Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2018

19-03-2018 | Onderzoeksartikel

De predictieve validiteit van de Screeningsvragenlijst Stevig Ouderschap

Auteurs: C. E. van der Put, M. B. R. Bouwmeester-Landweer, E. A. Landsmeer-Beker, J. M. Wit, F. W. Dekker, N. P. J. Kousemaker, H. E. M. Baartman

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 2/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Om gezinnen met een hoog risico op kindermishandeling vroegtijdig op te sporen werd een actuarieel screeningsinstrument ontwikkeld genaamd Screeningsvragenlijst Stevig Ouderschap. Het doel van deze studie was de predictieve validiteit van dit instrument te onderzoeken en te vergelijken met de predictieve validiteit van een klinische risico-inschatting door een jeugdgezondheidszorg (JGZ)-verpleegkundige. De onderzoeksgroep bestond uit 4.692 gezinnen met een pasgeboren baby. De uitkomstmaat was een melding bij Veilig Thuis gedurende een follow-up periode van 3 jaar. De combinatie van het actuariële instrument met een klinische inschatting leidde tot een hogere predictieve validiteit (Area Under the receiver operating characteristics Curve (AUC) = 0,72) dan een inschatting op basis van alleen het actuariële instrument (AUC = 0,70), maar het verschil was niet significant. De predictieve validiteit van alleen de klinische inschatting was het minst goed (AUC = 0,59). De Screeningsvragenlijst Stevig Ouderschap, al dan niet in combinatie met de klinische inschatting van de verpleegkundige, stelt professionals beter in staat om risico’s vroegtijdig in te schatten en gezinnen door te verwijzen naar vroeg preventieve interventies.
Literatuur
1.
go back to reference Alink L, IJzendoorn M van, Bakermans-Kranenburg M, Pannebakker F, Vogels A, Euser S. Kindermishandeling 2010. De tweede nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010). Leiden: Leiden University/TNO; 2011. Alink L, IJzendoorn M van, Bakermans-Kranenburg M, Pannebakker F, Vogels A, Euser S. Kindermishandeling 2010. De tweede nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010). Leiden: Leiden University/TNO; 2011.
2.
go back to reference Finkelhor D, Turner H, Ormrod R, Hamby SL. Violence, abuse, and crime exposure in a national sample of children and youth. Pediatrics. 2009;124(5):1411–23. CrossRefPubMed Finkelhor D, Turner H, Ormrod R, Hamby SL. Violence, abuse, and crime exposure in a national sample of children and youth. Pediatrics. 2009;124(5):1411–23. CrossRefPubMed
3.
go back to reference Eigsti IM, Cicchetti D. The impact of child maltreatment on expressive syntax at 60 months. Dev Sci. 2004;7(1):88–102. CrossRefPubMed Eigsti IM, Cicchetti D. The impact of child maltreatment on expressive syntax at 60 months. Dev Sci. 2004;7(1):88–102. CrossRefPubMed
4.
go back to reference English DJ, Thompson R, Graham JC, Briggs EC. Toward a definition of neglect in young children. Child Maltreat. 2005;10(2):190–206. CrossRefPubMed English DJ, Thompson R, Graham JC, Briggs EC. Toward a definition of neglect in young children. Child Maltreat. 2005;10(2):190–206. CrossRefPubMed
6.
go back to reference Nygren P, Nelson HD, Klein J. Screening children for family violence: a review of the evidence for the US Preventive Services Task Force. Ann Fam Med. 2004;2(2):161–9. CrossRefPubMedPubMedCentral Nygren P, Nelson HD, Klein J. Screening children for family violence: a review of the evidence for the US Preventive Services Task Force. Ann Fam Med. 2004;2(2):161–9. CrossRefPubMedPubMedCentral
7.
go back to reference Dawes RM, Faust D, Meehl PE. Clinical versus actuarial judgment. Science. 1989;243(4899):1668–74. CrossRefPubMed Dawes RM, Faust D, Meehl PE. Clinical versus actuarial judgment. Science. 1989;243(4899):1668–74. CrossRefPubMed
8.
go back to reference Baird C, Wagner D. The relative validity of actuarial and consensus based risk assessment systems. Child Youth Serv Rev. 2000;22:839–71. CrossRef Baird C, Wagner D. The relative validity of actuarial and consensus based risk assessment systems. Child Youth Serv Rev. 2000;22:839–71. CrossRef
9.
go back to reference Barber JG, Shlonsky A, Black T, Goodman D, Trocmé N. Reliability and predictive validity of a consensus-based risk assessment tool. J Public Child Welf. 2008;2(2):173–95. CrossRef Barber JG, Shlonsky A, Black T, Goodman D, Trocmé N. Reliability and predictive validity of a consensus-based risk assessment tool. J Public Child Welf. 2008;2(2):173–95. CrossRef
10.
go back to reference Camasso M, Jagannathan R. Modeling the reliability and predictive validity of risk assessment in child protective services. Child Youth Serv Rev. 2000;22:873–96. CrossRef Camasso M, Jagannathan R. Modeling the reliability and predictive validity of risk assessment in child protective services. Child Youth Serv Rev. 2000;22:873–96. CrossRef
12.
go back to reference Van der Put CE, Assink M, Solinge NFB van. Predicting child maltreatment: a meta-analysis of the predictive validity of risk assessment instruments. Child Abuse Negl. 2017;73:1–88. CrossRef Van der Put CE, Assink M, Solinge NFB van. Predicting child maltreatment: a meta-analysis of the predictive validity of risk assessment instruments. Child Abuse Negl. 2017;73:1–88. CrossRef
13.
go back to reference Ten Berge IJ, Eijgenraam K. Licht Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling (LIRIK) [Check List of Child Safety (CLCS)]. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut; 2009. Ten Berge IJ, Eijgenraam K. Licht Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling (LIRIK) [Check List of Child Safety (CLCS)]. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut; 2009.
14.
go back to reference De Ruiter C, De Jong EM. CARE-NL. Richtlijn voor gestructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling. Utrecht: Corine de Ruiter; 2005. De Ruiter C, De Jong EM. CARE-NL. Richtlijn voor gestructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling. Utrecht: Corine de Ruiter; 2005.
15.
go back to reference Heinrich R, Braak J van den. De Delta veiligheidslijst. Gestructureerde risicotaxatie en management binnen de Deltamethode. Amsterdam, Woerden: PI Research, Adviesbureau Van Montfoort; 2007. Heinrich R, Braak J van den. De Delta veiligheidslijst. Gestructureerde risicotaxatie en management binnen de Deltamethode. Amsterdam, Woerden: PI Research, Adviesbureau Van Montfoort; 2007.
16.
go back to reference Cash SJ. Risk assessment in child welfare: the art and science. Child Youth Serv Rev. 2001;23(11):811–30. CrossRef Cash SJ. Risk assessment in child welfare: the art and science. Child Youth Serv Rev. 2001;23(11):811–30. CrossRef
18.
go back to reference Belsky J, Vondra J. Lessons from child abuse: the determinants of parenting. In: Cicchetti D, Carlson V, redactie. Child Maltreatment, theory and research on the causes and consequences of child abuse and neglect. Cambridge: Cambridge University Press; 1989. Belsky J, Vondra J. Lessons from child abuse: the determinants of parenting. In: Cicchetti D, Carlson V, redactie. Child Maltreatment, theory and research on the causes and consequences of child abuse and neglect. Cambridge: Cambridge University Press; 1989.
19.
go back to reference Baartman HEM. Opvoeden kan zeer doen, over oorzaken van kindermishandeling. Utrecht: SWP; 1996. Childrearing can be painful, about the causes of child maltreatment. Baartman HEM. Opvoeden kan zeer doen, over oorzaken van kindermishandeling. Utrecht: SWP; 1996. Childrearing can be painful, about the causes of child maltreatment.
20.
go back to reference Newberger CM. The cognitive structure of parenthood; the development of a descriptive measure. In: Selman RL, Yando R, redactie. Clinical-developmental psychology. New directions of child development: clinical developmental research, No. 7. San Francisco: Jossey-Bass; 1980. Newberger CM. The cognitive structure of parenthood; the development of a descriptive measure. In: Selman RL, Yando R, redactie. Clinical-developmental psychology. New directions of child development: clinical developmental research, No. 7. San Francisco: Jossey-Bass; 1980.
21.
go back to reference Hanley JA, McNeil BJ. A method of comparing the areas under receiver operating characteristic curves derived from the same cases. Radiology. 1983;148:839–43. CrossRefPubMed Hanley JA, McNeil BJ. A method of comparing the areas under receiver operating characteristic curves derived from the same cases. Radiology. 1983;148:839–43. CrossRefPubMed
22.
go back to reference Rice ME, Harris GT. Comparing effect sizes in follow-up studies: ROC Area, Cohen’s d, and r. Law Hum Behav. 2005;29(5):615. CrossRefPubMed Rice ME, Harris GT. Comparing effect sizes in follow-up studies: ROC Area, Cohen’s d, and r. Law Hum Behav. 2005;29(5):615. CrossRefPubMed
23.
go back to reference DeLong ER, DeLong DM, Clarke-Pearson DL. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. Biometrics. 1998;44:837–45. CrossRef DeLong ER, DeLong DM, Clarke-Pearson DL. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. Biometrics. 1998;44:837–45. CrossRef
24.
go back to reference Rosenthal R. Parametric measures of effect size. In: Cooper H, Hedges LV, redactie. The handbook of research synthesis. New York: SAGE; 1994. pag. 239. Rosenthal R. Parametric measures of effect size. In: Cooper H, Hedges LV, redactie. The handbook of research synthesis. New York: SAGE; 1994. pag. 239.
25.
go back to reference Swets JA. Indices of discrimination or diagnostic accuracy: their ROcs and implied models. Psychol Bull. 1986;1:99100–17. Swets JA. Indices of discrimination or diagnostic accuracy: their ROcs and implied models. Psychol Bull. 1986;1:99100–17.
26.
go back to reference Arad-Davidson B, Benbenishty R. The role of workers’ attitudes and parent and child wishes in child protection workers’ assessments and recommendation regarding removal and reunification. Child Youth Serv Rev. 2008;30:107–21. CrossRef Arad-Davidson B, Benbenishty R. The role of workers’ attitudes and parent and child wishes in child protection workers’ assessments and recommendation regarding removal and reunification. Child Youth Serv Rev. 2008;30:107–21. CrossRef
27.
go back to reference DePanfilis D, Girvin H. Investigating child maltreatment in out-of-home care: barriers to good decision-making. Child Youth Serv Rev. 2005;27:353–74. CrossRef DePanfilis D, Girvin H. Investigating child maltreatment in out-of-home care: barriers to good decision-making. Child Youth Serv Rev. 2005;27:353–74. CrossRef
28.
go back to reference Munro E. Common errors of reasoning in child protection work. Child Abuse Negl. 1990;23:745–58. CrossRef Munro E. Common errors of reasoning in child protection work. Child Abuse Negl. 1990;23:745–58. CrossRef
29.
go back to reference Pfister H, Böhm G. The multiplicity of emotions: a framework of emotional functions in decision making. Judgm Decis Mak. 2008;3:5–17. Pfister H, Böhm G. The multiplicity of emotions: a framework of emotional functions in decision making. Judgm Decis Mak. 2008;3:5–17.
30.
go back to reference Glaser D. Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): a conceptual framework. Child Abuse Negl. 2002;26:697–714. CrossRefPubMed Glaser D. Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): a conceptual framework. Child Abuse Negl. 2002;26:697–714. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
De predictieve validiteit van de Screeningsvragenlijst Stevig Ouderschap
Auteurs
C. E. van der Put
M. B. R. Bouwmeester-Landweer
E. A. Landsmeer-Beker
J. M. Wit
F. W. Dekker
N. P. J. Kousemaker
H. E. M. Baartman
Publicatiedatum
19-03-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 2/2018
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-018-0137-y

Andere artikelen Uitgave 2/2018

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2018 Naar de uitgave