Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

25-04-2017 | Onderzoeksartikel | Uitgave 3/2017

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3/2017

Signalering van psychosociale problemen bij 15-jarige Antwerpse jongeren via de centra voor leerlingenbegeleiding

Een haalbaarheidsstudie in een multiculturele steekproef

Tijdschrift:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg > Uitgave 3/2017
Auteurs:
K. Kluppels, G. Portzky, K. Hoppenbrouwers

Samenvatting

Ondanks de hoge prevalentie van psychosociale problematiek bij schoolgaande jongeren in Vlaanderen hanteren Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) tot op heden hiervoor geen systematische signaleringsmethode. Een signalering in verschillende stappen wordt al succesvol ingezet in andere landen. In dit onderzoek bestuderen wij met een aangepaste versie van de Jeugdmonitor Rotterdam (JMR) in een beperkte steekproef welke proportie van jongeren gesignaleerd wordt met een mogelijk psychosociaal gezondheidsprobleem dat verdere opvolging en eventuele interventie vereist, alsook de praktische haalbaarheid van de hele procedure, bekeken vanuit het perspectief van de deelnemende CLB-teams. In totaal vulden 184 leerlingen van verschillende onderwijstypes in vijf Antwerpse scholen een vragenlijst (de aangepaste JMR) in. Met behulp van een formulier waarop de voornaamste aandachtspunten uit de vragenlijst werden genoteerd, en een hierbij aansluitend gesprek tijdens het preventief consult, maakte de CLB-arts voor elke leerling een inschatting van zijn of haar psychosociale gezondheid, en registreerde de ondernomen acties, de respons op doorverwijzing en bekendheid van de problematiek in het CLB-dossier. Volgens deze procedure werd voor 28 % van de jongeren de psychosociale gezondheid als risicovol ingeschat en voor 14,3 % werd gespecialiseerde hulpverlening nodig geacht. Drie van de vier leerlingen gingen in op een doorverwijzing. Slechts 20 % van leerlingen met signalen van psychosociale problemen waren als dusdanig gekend in het CLB-leerling dossier. Betrokken CLB-teams ervoeren de nieuwe signaleringsmethode als nuttig en haalbaar.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

Jeugdgezondheidszorg

Dit is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Elke twee maanden verschijnt het blad met twintig pagina's op magazineformaat, waarin telkens vijf à zes onderwerpen in afgeronde vorm worden behandeld en ook veel informatie (actualiteiten, boekbesprekingen en nieuws over cursussen en adressen) in kort bestek wordt gegeven.

BSL Academy hbo-V Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 3/2017

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 3/2017 Naar de uitgave