Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2010

01-04-2010 | Artikel

Temporele instabiliteit van persoonlijkheidskenmerken op oudere leeftijd.

Een literatuuronderzoek met diagnostische implicaties.

Auteurs: J. H. A. Tummers, J. L. L. Derksen, S. P. J. van Alphen

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In deze literatuurstudie is onderzocht hoe veranderlijk persoonlijkheidskenmerken en persoonlijkheidsstoornissen gedurende de levensloop zijn alsmede welke gevolgen dit heeft voor persoonlijkheidsonderzoek bij ouderen. Vijf longitudinale studies, gebaseerd op het vijf factorenmodel van Costa & McCrae, ondersteunen de veronderstelling dat persoonlijkheidskenmerken gedurende de gehele levensloop aan verandering onderhevig zijn. Neuroticisme, extraversie en openheid nemen met het stijgen van de leeftijd af. Altruïsme en consciëntieusheid daarentegen nemen met het ouder worden toe. Eén longitudinale en drie cross-sectionele studies naar persoonlijkheidspathologie wijzen op leeftijdspecifieke veranderingen in de uitingswijze van (mal)adaptieve persoonlijkheidseigenschappen. Bovendien toont een grootschalig cross-sectioneel onderzoek dat ongeveer éénderde van de DSM-As-II criteria voor persoonlijkheidsstoornissen onvoldoende van toepassing zijn op ouderen. Derhalve compliceren de temporele instabiliteit van persoonlijkheidskenmerken en de beperkte validiteit van de As-II criteria persoonlijkheidsonderzoek bij ouderen. Oplossingen zouden gezocht kunnen worden in grootschalige normeringstudies van persoonlijkheidsvragenlijsten bij ouderen in de GGZ en V&V-sector. Ook ingrijpende veranderingen binnen de DSM, zoals een leeftijdsspecifieke, alsmede multidimensionale benadering van persoonlijkheidsstoornissen verdienen aanbeveling.
Literatuur
1.
go back to reference Helson R, Kwan VSY, John OP, Jones C.The growing evidence for personality change in adulthood: findings from research with personality inventories. Journal of research in personality 2002;36:287-306. Helson R, Kwan VSY, John OP, Jones C.The growing evidence for personality change in adulthood: findings from research with personality inventories. Journal of research in personality 2002;36:287-306.
2.
go back to reference Roberts BW, Walton KE, Viechtbauer W. Patterns of mean- level change in personality traits across the life course: a meta-analysis of longitudinal studies. Psychol Bull 2006;132:1-25. Roberts BW, Walton KE, Viechtbauer W. Patterns of mean- level change in personality traits across the life course: a meta-analysis of longitudinal studies. Psychol Bull 2006;132:1-25.
3.
go back to reference Costa PT, McCrae RR, Zonderman AB, Barbano HE, Lebowitz B, Larson DM. Cross-sectional studies of personality in a national sample:2. Stability in neuroticism, extraversion and openness. Psychol Aging 1986; 1: 144-149. Costa PT, McCrae RR, Zonderman AB, Barbano HE, Lebowitz B, Larson DM. Cross-sectional studies of personality in a national sample:2. Stability in neuroticism, extraversion and openness. Psychol Aging 1986; 1: 144-149.
4.
go back to reference American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders (4th ed. Textual revision). Washington DC: American Psychiatric Association 2000. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders (4th ed. Textual revision). Washington DC: American Psychiatric Association 2000.
5.
go back to reference Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ. Multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut 2008. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ. Multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut 2008.
6.
go back to reference Roberts BW, DelVecchio WF. The rank- order consistency of personality traits from childhood to old age: a quantitative review of longitudinal studies. Psychol Bull 2000;126:3-25. Roberts BW, DelVecchio WF. The rank- order consistency of personality traits from childhood to old age: a quantitative review of longitudinal studies. Psychol Bull 2000;126:3-25.
7.
go back to reference Helson R, Jones C, Kwan VSY. Personality change over 40 years of adulthood: hierarchical linear modeling analysis of two longitudinal samples. J Pers Soc Psychol 2002;83:752-766. Helson R, Jones C, Kwan VSY. Personality change over 40 years of adulthood: hierarchical linear modeling analysis of two longitudinal samples. J Pers Soc Psychol 2002;83:752-766.
8.
go back to reference Small BJ, Hertzog C, Hultsch DF, Dixon RA. Stability and change in adult personality over 6 years: findings from the Victoria longitudinal study. Journal of gerontology: psychological sciences 2003;58B:166-176. Small BJ, Hertzog C, Hultsch DF, Dixon RA. Stability and change in adult personality over 6 years: findings from the Victoria longitudinal study. Journal of gerontology: psychological sciences 2003;58B:166-176.
9.
go back to reference Verheul R, Widiger TA. In: Eurelings-Bontekoe EHM, Verheul R, Snellen WM. (red.), Handboek persoonlijkheidspathologie; p165-185.Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007. Verheul R, Widiger TA. In: Eurelings-Bontekoe EHM, Verheul R, Snellen WM. (red.), Handboek persoonlijkheidspathologie; p165-185.Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007.
10.
go back to reference Lynam DR, Widiger TA. Using the five-factor model to represent the DSM-IV personality disorders: An expert consensus approach. J Abnorm Psychol 2001;110:401-412. Lynam DR, Widiger TA. Using the five-factor model to represent the DSM-IV personality disorders: An expert consensus approach. J Abnorm Psychol 2001;110:401-412.
11.
go back to reference Miller JD, Lynam DR, Rolland et.al. Scoring the DSM-IV personality disorders using the five-factor model: development and validation of normative scores for north American, French and Dutch-Flemish samples. J Pers Disord 2008;22: 433-450. Miller JD, Lynam DR, Rolland et.al. Scoring the DSM-IV personality disorders using the five-factor model: development and validation of normative scores for north American, French and Dutch-Flemish samples. J Pers Disord 2008;22: 433-450.
12.
go back to reference Widiger, TA, Costa, PT, McCrae RR. A proposal for Axis II; diagnosing personality disorders using the five factor model. In PT Costa & T A Widiger (Eds.), Personality disorders and the five factor model of personality (pp 431-456) Washington, DC: American Psychological Association 2002. Widiger, TA, Costa, PT, McCrae RR. A proposal for Axis II; diagnosing personality disorders using the five factor model. In PT Costa & T A Widiger (Eds.), Personality disorders and the five factor model of personality (pp 431-456) Washington, DC: American Psychological Association 2002.
13.
go back to reference Allemand M, Zimprich D, Hertzog C. Cross-sectional age differences and longitudinal age changes of personality in middle adulthood and old age. J Pers 2007;75(2):323-358 Allemand M, Zimprich D, Hertzog C. Cross-sectional age differences and longitudinal age changes of personality in middle adulthood and old age. J Pers 2007;75(2):323-358
14.
go back to reference Steunenberg B, TwiksJW, Beekman AT, Deeg DJ, Kerkhof AJ . Stability and change of neuroticism in aging. Journal of gerontology. Psychological Sciences. 2005;60,27-33. Steunenberg B, TwiksJW, Beekman AT, Deeg DJ, Kerkhof AJ . Stability and change of neuroticism in aging. Journal of gerontology. Psychological Sciences. 2005;60,27-33.
15.
go back to reference Luteijn F, Starren J, van Dijk H. Herziene handleiding bij de NPV. Lisse: Swets & Zeitlinger 2000. Luteijn F, Starren J, van Dijk H. Herziene handleiding bij de NPV. Lisse: Swets & Zeitlinger 2000.
16.
go back to reference Black DW, Baumgard CH , Bell SE A 16- to 45-Year follow-up of 71 Men with antisocial personality disorder. Compr Psychiatry 1995;36:130-140. Black DW, Baumgard CH , Bell SE A 16- to 45-Year follow-up of 71 Men with antisocial personality disorder. Compr Psychiatry 1995;36:130-140.
17.
go back to reference Balsis S, Gleason ME, Woods CM, Oltmanns TF. An item response theory analysis of DSM-IV personality disorder criteria across younger and older age groups. Psychological Aging 2007;22:171-185. Balsis S, Gleason ME, Woods CM, Oltmanns TF. An item response theory analysis of DSM-IV personality disorder criteria across younger and older age groups. Psychological Aging 2007;22:171-185.
18.
go back to reference Balsis, S., Woods, C.M., Gleason, M.E. & Oltmanns, T.F. Over and underdiagnosis of personality disorders in older adults. Am J Ger Psychiatry 2007;15:742-753. Balsis, S., Woods, C.M., Gleason, M.E. & Oltmanns, T.F. Over and underdiagnosis of personality disorders in older adults. Am J Ger Psychiatry 2007;15:742-753.
19.
go back to reference Engels GI, Duijsens IJ, Haringsma R, Cornelis, van Putten CM. Personality disorders in the elderly compared to four younger age groups: a cross-sectional study of community residents and mental health patients. J Pers Disorder 2003;17:447-459. Engels GI, Duijsens IJ, Haringsma R, Cornelis, van Putten CM. Personality disorders in the elderly compared to four younger age groups: a cross-sectional study of community residents and mental health patients. J Pers Disorder 2003;17:447-459.
20.
go back to reference Ullrich S, Coid J. The age distribution of self-reported personality disorder traits in a household population. J Pers Disord 2009;23:187 -200. Ullrich S, Coid J. The age distribution of self-reported personality disorder traits in a household population. J Pers Disord 2009;23:187 -200.
21.
go back to reference Van den Brink, Mellenbergh, GJ (red). Testleer en testconstructie. Boom, Amsterdam, 2006. Van den Brink, Mellenbergh, GJ (red). Testleer en testconstructie. Boom, Amsterdam, 2006.
22.
go back to reference Mooi B, Comijs HC, Beekman ATF, Kerkhof AJFM. Stabiliteit van persoonlijkheid op latere leeftijd. Tijdschr Gerontol Geriatr 2006;37:136-141. Mooi B, Comijs HC, Beekman ATF, Kerkhof AJFM. Stabiliteit van persoonlijkheid op latere leeftijd. Tijdschr Gerontol Geriatr 2006;37:136-141.
23.
go back to reference Van Alphen S.P.J. Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: diagnostische aspecten. Tijdschr Gerontol Geriatr 2006;37: 96-102. Van Alphen S.P.J. Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: diagnostische aspecten. Tijdschr Gerontol Geriatr 2006;37: 96-102.
24.
go back to reference Van Alphen, SPJ, Engelen, GJ, Kuin, Y, Hoijtink, HJA, Derksen, JJL A preliminary study of the diagnostic accuracy of the Gerontological Personality disorders Scale (GPS). Int J Geriatr Psychiatry 2006B; 21: 862-868. Van Alphen, SPJ, Engelen, GJ, Kuin, Y, Hoijtink, HJA, Derksen, JJL A preliminary study of the diagnostic accuracy of the Gerontological Personality disorders Scale (GPS). Int J Geriatr Psychiatry 2006B; 21: 862-868.
25.
go back to reference Mroczek DK, Hurt SW, Berman WH. Conceptual and methodological issues in the assessment of personality disorders in older adults. In E. Rosowsky, RC Abrams, RA. Zweig (Red.). Personality disorders in older adults (pp. 135-150). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates 1999. Mroczek DK, Hurt SW, Berman WH. Conceptual and methodological issues in the assessment of personality disorders in older adults. In E. Rosowsky, RC Abrams, RA. Zweig (Red.). Personality disorders in older adults (pp. 135-150). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates 1999.
26.
go back to reference Morey LC, Hopwood CJ, Gundersin JG et al. Comparison of alternative models for personality disorders. Psychol Med 2007;37:983-994. Morey LC, Hopwood CJ, Gundersin JG et al. Comparison of alternative models for personality disorders. Psychol Med 2007;37:983-994.
27.
go back to reference van Alphen SPJ, Engelen GJ, Kuin Y, Derksen JJL .The relevance of a geriatric sub-classification of personality disorders in the DSM-V. Int J Geriatr Psychiatry 2006A;21:205-209. van Alphen SPJ, Engelen GJ, Kuin Y, Derksen JJL .The relevance of a geriatric sub-classification of personality disorders in the DSM-V. Int J Geriatr Psychiatry 2006A;21:205-209.
28.
go back to reference van Alphen SPJ, Nijhuis PEP, Oei TI. Antisocial personality disorder in older adults. A qualitative study of Dutch forensic psychiatrists and forensic psychologists. Int J Geriatr Psychiatry 2007;22:813-15 van Alphen SPJ, Nijhuis PEP, Oei TI. Antisocial personality disorder in older adults. A qualitative study of Dutch forensic psychiatrists and forensic psychologists. Int J Geriatr Psychiatry 2007;22:813-15
Metagegevens
Titel
Temporele instabiliteit van persoonlijkheidskenmerken op oudere leeftijd.
Een literatuuronderzoek met diagnostische implicaties.
Auteurs
J. H. A. Tummers
J. L. L. Derksen
S. P. J. van Alphen
Publicatiedatum
01-04-2010
Uitgeverij
Springer-Verlag
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2010
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03096187

Andere artikelen Uitgave 2/2010

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2010 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen

Congresagenda

Congersagenda