Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 8/2011

Inhoudsopgave (25 Artikelen)

HOOFDREDACTIONEEL

Veel voer voor discussie

Bas Sorgdrager

REDACTIONEEL

Een aantrekkelijk vakgebied?

Bas Sorgdrager

LEZERSFORUM

Wat moeten we nou met een arboarts?

Roel Melchers

LEZERSFORUM

Repliek

Pascal Willems

HISTORIE

Brieven van Alice Hamilton (2)

André Weel

ONDERZOEK

Seizoengebonden griep en werknemers in de zorg

David Bruinvels, Ed de Groot

COLUMN

Ondoorgrondelijk

Hans Dam

VOOR DE PRAKTIJK

De zorgtaak van de bedrijfsarts bij een incident met gevaarlijke stoffen

Steffanie de Wit, Frits van Rooy, Henk Jans, Paul Scheepers

REFERAAT

Het verleden voorspelt de toekomst

Jan-Willem Koten

VOOR DE PRAKTIJK

Veneuze trombo-embolieën en vliegreizen: betekenis voor de bedrijfsarts

Peter van Dijk, Monique van Beukering, Bart Goessens, Teake Pal

IN MEMORIAM

Dr. C. Paul Kaiser 1948–2011

Bernard Starink

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Rondzwervende medische informatie

André Weel

INTERVIEW

Carel Hulshof

Dick van Putten

CONGRESVERSLAG

Inclusieve arbeidsorganisaties

Niki Pappas

BERICHTEN UIT HET NCVB

OPS de wereld uit?

Gert van der Laan

TBV IN OUTLINE

LETTER FROM THE EDITOR

Bas Sorgdrager

TBV IN OUTLINE

EDITORIAL

Bas Sorgdrager