Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

1987 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Structureren

Auteurs : Eveline Grabau, Henriëtte Visser

Gepubliceerd in: Creatieve therapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het derde aspect waarop we een situatie of materiaal analyseren is de wijze waarop een persoon die situatie of dat materiaal structureert. Als we zeggen: ieder beleeft vanuit een eigen behoeftenhiërarchie situaties op een bepaalde manier, kunnen we ook zeggen: iedereen structureert op een eigen wijze de werkelijkheid. Benoemen we met de termen behoeften en appels, dat en hoe wij gemoveerd worden en tot handelen komen, met het begrip structureren trachten we greep te krijgen op wat er dan gebeurt, resp. wat we eigenlijk doen. Structureren is het op eigen wijze herkenbaar, bewerkbaar maken voor zichzelf van de omgeving waarin men zich bevindt. Het is een proces van eenheid aanbrengen in wat we ontmoeten, zodat dit een bij ons passende werkelijkheid kan worden.
Voetnoten
1
J. Piaget, ‘Strukturalisme’, Boom Meppel 1969
J. Piaget, ‘Genetische epistemologie’, Boom Meppel 1969
J. Piaget en B. Inhelder, ‘De psychologie van het kind’, Lemniscaat Rotterdam 1973
D. Singer en T. Revenson, ‘How a child thinks’, New American Library 1978
 
2
M. Kliphuis, ‘Het hanteren van creatieve processen in vorming en hulpverlening’. In: ‘Bij wijze van spelen’, Red. L. Wils, Samsom Alphen a.d. Rijn 1973
Over symbolisatie:
G. Bachelard, ‘The psychoanalysis of fire’, Beacon Press Boston 1868
G. Bachelard, ‘The poetics of reverie’, Beacon Press Boston 1969
A. Ehrenzweig, ‘The psychoanalysis of artistic vision and hearing’, Sheldon Press London 1975
S. Freud, Inleiding tot de studie der psychoanalyse, Wereldbibliotheek Amsterdam 1972
S. Freud, ‘Die Traumendeutung’, Fischer Frankfurt a.M. 1983
E. Fromm, ‘Dromen, Sprookjes, Mythen, inleiding tot het verstaan van een vergeten taal’, Bijleveld Utrecht 1972
C. Jung, ‘De mens en zijn symbolen’, Lemniscaat 1971
C. Jung, ‘Het ik en het onbewuste’, Servire Katwijk 1981
M. Klein, ‘The importante of symbol formation in the development of the Ego’. In: ‘Love, Guilt and Reparation’, Hogarth Press London 1981
Over zakelijke structuren:
G. Muller (red.), ‘Fenomena, een documentatie bij de tentoonstelling over fenomenen en raadselen in de ons omringende wereld te Rotterdam 1985’, Zürchen Forum Zürich 1985
 
3
A. Ehrenzweig, ‘The psychoanalysis of artistic vision and hearing’, Sheldon Press London 1975
 
4
M. Brom, ‘Over de kreatief proces theorie’ en ‘Primitieve strukturen’. In: ‘Over de kreatief proces theorie en haar toepassingsmogelijkheden’, Middeloo Amersfoort 1984
A. Ehrenzweig, ‘The bidden order of art’, Paladin London 1970
 
5
M. Kliphuis, ‘Het hanteren van creatieve processen in vorming en hulpverlening’. In: ‘Bij wijze van spelen’, Red. L. Wils, Samsom Alphen a.d. Rijn 1973
E. Kris, ‘Psychoanalytic explorations in art’, Shocken books New York 1964
 
Metagegevens
Titel
Structureren
Auteurs
Eveline Grabau
Henriëtte Visser
Copyright
1987
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9536-1_4