Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2010 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Slaapanamnese

Auteurs : Ingrid Verbeek, Merijn van de Laar

Gepubliceerd in: Behandeling van langdurige slapeloosheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Geef uitleg over het doel en de opzet van sessie o. Het doel is informatie verzamelen over de ontstaansgeschiedenis van de slaapproblemen en factoren die de klacht in stand houden op het gebied van gedrag, gevoel en gedachten in kaart brengen. Er wordt van uitgegaan dat diagnostiek naar eventuele comorbide psychische en medische problematiek reeds gedaan is en dat, indien van toepassing, adequate behandeling daarvoor gezocht is. In de slaapanamnese is specifi ek aandacht voor de volgende onderwerpen.

Het ontstaan en beloop van de slaapklachten.

De frequentie van de huidige slaapklacht (aantal keren per week).

De consequenties van de slaapproblemen op het functioneren overdag (vermoeidheid, slaperigheid, stemmingsproblemen, geheugen- en/of concentratieproblemen, sociaal functioneren, relatie).

Omstandigheden die het slapen eventueel verbeteren dan wel verslechteren.

Het compensatiegedrag (dutten, rusten overdag, vroeger in bed gaan liggen of later uit bed komen).

Het gebruik van (slaap)medicatie (zowel huidig als voormalig gebruik).

Het middelengebruik of -misbruik (alcohol, drugs, koffi e, (ijs)thee, cola, chocola, energiedranken).

Cognities rondom de slaap en piekergedrag die de klacht in stand houden.

Het inventariseren van een gemiddelde nacht (gemiddeld tijdstip van naar bed gaan en de variatie hierin, de activiteiten vlak voor het naar bed gaan, de tijd die nodig is om in te slapen, het aantal keren en de duur van het wakker liggen ’s nachts, de redenen van het wakker liggen en het gemiddelde tijdstip van opstaan en de variatie hierin).

Het formuleren van een reële hulpvraag. Vaak willen mensen ‘slapen zoals vroeger of zoals de partner’ maar dat is in veel gevallen niet reëel. Een reële hulpvraag kan zijn: beter in- en doorslapen of beter leren omgaan met de slaapproblemen.

Introduceer het driefactorenmodel en de vicieuze cirkel van slapeloosheid (zie Voorwoord).

Leg het belang van huiswerk en registratieopdrachten uit.

Introduceer het slaapdagboek (zie bijlage) als manier om de slaap in kaart te brengen en daarnaast om de voortgang van de behandeling beter te kunnen volgen.

Metagegevens
Titel
Slaapanamnese
Auteurs
Ingrid Verbeek
Merijn van de Laar
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7524-0_1