Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen. Daarin werd alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines samengebracht. Het Handboek is bestemd voor iedereen die klinisch-praktisch of meer theoretisch is geïnteresseerd, of vanuit een ander vakgebied hiermee in aanraking komt. Voor logopedisten, artsen, linguïsten, spraak- en taalpathologen, audiologen, pedagogen en psychologen in Nederland en België is het Handboek een onmisbare vraagbaak.

Deel 7 geeft een overzicht van de processen van het produceren en begrijpen van gesproken en geschreven taal. Er is veel aandacht voor de manier waarop kinderen deze processen leren. De taalstoornissen komen in de delen 18, 19 en 20 aan bod.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Taal: inleiding

juni 2001
Samenvatting
Taal is het meest wezenlijke van de mens: het stelt de mens in staat te communiceren over concrete en abstracte zaken en hierdoor onderscheidt de mens zich van andere diersoorten.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Taal: systeem en gebruik

Formele en functionele aspecten van de productie en interpretatie van verbale informatie september 1997
Samenvatting
Taal is het medium bij uitstek om informatie uit te wisselen. Hoewel communicatie ook zonder talige middelen plaats kan vinden, biedt communiceren via taaluitingen veruit de meeste mogelijkheden.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

De relatie tussen denken en taal tijdens de vroege ontwikkeling

oktober 1999
Samenvatting
Taal en symbolisch denken behoren ontegenzeggelijk tot de meest kenmerkende menselijke eigenschappen.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Primaire taalontwikkeling

december 1997
Samenvatting
Het produceren en begrijpen van taal door mensen berust op een gecompliceerde cognitieve machinerie.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Taalontwikkeling: de pragmatische ontwikkeling

augustus 1999
Samenvatting
De pragmatiek – afgeleid van het Griekse werkwoord voor handelen – wordt ook wel de systematiek van het taalgebrujk genoemd.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Taalontwikkeling bij meertalige kinderen

april 1998
Samenvatting
Specialisten op het gebied van meertaligheid schatten dat ruim de helft van de wereldbevolking meer dan één gesproken taal hanteert in de dagelijkse omgang, en dus meertalig is.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Lezen en schrijven

december 1997
Samenvatting
De functie van taal is communicatie en communicatie kan worden omschreven als het uitwisselen van een boodschap tussen een zender en een ontvanger.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Meer informatie