Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

1987 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Activiteiten en activiteitengebieden

Auteurs : Eveline Grabau, Henriëtte Visser

Gepubliceerd in: Creatieve therapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Peter was een jongen van ongeveer veertien jaar, die regelmatig in conflict kwam met zijn moeder, als het ging om het nemen van eigen beslissingen. Kennelijk was de moeder er nog niet helemaal aan toe om de jongen veel beslissingen zelf toe te vertrouwen. Tegelijkertijd leek het erop, dat Peter zoveel behoefte had om zelfstandig te kunnen en te mogen optreden, dat hij zich snel conflictmatig tegen zijn moeders bezorgdheid verzette.
Voetnoten
1
E. Erikson, ‘Het kind en de samenleving’, Spectrum Utrecht 1967
S. Freud, ‘Hoofdlijnen van de psychoanalyse’, Boom Meppel 1983
E. Fromm, ‘De angst voor vrijheid’, Bijleveld Utrecht 1972
E. Fromm, ‘De zelfstandige mens’, Bijleveld Utrecht 1972
J. Piaget en B. Inhelder, ‘De psychologie van het kind’, Lemniscaat Rotterdam 1973
J. Piaget, ‘Zes psychologische studies’, Van Loghum Slaterus Deventer 1969
A. Storr, ‘De creatieve mens’, Lemniscaat Rotterdam 1975
 
2
W. Beckers, ‘Spelen om te overleven’, De Nederlandse Boekhandel Amsterdam 1977
A. Ehrenzweig, ‘The psychoanalysis of artistic vision and hearing’, Sheldon Press London 1975
S. Freud, ‘Het onbehagen in de cultuur’; ‘Totem en Taboe’ reeks: ‘Cultuur en Religie’, Boom Meppel 1984
J. Huizinga ‘Homo Ludens’, Wolters Noordhoff Groningen 1985
G. van der Leeuw, ‘Wegen en grenzen’, H.J. Paris Amsterdam 1948
L. Wils (red.), ‘Bij wijze van spelen’. Creatieve processen bij vorming en hulpverlening, Samsom Alphen a.d. Rijn 1973
A. Zijderveld, ‘De culturele factor’, Vuga ‘s-Gravenhage 1983
 
3
W. Bladergroen, ‘De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind’, Wetenschappelijke Uitgeverij Amsterdam 1973
W. Bladergroen, ‘Over spel en speelgoed’. In ‘Psychologen over het kind’, Wolters Noordhoff Groningen 1968
Ch. Bühler, ‘Psychologie in de moderne wereld’, Elsevier Amsterdam 1964 E. Erikson, ‘Spel en visie’, Spectrum Utrecht 1979
E. Frijling-Schreuder, ‘Wat zijn dat kinderen?’, Wetenschappelijke Uitgeverij Amsterdam 1973
J. Stades-Veth, ‘Spel als signaal’, Tjeenk Willink 1973
J. Piaget, ‘Zes psychologische studies’, Van Loghum Slaterus Deventer 1969
E. Vermeer, ‘Spel en Spelpedagogische problemen’, Bijleveld Utrecht 1962
E. Vermeer, ‘Het spel van het kind’, Wolters Noordhoff Groningen 1974
N. van der Zeijde, ‘Opvoedingsnood in pedagogische spelbehandeling’, Bijleveld Utrecht 1963
 
4
M. Brom, ‘Primitieve strukturen’. In ‘Over de kreatief proces theorie en haar toepassingsmogelijkheden’, Middeloo Amersfoort 1984
W. Waardenburg, ‘Het kreatief proces van de kreatief therapeut’. In: ‘Zo dat ze me kunnen horen’, Middeloo Amersfoort 1979
 
Metagegevens
Titel
Activiteiten en activiteitengebieden
Auteurs
Eveline Grabau
Henriëtte Visser
Copyright
1987
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9536-1_1