Skip to main content
Top

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Stap 2: zoeken en selecteren van bewijs – voedings- en dieetrichtlijnen

Auteur : J. J. van Duinen

Gepubliceerd in: Evidence-based diëtetiek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een richtlijn is een document met aanbevelingen voor de praktijk ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De aanbevelingen in een richtlijn zijn gebaseerd op systematische samenvattingen van wetenschappelijke inzichten en klinische ervaring. Er zijn diverse voedings- en dieetrichtlijnen ontwikkeld. Het voordeel van een richtlijn is dat de meest recente evidence is gebundeld en vertaald naar adviezen voor de praktijk. Maar (dieet)behandelrichtlijnen kunnen niet zonder meer worden geïmplementeerd in de eigen werksituatie. Het is belangrijk om kritisch te blijven en ook bij het gebruik van een richtlijn het advies af te stemmen op de individuele patiënt.
Literatuur
go back to reference AQUA, Advies- en expertgroep kwaliteitsstandaarden. AQUA-Leidraad. Diemen: Zorginstituut Nederland; 2021. AQUA, Advies- en expertgroep kwaliteitsstandaarden. AQUA-Leidraad. Diemen: Zorginstituut Nederland; 2021.
go back to reference Dekker N, Goosens M. Leidraad richtlijnontwikkeling. Antwerpen: Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (WOREL); 2021. Dekker N, Goosens M. Leidraad richtlijnontwikkeling. Antwerpen: Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (WOREL); 2021.
go back to reference DNN. Dieet bij peritoneale dialyse. Utrecht: Diëtisten Nierziekten Nederland; 2020. DNN. Dieet bij peritoneale dialyse. Utrecht: Diëtisten Nierziekten Nederland; 2020.
go back to reference DNN. Dieet bij nefrotisch syndroom. Utrecht: Diëtisten Nierziekten Nederland; 2023. DNN. Dieet bij nefrotisch syndroom. Utrecht: Diëtisten Nierziekten Nederland; 2023.
go back to reference Donachie K, Michielsen L, Peters M. Hoe maak ik een CAT? Handleiding voor de verpleegkundige. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2022.CrossRef Donachie K, Michielsen L, Peters M. Hoe maak ik een CAT? Handleiding voor de verpleegkundige. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2022.CrossRef
go back to reference Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Publicatienr. 2015/24. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015a. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Publicatienr. 2015/24. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015a.
go back to reference Gezondheidsraad. Werkwijze van de commissie richtlijnen goede voeding 2015 – achtergronddocument bij richtlijnen goede voeding 2015. Publicatienr. A15/03. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015b. Gezondheidsraad. Werkwijze van de commissie richtlijnen goede voeding 2015 – achtergronddocument bij richtlijnen goede voeding 2015. Publicatienr. A15/03. Den Haag: Gezondheidsraad; 2015b.
go back to reference GRADE. Toepassen GRADE in Nederland. Utrecht, Grade workinggroup_NL, 2012. GRADE. Toepassen GRADE in Nederland. Utrecht, Grade workinggroup_NL, 2012.
go back to reference Kruizenga H, Beijer S, Huisman-de Waal G, Jonker-Schuitema C, Klos M, Remijnse-Meester W, et al. Richtlijn ondervoeding. Herkenning, diagnosestelling en behandeling van ondervoeding bij volwassenen. Stuurgroep Ondervoeding; 2019. https://www.kenniscentrumondervoeding.nl. Kruizenga H, Beijer S, Huisman-de Waal G, Jonker-Schuitema C, Klos M, Remijnse-Meester W, et al. Richtlijn ondervoeding. Herkenning, diagnosestelling en behandeling van ondervoeding bij volwassenen. Stuurgroep Ondervoeding; 2019. https://​www.​kenniscentrumond​ervoeding.​nl.
go back to reference LWDO. Algemene voedings- en dieetbehandelingen: Landelijke richtlijn, Versie 3.0. Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie; 2017. LWDO. Algemene voedings- en dieetbehandelingen: Landelijke richtlijn, Versie 3.0. Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie; 2017.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Zorgmodule voeding. Den Haag; Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS); 2012. Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Zorgmodule voeding. Den Haag; Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS); 2012.
go back to reference NCJ. JGZ-richtlijn Voeding en Eetgedrag. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg; 2017. NCJ. JGZ-richtlijn Voeding en Eetgedrag. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg; 2017.
go back to reference NCJ. Overgewicht preventie, signalering, interventie en verwijzing. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2012. NCJ. Overgewicht preventie, signalering, interventie en verwijzing. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2012.
go back to reference NDF. NDF Voedingsrichtlijn diabetes. Voedingsadvies voor mensen met (een hoog risico op) diabetes: een evidence-based richtlijn met aandacht voor persoonsgerichte zorg. Amersfoort: Nederlandse Diabetes Federatie; 2020. NDF. NDF Voedingsrichtlijn diabetes. Voedingsadvies voor mensen met (een hoog risico op) diabetes: een evidence-based richtlijn met aandacht voor persoonsgerichte zorg. Amersfoort: Nederlandse Diabetes Federatie; 2020.
go back to reference NHG. NHG-Zorgmodules Leefstijl. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap; 2015. NHG. NHG-Zorgmodules Leefstijl. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap; 2015.
go back to reference NVD. Zorgmodule Voeding. Amsterdam: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 2012. NVD. Zorgmodule Voeding. Amsterdam: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 2012.
go back to reference NVD. Inventarisatie Kwaliteitsstandaarden Diëtetiek. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 2020. NVD. Inventarisatie Kwaliteitsstandaarden Diëtetiek. Houten: Nederlandse Vereniging van Diëtisten; 2020.
go back to reference Verbeyst L, Wuyts M, Vignioble M, Vanhauwaert E. Dieetrichtlijn voor chronische nierinsufficiëntie stadium 3 en 4 bij volwassenen. Tijdschrift Voor Voeding & Diëtetiek. 2020;5:23–6. Verbeyst L, Wuyts M, Vignioble M, Vanhauwaert E. Dieetrichtlijn voor chronische nierinsufficiëntie stadium 3 en 4 bij volwassenen. Tijdschrift Voor Voeding & Diëtetiek. 2020;5:23–6.
Metagegevens
Titel
Stap 2: zoeken en selecteren van bewijs – voedings- en dieetrichtlijnen
Auteur
J. J. van Duinen
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2936-6_5