Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2010

01-04-2010 | Artikel

Diagnostiek van persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie bij ouderen

Auteurs: J. Van den Broeck, G. Rossi, E. Dierckx

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 2/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In vergelijking met andere domeinen binnen het persoonlijkheidsonderzoek staat het onderzoek naar persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie bij ouderen nog in zijn kinderschoenen. De laatste jaren is echter de interesse in dit onderwerp sterk toegenomen gezien het groeiende aandeel ouderen in de bevolking, ook al blijft de kennis hieromtrent nog relatief beperkt. Onderzoekers binnen dit domein staan voor enkele uitdagingen. Enerzijds is er nog maar weinig geweten over het beloop van persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie op latere leeftijd, daar longitudinale studies hieromtrent schaars, zo niet onbestaand zijn. Anderzijds blijkt zowel vanuit de praktijk als vanuit de onderzoeksliteratuur een grote nood aan betrouwbare en valide instrumenten voor het meten van persoonlijkheidskenmerken bij ouderen. In dit artikel worden de voornaamste conceptuele en methodologische knelpunten besproken, alsook recente ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen binnen dit onderzoeksdomein.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
1.
go back to reference http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/Bevolking_op_1_jan_2007-2061.jsp http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/Bevolking_op_1_jan_2007-2061.jsp
2.
go back to reference Segal DL, Coolidge FL, Rosowsky E. Personality Disorders and Older Adults. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.; 2006. Segal DL, Coolidge FL, Rosowsky E. Personality Disorders and Older Adults. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.; 2006.
3.
go back to reference Mooi B, Comijs H. Ouderen en persoonlijkheid. De klinische praktijk. Amsterdam: Harcourt Assessment BV; 2007. Mooi B, Comijs H. Ouderen en persoonlijkheid. De klinische praktijk. Amsterdam: Harcourt Assessment BV; 2007.
4.
go back to reference Clark LA. Assessment and Diagnosis of Personality Disorder: Perennial Issues and an Emerging Reconceptualization. Annu. Rev. Psychol. 2007; 58: 227-257. Clark LA. Assessment and Diagnosis of Personality Disorder: Perennial Issues and an Emerging Reconceptualization. Annu. Rev. Psychol. 2007; 58: 227-257.
5.
go back to reference Van Alphen SPJ, Engelen GJJA, Kuin Y, Derksen JJL. Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Tijdschrift voor Psychiatrie 2004; 46(3): 145-156. Van Alphen SPJ, Engelen GJJA, Kuin Y, Derksen JJL. Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Tijdschrift voor Psychiatrie 2004; 46(3): 145-156.
6.
go back to reference Zweig RA. Personality Disorder in Older Adults: Assessment Challenges and Strategies. Professional Psychology: Research and Practice 2008; 39(3): 298-305. Zweig RA. Personality Disorder in Older Adults: Assessment Challenges and Strategies. Professional Psychology: Research and Practice 2008; 39(3): 298-305.
7.
go back to reference Widiger TA, Seidlitz L. Personality, psychopathology, and aging. Journal of Research in Personality 2002; 36: 335-362. Widiger TA, Seidlitz L. Personality, psychopathology, and aging. Journal of Research in Personality 2002; 36: 335-362.
8.
go back to reference Van Alphen SPJ. Diagnostiek van Persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen. Een bijdrage aan de ontwikkeling van een screeningsinstrument [proefschrift]. Eindhoven: Radboud Universiteit Nijmegen; 2006. Van Alphen SPJ. Diagnostiek van Persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen. Een bijdrage aan de ontwikkeling van een screeningsinstrument [proefschrift]. Eindhoven: Radboud Universiteit Nijmegen; 2006.
9.
go back to reference Tackett JL, Balsis S, Oltmanns TF, Krueger, RF. A unifying perspective on personality pathology across the life span: Developmental considerations for the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Development and Psychopathology 2009; 21: 687-713. Tackett JL, Balsis S, Oltmanns TF, Krueger, RF. A unifying perspective on personality pathology across the life span: Developmental considerations for the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Development and Psychopathology 2009; 21: 687-713.
10.
go back to reference American Psychogeriatric Association. DSM-IV-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed, text revision. Washington DC: APA; 2000. American Psychogeriatric Association. DSM-IV-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed, text revision. Washington DC: APA; 2000.
11.
go back to reference Maiden RJ, Peterson SA, Caya M, Hayslip B. Personality Changes in the Old-Old: A Longitudinal Study. Journal of Adult Development 2003; 10(1): 31-39. Maiden RJ, Peterson SA, Caya M, Hayslip B. Personality Changes in the Old-Old: A Longitudinal Study. Journal of Adult Development 2003; 10(1): 31-39.
12.
go back to reference Clark LA. Stability and Change in Personality Pathology: Revelations of Three Longitudinal Studies. Journal of Personality Disorders 2005; 19(5): 524-532. Clark LA. Stability and Change in Personality Pathology: Revelations of Three Longitudinal Studies. Journal of Personality Disorders 2005; 19(5): 524-532.
13.
go back to reference Caspi A, Bem DJ. Personality continuity and change across the life course. In Pervin LA, ed. Handbook of personality: Theory and research. New York: Guilford; 1990. p. 549-569. Caspi A, Bem DJ. Personality continuity and change across the life course. In Pervin LA, ed. Handbook of personality: Theory and research. New York: Guilford; 1990. p. 549-569.
14.
go back to reference Kagan J. The three faces of continuity in human development. In Goslin DA, ed. Handbook of socialization theory and research. Chicago: Rand McNally; 1969. p. 53-65. Kagan J. The three faces of continuity in human development. In Goslin DA, ed. Handbook of socialization theory and research. Chicago: Rand McNally; 1969. p. 53-65.
15.
go back to reference Mroczek DK, Hurt SW, Bergman WH. Conceptual and Methodological Issues in the Assessment of Personality Disorders in Older Adults. In: Rosowsky E, Abrams RC, Zweig RA, eds. Personality Disorders in Older Adults. 1st ed. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; 1999. p. 135-150. Mroczek DK, Hurt SW, Bergman WH. Conceptual and Methodological Issues in the Assessment of Personality Disorders in Older Adults. In: Rosowsky E, Abrams RC, Zweig RA, eds. Personality Disorders in Older Adults. 1st ed. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; 1999. p. 135-150.
16.
go back to reference Stevenson J, Meares R, Comerford A. Diminished impulsivity in older patients with borderline personality disorder. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 165-166. Stevenson J, Meares R, Comerford A. Diminished impulsivity in older patients with borderline personality disorder. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 165-166.
17.
go back to reference Neugarten BL. Personality in Middle and Late Life, 2nd edition. New York: Atherton Press, 1968. Neugarten BL. Personality in Middle and Late Life, 2nd edition. New York: Atherton Press, 1968.
18.
go back to reference Haan N, Millsap R, Hartka E. As time goes by: Change and stability in personality over fifty years. Psychology and Aging 1986; 1: 220-232. Haan N, Millsap R, Hartka E. As time goes by: Change and stability in personality over fifty years. Psychology and Aging 1986; 1: 220-232.
19.
go back to reference Zweig RA, Agronin ME. Personality Disorders in Late Life. In: Agronin ME, Maletta G, eds. Principles & Practice of Geriatric Psychiatry. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2006. Zweig RA, Agronin ME. Personality Disorders in Late Life. In: Agronin ME, Maletta G, eds. Principles & Practice of Geriatric Psychiatry. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2006.
20.
go back to reference Widiger TA, Simonsen E. Alternative Dimensional Models of Personality Disorder: Finding a Common Ground. Journal of Personality Disorders 2005; 19(2): 110-130. Widiger TA, Simonsen E. Alternative Dimensional Models of Personality Disorder: Finding a Common Ground. Journal of Personality Disorders 2005; 19(2): 110-130.
21.
go back to reference Abrams RC, Bromberg CE. Personality Disorders in the Elderly. Psychiatric Annals 2007; 37(2): 123-127. Abrams RC, Bromberg CE. Personality Disorders in the Elderly. Psychiatric Annals 2007; 37(2): 123-127.
22.
go back to reference Van Alphen SPJ, Engelen GJJA, Kuin Y, Derksen JJL. Editorial: The relevance of a geriatric sub-classification of personality disorders in the DSM-V. International Journal of Geriatric Psychiatry 2006; 21: 205-209. Van Alphen SPJ, Engelen GJJA, Kuin Y, Derksen JJL. Editorial: The relevance of a geriatric sub-classification of personality disorders in the DSM-V. International Journal of Geriatric Psychiatry 2006; 21: 205-209.
23.
go back to reference Balsis S, Gleason MEJ, Woods CM, Oltmanns TF. An Item Response Theory Analysis of DSM-IV Personality Disorder Criteria Across Younger and Older Age Groups. Psychology and Aging 2007; 22(1): 171-185. Balsis S, Gleason MEJ, Woods CM, Oltmanns TF. An Item Response Theory Analysis of DSM-IV Personality Disorder Criteria Across Younger and Older Age Groups. Psychology and Aging 2007; 22(1): 171-185.
24.
go back to reference Zumbo BD. A Handbook on the Theory and Methods of Differential Item Functioning (DIF): Logistic Regression Modeling as a Unitary Framework for Binary and Likert-type (Ordinal) Item Scores. Ottawa ON: Directorate of Human Resources Research and Evaluation, Department of National Defense; 1999. Zumbo BD. A Handbook on the Theory and Methods of Differential Item Functioning (DIF): Logistic Regression Modeling as a Unitary Framework for Binary and Likert-type (Ordinal) Item Scores. Ottawa ON: Directorate of Human Resources Research and Evaluation, Department of National Defense; 1999.
25.
go back to reference Frances A. Dimensional diagnosis of personality: not whether, but when and which. Psychol. Inquiry 1993; 4: 110-111. Frances A. Dimensional diagnosis of personality: not whether, but when and which. Psychol. Inquiry 1993; 4: 110-111.
26.
go back to reference Widiger TA, Clark LA, Livesley WJ. An integrative dimensional classification of personality disorder. Psychological Assessment 2009; 21(3): 243-255. Widiger TA, Clark LA, Livesley WJ. An integrative dimensional classification of personality disorder. Psychological Assessment 2009; 21(3): 243-255.
27.
go back to reference Shedler J, Westen D. Refining the measurement of Axis-II: A Q-sort procedure for assessing personality pathology. Assessment 1998; 5: 335-355. Shedler J, Westen D. Refining the measurement of Axis-II: A Q-sort procedure for assessing personality pathology. Assessment 1998; 5: 335-355.
28.
go back to reference Livesley WJ, Jackson DN. Manual for the Dimensional Assessment of Personality Pathology-Basic Questionnaire (DAPP-BQ). 2002. Port Huron, MI: Sigma Press. Livesley WJ, Jackson DN. Manual for the Dimensional Assessment of Personality Pathology-Basic Questionnaire (DAPP-BQ). 2002. Port Huron, MI: Sigma Press.
29.
go back to reference Van Kampen D, De Beurs E. Handleiding DAPP-BQ en DAPP Screening. Nederlandse bewerking. Amsterdam, Hogrefe. Van Kampen D, De Beurs E. Handleiding DAPP-BQ en DAPP Screening. Nederlandse bewerking. Amsterdam, Hogrefe.
30.
go back to reference Krueger RF. Psychometric perspectives on comorbidity. In Helzer JE & Hudziak JJ (Eds.). Defining psychopathology in the 21st centur: DSM-V and beyond (p 41-54). 2002. Washingon DC: American Psychiatric Publishing. Krueger RF. Psychometric perspectives on comorbidity. In Helzer JE & Hudziak JJ (Eds.). Defining psychopathology in the 21st centur: DSM-V and beyond (p 41-54). 2002. Washingon DC: American Psychiatric Publishing.
31.
go back to reference Cloninger CR, Przybeck TR, Svrakic DM, Wetzel RD. The temperament and Character Inventory (TCI): a guide to its development and use. St.Louis: Missouri: Center for psychobiology of personality. 1994. Washington University. Cloninger CR, Przybeck TR, Svrakic DM, Wetzel RD. The temperament and Character Inventory (TCI): a guide to its development and use. St.Louis: Missouri: Center for psychobiology of personality. 1994. Washington University.
32.
go back to reference Cloninger CR. A systematic method for clinical description and classification of personality variants. A proposal. Archives of General Psychiatry 1987; 44: 573-588. Cloninger CR. A systematic method for clinical description and classification of personality variants. A proposal. Archives of General Psychiatry 1987; 44: 573-588.
33.
go back to reference Svrakic DM, Draganic S, Hill K, et al. Temperament, character and personality disorders: etiologic, diagnostic, treatment issues. Acta Psychiatrica Scandinavica 2002; 106: 189-195. Svrakic DM, Draganic S, Hill K, et al. Temperament, character and personality disorders: etiologic, diagnostic, treatment issues. Acta Psychiatrica Scandinavica 2002; 106: 189-195.
34.
go back to reference Costa PT, McCrae RR. Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) Professional Manual. Odessa, FL: Psychol. Assess. Resourc.; 1992. Costa PT, McCrae RR. Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) Professional Manual. Odessa, FL: Psychol. Assess. Resourc.; 1992.
35.
go back to reference Costa PT, McCrae RR. Domains and Facets: Hierarchical Personality Assessment Using the Revised NEO Personality Inventory. Journal of Personality Assessment 1995; 64(1), 21-50. Costa PT, McCrae RR. Domains and Facets: Hierarchical Personality Assessment Using the Revised NEO Personality Inventory. Journal of Personality Assessment 1995; 64(1), 21-50.
36.
go back to reference Widiger TA, Mullins-Sweatt SN. Five-Factor Model of Personality Disorder: A proposal for DSM-V. Annu. Rev. Clin. Psychol 2009; 5: 197-220. Widiger TA, Mullins-Sweatt SN. Five-Factor Model of Personality Disorder: A proposal for DSM-V. Annu. Rev. Clin. Psychol 2009; 5: 197-220.
37.
go back to reference De Ritter D, Mooi B. Persoonlijkheidsonderzoek. In: Mooi B, Comijs H, eds. Ouderen en persoonlijkheid. De klinische praktijk. Amsterdam: Harcourt Book Publishers; 2007. p. 45-68. De Ritter D, Mooi B. Persoonlijkheidsonderzoek. In: Mooi B, Comijs H, eds. Ouderen en persoonlijkheid. De klinische praktijk. Amsterdam: Harcourt Book Publishers; 2007. p. 45-68.
38.
go back to reference Van Alphen SPJ, Engelen GJJA, Kuin Y, Hoijtink HJA, Derksen JJL. A preliminary study of the diagnostic accuracy of the Gerontological Personality disorder Scale (GPS). International Journal of Geriatric Psychiatry 2006; 21: 862-868. Van Alphen SPJ, Engelen GJJA, Kuin Y, Hoijtink HJA, Derksen JJL. A preliminary study of the diagnostic accuracy of the Gerontological Personality disorder Scale (GPS). International Journal of Geriatric Psychiatry 2006; 21: 862-868.
39.
go back to reference Barendse HPJ, Thissen AJC. Handleiding van de Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst, H.A.P. 3de druk. Barendse & Thissen; 2006. Barendse HPJ, Thissen AJC. Handleiding van de Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst, H.A.P. 3de druk. Barendse & Thissen; 2006.
40.
go back to reference Klein DN. Patients’ Versus Informants’ Reports of Personality Disorders in Predicting 7½-Year Outcome in outpatients With Depressive Disorders. Psychological Assessment 2003; 15(2): 216-222. Klein DN. Patients’ Versus Informants’ Reports of Personality Disorders in Predicting 7½-Year Outcome in outpatients With Depressive Disorders. Psychological Assessment 2003; 15(2): 216-222.
41.
go back to reference Oltmanns TF, Turkheimer E. Person Perception and Personality Pathology. Current Directions in Psychological Science 2009; 18(1): 32-36. Oltmanns TF, Turkheimer E. Person Perception and Personality Pathology. Current Directions in Psychological Science 2009; 18(1): 32-36.
42.
go back to reference Klonsky ED, Oltmanns TF, Turkheimer E. Informant-Reports of Personality Disorder: Relation to Self-Reports and Future Research Directions. Clin Psychol Sci Prac 2002; 9: 300-311. Klonsky ED, Oltmanns TF, Turkheimer E. Informant-Reports of Personality Disorder: Relation to Self-Reports and Future Research Directions. Clin Psychol Sci Prac 2002; 9: 300-311.
43.
go back to reference Spitzer RL. Psychiatric diagnosis: are clinicinans still necessary? Comprehensive Psychiatry 1983; 24: 399-411. Spitzer RL. Psychiatric diagnosis: are clinicinans still necessary? Comprehensive Psychiatry 1983; 24: 399-411.
44.
go back to reference Van Alphen SPJ, Rettig AM, Engelen GJJA, Kuin Y, Derksen JJL. Patient-informant overeenkomst op de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal (GPS). Tijdschrift voor Psychiatrie 2005; 47: 613-617. Van Alphen SPJ, Rettig AM, Engelen GJJA, Kuin Y, Derksen JJL. Patient-informant overeenkomst op de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal (GPS). Tijdschrift voor Psychiatrie 2005; 47: 613-617.
45.
go back to reference Millon T, Everly GS. Personality and its disorders: a biosocial learning approach. New York: Willey-Interscience; 1985. Millon T, Everly GS. Personality and its disorders: a biosocial learning approach. New York: Willey-Interscience; 1985.
46.
go back to reference Strack S. Manual for the Personality Adjective Checklist (PACL). Revised Edition. Southern Pasadena, CA: 21st Century Assessment; 1991. Strack S. Manual for the Personality Adjective Checklist (PACL). Revised Edition. Southern Pasadena, CA: 21st Century Assessment; 1991.
47.
go back to reference Millon T. Modern Psychopathology. Philadelphia: Saunders; 1969. Millon T. Modern Psychopathology. Philadelphia: Saunders; 1969.
48.
go back to reference Rossi G, Sloore H, Strack S. Personality Adjective Checklist. PACL Nederlandstalige versie. Adapted and reproduced by special permission of the publisher, Century Assessment; 2006. Rossi G, Sloore H, Strack S. Personality Adjective Checklist. PACL Nederlandstalige versie. Adapted and reproduced by special permission of the publisher, Century Assessment; 2006.
49.
go back to reference Hyer L, Boyd S. Personality scales as predictors of older combat veterans with post-traumatic stress disorder. Psychological Reports 1996; 79: 1040-1042. Hyer L, Boyd S. Personality scales as predictors of older combat veterans with post-traumatic stress disorder. Psychological Reports 1996; 79: 1040-1042.
50.
go back to reference Gould SL, Hyer LA. Dementia and behavioral disturbance: Does premorbid personality really matter? Psychological Reports 2004; 95: 1072-1078. Gould SL, Hyer LA. Dementia and behavioral disturbance: Does premorbid personality really matter? Psychological Reports 2004; 95: 1072-1078.
Metagegevens
Titel
Diagnostiek van persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie bij ouderen
Auteurs
J. Van den Broeck
G. Rossi
E. Dierckx
Publicatiedatum
01-04-2010
Uitgeverij
Springer-Verlag
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 2/2010
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03096185

Andere artikelen Uitgave 2/2010

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 2/2010 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen