Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15. Supervisie vanuit systeemtherapeutisch perspectief: het belang van spelen met perspectieven

Auteurs : J. M. Zoetmulder, J. A. Baars

Gepubliceerd in: Supervisie als proces

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het kunnen spelen met meervoudige perspectieven is de uitdaging voor de systeemtherapeut en net zozeer, zo betogen wij in dit hoofdstuk, voor de systeemsupervisor. We benadrukken het belang van het vormen van een relationele en contextuele analyse ook bij supervisie rond individuele therapie. Deze aspecten dienen aandacht te krijgen tijdens de reflectie met de supervisant als belangrijke procesvariabelen: wat is de invloed van de relaties en de context op de problemen van de patiënt en vice versa. Aan de orde komen hoe de supervisor kan helpen om te gaan met herhalende interactionele patronen en het bespreekbaar maken van nooit eerder besproken emoties en verhalen die tot uiting komen in enactments. We staan stil bij livesupervisie, en uiteraard besteden we aandacht aan de geblokkeerde therapeut, om vervolgens af te sluiten met een slotbeschouwing.
Literatuur
go back to reference Baars, J., & Van Meekeren, E. (Red.) (2013). Een psychische stoornis heb je niet alleen: Praten met families & naastbetrokkenen. Amsterdam: Boom. Baars, J., & Van Meekeren, E. (Red.) (2013). Een psychische stoornis heb je niet alleen: Praten met families & naastbetrokkenen. Amsterdam: Boom.
go back to reference Carr, A. (2012). Family therapy: Concepts, process and practice (3rd ed.). Manchester: Wiley-Blackwell. Carr, A. (2012). Family therapy: Concepts, process and practice (3rd ed.). Manchester: Wiley-Blackwell.
go back to reference De Galan, K. (2015). Zo werken rollenspellen echt! Zaltbommel: Thema. De Galan, K. (2015). Zo werken rollenspellen echt! Zaltbommel: Thema.
go back to reference De Graaf, J., & Zoetmulder, J. (2018). Als de therapeut vastloopt. In J. de Graaf & J. Zoetmulder (Red.), EFT in uitvoering: Een casusboek. Utrecht: Stichting EFT. De Graaf, J., & Zoetmulder, J. (2018). Als de therapeut vastloopt. In J. de Graaf & J. Zoetmulder (Red.), EFT in uitvoering: Een casusboek. Utrecht: Stichting EFT.
go back to reference Hanna, S. M. (2019). The practice of family therapy: Key elements across models (5th ed.). New York: Routledge. Hanna, S. M. (2019). The practice of family therapy: Key elements across models (5th ed.). New York: Routledge.
go back to reference Hawkins, P., & Shohet, R. (1989). Supervision in the helping professions. Berkshire: Open University Press. Hawkins, P., & Shohet, R. (1989). Supervision in the helping professions. Berkshire: Open University Press.
go back to reference Hawkins, P., & Shohet, R. (2012). Supervision in the helping professions (4th ed.). Berkshire: Open University Press. Hawkins, P., & Shohet, R. (2012). Supervision in the helping professions (4th ed.). Berkshire: Open University Press.
go back to reference Hughes, D. A., & Baylin, J. (2012). Brain-based parenting: The neuroscience of caregiving for healthy attachment. New York: Norton. In Nederland verschenen als: D. A. Hughes & J. Baylin (Red.), Opvoeden doe je met je brein: Wat de neurowetenschap je leert over een hechte band met je kind. Amsterdam: Hogrefe. Hughes, D. A., & Baylin, J. (2012). Brain-based parenting: The neuroscience of caregiving for healthy attachment. New York: Norton. In Nederland verschenen als: D. A. Hughes & J. Baylin (Red.), Opvoeden doe je met je brein: Wat de neurowetenschap je leert over een hechte band met je kind. Amsterdam: Hogrefe.
go back to reference Jessurun, N., & Warring, R. (2018). Verschillen omarmen: Transcultureel systemisch werken. Bussum: Coutinho. Jessurun, N., & Warring, R. (2018). Verschillen omarmen: Transcultureel systemisch werken. Bussum: Coutinho.
go back to reference Jordan, K. (2016). Couple, marriage, and family therapy supervision. New York: Springer.CrossRef Jordan, K. (2016). Couple, marriage, and family therapy supervision. New York: Springer.CrossRef
go back to reference Ogden, P., Minton K., Pain C. (2006). Trauma and the body: A sensorimotor approach to psychotherapy. New York: Norton. Ogden, P., Minton K., Pain C. (2006). Trauma and the body: A sensorimotor approach to psychotherapy. New York: Norton.
go back to reference Savenije, A. (2016). Supervisie en systeemtherapie. In R. Beunderman, S. Colijn, L. Geertjens & F. van der Maas, F. (Red.) (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de ggz (pag. 183–200). Utrecht: de Tijdstroom. Savenije, A. (2016). Supervisie en systeemtherapie. In R. Beunderman, S. Colijn, L. Geertjens & F. van der Maas, F. (Red.) (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de ggz (pag. 183–200). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Siegel, D. J. (1999). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are. New York: Guilford. Siegel, D. J. (1999). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are. New York: Guilford.
go back to reference Tomm, K. (1988). Interventive interviewing part III: Intending to ask lineal, circular, strategic, or reflexive questions. Family Process, 27, 1–15. Tomm, K. (1988). Interventive interviewing part III: Intending to ask lineal, circular, strategic, or reflexive questions. Family Process, 27, 1–15.
go back to reference Van Oenen, F. J., Bernardt, C., & Van der Post, L. (2007). Praktijkboek crisisinterventie. Utrecht: de Tijdstroom. Van Oenen, F. J., Bernardt, C., & Van der Post, L. (2007). Praktijkboek crisisinterventie. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Vermeire, S. (2014). Supervisie als rijke beschrijvingen meerstemmigheid. Systeemtheoretisch Bulletin, 32, 115–135. Vermeire, S. (2014). Supervisie als rijke beschrijvingen meerstemmigheid. Systeemtheoretisch Bulletin, 32, 115–135.
go back to reference White, M. (2007). Maps of narrative practice. New York: Norton. White, M. (2007). Maps of narrative practice. New York: Norton.
go back to reference White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. Londen: Norton. White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. Londen: Norton.
go back to reference Zoetmulder, J., & Wagenaar K. (2014). Over de rol van partners in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40, 34–48. Zoetmulder, J., & Wagenaar K. (2014). Over de rol van partners in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 40, 34–48.
Metagegevens
Titel
Supervisie vanuit systeemtherapeutisch perspectief: het belang van spelen met perspectieven
Auteurs
J. M. Zoetmulder
J. A. Baars
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2526-9_15