoekstra F, Brugman E, Crone M, Reijneveld SA. Identification of children with psychosocial problems differed between preventive child health care professionals. J Clin Epidemiol. 2008;61:1144–51. CrossRefPubMed
13.
go back to reference Bell I, Mellor D. Clinical judgements: research and practice. Aust Psychol. 2009;44:112–21. CrossRef Bell I, Mellor D. Clinical judgements: research and practice. Aust Psychol. 2009;44:112–21. CrossRef
14.
go back to reference Goodman R. The extended version of the strengths and difficulties questionnaire as a guide to child psychiatric caseness and consequent burden. J Child Psychol Psychiatry. 1999;40:791–9. CrossRefPubMed Goodman R. The extended version of the strengths and difficulties questionnaire as a guide to child psychiatric caseness and consequent burden. J Child Psychol Psychiatry. 1999;40:791–9. CrossRefPubMed
15.
go back to reference Goodman R. Psychometric properties of the strengths and difficulties questionnaire. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2001;40:1337–45. CrossRefPubMed Goodman R. Psychometric properties of the strengths and difficulties questionnaire. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2001;40:1337–45. CrossRefPubMed
17.
go back to reference Theunissen MHC, Wolff M de, Grieken A van, Mieloo C. Handleiding voor het gebruik van de SDQ binnen de Jeugdgezondheidszorg. Vragenlijst voor het signalering van psychosociale problemen bij 3- tot 17-jarigen. Leiden: TNO, 2016. Theunissen MHC, Wolff M de, Grieken A van, Mieloo C. Handleiding voor het gebruik van de SDQ binnen de Jeugdgezondheidszorg. Vragenlijst voor het signalering van psychosociale problemen bij 3- tot 17-jarigen. Leiden: TNO, 2016.
18.
go back to reference Durant LE, Carey MP, Schroder KE. Effects of anonymity, gender, and erotophilia on the quality of data obtained from selfreports of socially sensitive behaviors. J Behav Med. 2002;25:438–67. CrossRefPubMedCentralPubMed Durant LE, Carey MP, Schroder KE. Effects of anonymity, gender, and erotophilia on the quality of data obtained from selfreports of socially sensitive behaviors. J Behav Med. 2002;25:438–67. CrossRefPubMedCentralPubMed
19.
go back to reference Krumpal I. Determinants of social desirability bias in sensitive surveys: a literature review. Qual Quant. 2013;47:2025–47. CrossRef Krumpal I. Determinants of social desirability bias in sensitive surveys: a literature review. Qual Quant. 2013;47:2025–47. CrossRef
20.
go back to reference He JP, Burstein M, Schmitz A, Merikangas KR. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): the factor structure and scale validation in U.S. adolescents. J Abnorm Child Psychol. 2013;41:583–95. CrossRefPubMed He JP, Burstein M, Schmitz A, Merikangas KR. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): the factor structure and scale validation in U.S. adolescents. J Abnorm Child Psychol. 2013;41:583–95. CrossRefPubMed
21.
go back to reference Niclasen J, Teasdale TW, Andersen AM, Skovgaard AM, Elberling H, Obel C. Psychometric properties of the Danish strength and difficulties questionnaire: the SDQ assessed for more than 70, 000 raters in four different cohorts. PLoS ONE. 2012;7:e32025. CrossRefPubMedCentralPubMed Niclasen J, Teasdale TW, Andersen AM, Skovgaard AM, Elberling H, Obel C. Psychometric properties of the Danish strength and difficulties questionnaire: the SDQ assessed for more than 70, 000 raters in four different cohorts. PLoS ONE. 2012;7:e32025. CrossRefPubMedCentralPubMed
22.
go back to reference Mieloo C, Raat H, Oort F van, et al. Validity and reliability of the strengths and difficulties questionnaire in 5–6 year olds: differences by gender or by parental education? PLoS ONE. 2012;7:e36805. CrossRefPubMedCentralPubMed Mieloo C, Raat H, Oort F van, et al. Validity and reliability of the strengths and difficulties questionnaire in 5–6 year olds: differences by gender or by parental education? PLoS ONE. 2012;7:e36805. CrossRefPubMedCentralPubMed
23.
go back to reference Stone LL, Otten R, Engels RC, Vermulst AA, Janssens JM. PsychometricPsychometric properties of the parent and teacher versions of the strengths and difficulties questionnaire for 4‑ to 12-year-olds: a review. Clin Child Fam Psychol Rev. 2010;13:254–74. CrossRefPubMedCentralPubMed Stone LL, Otten R, Engels RC, Vermulst AA, Janssens JM. PsychometricPsychometric properties of the parent and teacher versions of the strengths and difficulties questionnaire for 4‑ to 12-year-olds: a review. Clin Child Fam Psychol Rev. 2010;13:254–74. CrossRefPubMedCentralPubMed
24.
go back to reference Sanne B, Torsheim T, Heiervang E, Stormark KM. The strengths and difficulties questionnaire in the Bergen child study: a conceptually and methodically motivated structural analysis. Psychol Assess. 2009;21:352–64. CrossRefPubMed Sanne B, Torsheim T, Heiervang E, Stormark KM. The strengths and difficulties questionnaire in the Bergen child study: a conceptually and methodically motivated structural analysis. Psychol Assess. 2009;21:352–64. CrossRefPubMed
25.
go back to reference Roy B van, Veenstra M, Clench-Aas J. Construct validity of the five-factor Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in pre-, early, and late adolescence. J Child Psychol Psychiatry. 2008;49:1304–12. CrossRefPubMed Roy B van, Veenstra M, Clench-Aas J. Construct validity of the five-factor Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in pre-, early, and late adolescence. J Child Psychol Psychiatry. 2008;49:1304–12. CrossRefPubMed
26.
go back to reference Lamberts PHG, Steenbakkers M, Thijssen NHB, et al. Een gezonde kijk op Zuid-Limburg. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Maastricht: GGD Zuid Limburg; 2011. Lamberts PHG, Steenbakkers M, Thijssen NHB, et al. Een gezonde kijk op Zuid-Limburg. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Maastricht: GGD Zuid Limburg; 2011.
27.
go back to reference CBS. Key figures for postcode areas. Heerlen: CBS; 2009. CBS. Key figures for postcode areas. Heerlen: CBS; 2009.
28.
go back to reference Knol F. Neighbourhood status development in the Netherlands. Den Haag: SCP; 2012. Knol F. Neighbourhood status development in the Netherlands. Den Haag: SCP; 2012.
29.
go back to reference CBS. Foreign background. Den Haag: CBS; 2014. CBS. Foreign background. Den Haag: CBS; 2014.
30.
go back to reference Sijtsma K. Over misverstanden rond Cronbachs alfa en de wenselijkheid van alternatieven. Psycholoog. 2009;44:561–7. Sijtsma K. Over misverstanden rond Cronbachs alfa en de wenselijkheid van alternatieven. Psycholoog. 2009;44:561–7.
31.
go back to reference Field A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: SAGE; 2013. Field A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: SAGE; 2013.
32.
go back to reference Miles J, Shevlin M. Applying regression and correlation: a guide for students and researchers. London: SAGE; 2001. Miles J, Shevlin M. Applying regression and correlation: a guide for students and researchers. London: SAGE; 2001.
33.
go back to reference Goodman A, Goodman R. Strengths and difficulties questionnaire as a dimensional measure of child mental health. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2009;48:400–3. CrossRefPubMed Goodman A, Goodman R. Strengths and difficulties questionnaire as a dimensional measure of child mental health. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2009;48:400–3. CrossRefPubMed
34.
go back to reference Vogels AGC, Siebelink BM, Theunissen MC, Wolff MS de, Reijneveld SA. Vergelijking van de KIVPA en de SDQ als signaleringsinstrument voor problemen bij adolescenten in de Jeugdgezondheidszorg. Leiden: TNO; 2011. Vogels AGC, Siebelink BM, Theunissen MC, Wolff MS de, Reijneveld SA. Vergelijking van de KIVPA en de SDQ als signaleringsinstrument voor problemen bij adolescenten in de Jeugdgezondheidszorg. Leiden: TNO; 2011.
35.
go back to reference Looij-Jansen PM van de, Goldschmeding JEJ, Wilde EJ de. Comparison of anonymous versus confidential survey procedures: effects on health indicators in Dutch adolescents. J Youth Adolesc. 2006;35:652–8. CrossRef Looij-Jansen PM van de, Goldschmeding JEJ, Wilde EJ de. Comparison of anonymous versus confidential survey procedures: effects on health indicators in Dutch adolescents. J Youth Adolesc. 2006;35:652–8. CrossRef
36.
go back to reference Aquilino WS, Wright DL, Supple AJ. Response effects due to bystander presence in CASI and paper-and-pencil surveys of drug use and alcohol use. Subst Use Misuse. 2000;35:845–67. CrossRefPubMed Aquilino WS, Wright DL, Supple AJ. Response effects due to bystander presence in CASI and paper-and-pencil surveys of drug use and alcohol use. Subst Use Misuse. 2000;35:845–67. CrossRefPubMed
37.
go back to reference Griesler PC, Kandel DB, Schaffran C, Hu M‑C, Davies M. Adolescents’ inconsistency in self-reported smoking: a comparison of reports in school and in household settings. Public Opin Q. 2008;72:260–90. CrossRefPubMedCentralPubMed Griesler PC, Kandel DB, Schaffran C, Hu M‑C, Davies M. Adolescents’ inconsistency in self-reported smoking: a comparison of reports in school and in household settings. Public Opin Q. 2008;72:260–90. CrossRefPubMedCentralPubMed
38.
go back to reference Looij-Jansen PM van de, Wilde EJ de. Comparison of web-based versus paper-and-pencil self-administered questionnaire: effects on health indicators in Dutch adolescents. Health Serv Res. 2008;43:1708–21. CrossRefPubMedCentral Looij-Jansen PM van de, Wilde EJ de. Comparison of web-based versus paper-and-pencil self-administered questionnaire: effects on health indicators in Dutch adolescents. Health Serv Res. 2008;43:1708–21. CrossRefPubMedCentral
39.
go back to reference Widenfelt BM van, Goedhart AW, Treffers PD, Goodman R. Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Eur Child Adolesc Psychiatry. 2003;12:281–9. CrossRefPubMed Widenfelt BM van, Goedhart AW, Treffers PD, Goodman R. Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Eur Child Adolesc Psychiatry. 2003;12:281–9. CrossRefPubMed
40.
go back to reference Hoofs H, Jansen NW, Mohren DC, Jansen MW, Kant IJ. The Context Dependency of the Self-Report Version of the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ): A Cross-Sectional Study between Two Administration Settings. PLoS ONE. 2015;10:e120930. CrossRefPubMedCentralPubMed Hoofs H, Jansen NW, Mohren DC, Jansen MW, Kant IJ. The Context Dependency of the Self-Report Version of the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ): A Cross-Sectional Study between Two Administration Settings. PLoS ONE. 2015;10:e120930. CrossRefPubMedCentralPubMed
Metagegevens
Titel
Toepassing van anonieme onderzoeksgegevens over de SDQ binnen de JGZ
Bruikbaarheid en valkuilen
Auteurs
H. Hoofs
N. Jansen
D. Mohren
M. Jansen
IJ. Kant
Publicatiedatum
14-03-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 2/2018
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-018-0138-x

Andere artikelen Uitgave 2/2018

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2018 Naar de uitgave