Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2018 | OriginalPaper | Hoofdstuk

27. Seksualiteit, kinderwens, vruchtbaarheidsproblemen en vruchtbaarheidsbehandelingen

Auteurs : Drs. Hester Pastoor, Dr. Janneke den Hartog, Dr. Gert Dohle

Gepubliceerd in: Leerboek seksuologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staat een beschrijving van het complexe verband tussen vruchtbaarheidsproblemen, vruchtbaarheidsbehandelingen en seksualiteit (bij vooral heteroseksuele paren) centraal. Na een kort overzicht van kernaspecten van de fysiologie van de voortplanting, wordt eerst besproken welke seksuele problemen subfertiliteit kunnen veroorzaken en hoe. Vervolgens wordt stilgestaan bij hoe subfertiliteit seksuele problemen kan veroorzaken. Verder worden enkele seksuologische interventies beschreven die in de context van kinderwens of vruchtbaarheidsbehandeling bruikbaar zijn, zoals het aanleren van zelfinseminatie, methoden voor angstreductie, en gebruik van erectiebevorderende middelen of vibratie bij mannen. Om de kans op succes van zowel seksuologische interventies als vruchtbaarheidsbehandelingen te optimaliseren, wordt ervoor gepleit de seksuologische en vruchtbaarheidsinterventies te scheiden. Er wordt ook voor gepleit om na een vruchtbaarheidsbehandeling aandacht te hebben voor seksualiteit. Na het benoemen van een aantal aandachtspunten bij donorschap, worden tot slot de visies op het artificieel helpen realiseren van de kinderwens vanuit verschillende religies op een rij gezet. In dit hoofdstuk wordt de theorie gelardeerd met een aantal gevalsbeschrijving en praktische adviezen en er wordt afgesloten met een korte slotbeschouwing.
Literatuur
1.
go back to reference Palermo, G., et al. (1992). Induction of acrosome reaction in human spermatozoa used for subzonal insemination. Human Reproduction, 7, 248–254. CrossRef Palermo, G., et al. (1992). Induction of acrosome reaction in human spermatozoa used for subzonal insemination. Human Reproduction, 7, 248–254. CrossRef
2.
go back to reference Steptoe, P. C., & Edwards, R. G. (1978). Birth after the reimplantation of a human embryo. Lancet, 2, 366. CrossRef Steptoe, P. C., & Edwards, R. G. (1978). Birth after the reimplantation of a human embryo. Lancet, 2, 366. CrossRef
3.
go back to reference Sutter, P. de (2016). Reproduction and fertility issues for transgender people. In R. Ettner, S. Monstrey & E. Coleman (Eds.), Principles of transgender medicine and surgery (pp. 331–343). Routledge: London. Sutter, P. de (2016). Reproduction and fertility issues for transgender people. In R. Ettner, S. Monstrey & E. Coleman (Eds.), Principles of transgender medicine and surgery (pp. 331–343). Routledge: London.
4.
go back to reference Gnoth, C., et al. (2003). Time to pregnancy: Results of the German prospective study and impact on the management of infertility. Human Reproduction, 18, 1959–1966. CrossRef Gnoth, C., et al. (2003). Time to pregnancy: Results of the German prospective study and impact on the management of infertility. Human Reproduction, 18, 1959–1966. CrossRef
5.
go back to reference Velde, E. R. te, Eijkemans, R., & Habbema, H. D. (2000). Variation in couple fecundity and time to pregnancy, an essential concept in human reproduction. Lancet, 355, 1928–1929. Velde, E. R. te, Eijkemans, R., & Habbema, H. D. (2000). Variation in couple fecundity and time to pregnancy, an essential concept in human reproduction. Lancet, 355, 1928–1929.
6.
go back to reference Fritz, M. A., & Speroff, L. (2011). Clinical gynecologic endocrinology and infertility (8th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Fritz, M. A., & Speroff, L. (2011). Clinical gynecologic endocrinology and infertility (8th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
7.
go back to reference Dunson, D. B., et al. (1999). Day-specific probabilities of clinical pregnancy based on two studies with imperfect measures of ovulation. Human Reproduction, 14, 1835–1839. CrossRef Dunson, D. B., et al. (1999). Day-specific probabilities of clinical pregnancy based on two studies with imperfect measures of ovulation. Human Reproduction, 14, 1835–1839. CrossRef
8.
go back to reference Wilcox, A. J., Weinberg, C. R., & Baird, D. D. (1995). Timing of sexual intercourse in relation to ovulation. Effects on the probability of conception, survival of the pregnancy, and sex of the baby. New England Journal of Medicine, 333, 1517–1521. CrossRef Wilcox, A. J., Weinberg, C. R., & Baird, D. D. (1995). Timing of sexual intercourse in relation to ovulation. Effects on the probability of conception, survival of the pregnancy, and sex of the baby. New England Journal of Medicine, 333, 1517–1521. CrossRef
9.
go back to reference Manders, M., et al. (2015). Timed intercourse for couples trying to conceive. Cochrane Database Systematic Review, 3, CD011345. Manders, M., et al. (2015). Timed intercourse for couples trying to conceive. Cochrane Database Systematic Review, 3, CD011345.
10.
go back to reference Tiplady, S., et al. (2013). Home ovulation tests and stress in women trying to conceive: A randomized controlled trial. Human Reproduction, 28, 138–151. CrossRef Tiplady, S., et al. (2013). Home ovulation tests and stress in women trying to conceive: A randomized controlled trial. Human Reproduction, 28, 138–151. CrossRef
11.
go back to reference Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine in collaboration with Society for Reproductive, E. and Infertility. (2013). Optimizing natural fertility: A committee opinion. Fertility and Sterility, 100, 631–637. CrossRef Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine in collaboration with Society for Reproductive, E. and Infertility. (2013). Optimizing natural fertility: A committee opinion. Fertility and Sterility, 100, 631–637. CrossRef
14.
go back to reference Kooiman, N. S. L. (2015). Bevolkingstrends. Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek. Kooiman, N. S. L. (2015). Bevolkingstrends. Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
15.
go back to reference Sharma, R., et al. (2015). Effects of increased paternal age on sperm quality, reproductive outcome and associated epigenetic risks to offspring. Reproductive Biology and Endocrinology, 13, 35. CrossRef Sharma, R., et al. (2015). Effects of increased paternal age on sperm quality, reproductive outcome and associated epigenetic risks to offspring. Reproductive Biology and Endocrinology, 13, 35. CrossRef
16.
go back to reference Lehavi, O., et al. (2014). Twenty-four hours abstinence and the quality of sperm parameters. Andrologia, 46, 692–697. CrossRef Lehavi, O., et al. (2014). Twenty-four hours abstinence and the quality of sperm parameters. Andrologia, 46, 692–697. CrossRef
17.
go back to reference Levitas, E., et al. (2005). Relationship between the duration of sexual abstinence and semen quality: Analysis of 9,489 semen samples. Fertility and Sterility, 83, 1680–1686. CrossRef Levitas, E., et al. (2005). Relationship between the duration of sexual abstinence and semen quality: Analysis of 9,489 semen samples. Fertility and Sterility, 83, 1680–1686. CrossRef
18.
go back to reference Mayorga-Torres, B. J., et al. (2015). Influence of ejaculation frequency on seminal parameters. Reproductive Biology and Endocrinology, 13, 47. CrossRef Mayorga-Torres, B. J., et al. (2015). Influence of ejaculation frequency on seminal parameters. Reproductive Biology and Endocrinology, 13, 47. CrossRef
19.
go back to reference Kohler, T. K., Frederick, L. F., Benson, A. B., Gindlesperger, V. G., Carter, T. C., & McAsey, M. M. (2012). The effect of daily ejaculation on semen parameters and sperm DNA damage in normal men in world meeting on sexual medicine. Journal of Sexual Medicine, 9(Suppl 4), 200–201. Kohler, T. K., Frederick, L. F., Benson, A. B., Gindlesperger, V. G., Carter, T. C., & McAsey, M. M. (2012). The effect of daily ejaculation on semen parameters and sperm DNA damage in normal men in world meeting on sexual medicine. Journal of Sexual Medicine, 9(Suppl 4), 200–201.
20.
go back to reference Pound, N., et al. (2002). Duration of sexual arousal predicts semen parameters for masturbatory ejaculates. Physiology & Behavior, 76, 685–689. CrossRef Pound, N., et al. (2002). Duration of sexual arousal predicts semen parameters for masturbatory ejaculates. Physiology & Behavior, 76, 685–689. CrossRef
21.
go back to reference Sandhu, R. S., et al. (2014). In vitro effects of coital lubricants and synthetic and natural oils on sperm motility. Fertility and Sterility, 101, 941–944. CrossRef Sandhu, R. S., et al. (2014). In vitro effects of coital lubricants and synthetic and natural oils on sperm motility. Fertility and Sterility, 101, 941–944. CrossRef
22.
go back to reference Wischmann, T. H. (2010). Sexual disorders in infertile couples. Journal of Sexual Medicine, 7, 1868–1876. CrossRef Wischmann, T. H. (2010). Sexual disorders in infertile couples. Journal of Sexual Medicine, 7, 1868–1876. CrossRef
23.
go back to reference American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
24.
go back to reference Furukawa, A. P., et al. (2012). Dyspareunia and sexual dysfunction in women seeking fertility treatment. Fertility and Sterility, 98, 1544–1548. CrossRef Furukawa, A. P., et al. (2012). Dyspareunia and sexual dysfunction in women seeking fertility treatment. Fertility and Sterility, 98, 1544–1548. CrossRef
25.
go back to reference Luk, B. H., & Loke, A. Y. (2015). The impact of infertility on the psychological well-being, marital relationships, sexual relationships, and quality of life of couples: A systematic review. Journal of Sex & Marital Therapy, 41, 610–625. CrossRef Luk, B. H., & Loke, A. Y. (2015). The impact of infertility on the psychological well-being, marital relationships, sexual relationships, and quality of life of couples: A systematic review. Journal of Sex & Marital Therapy, 41, 610–625. CrossRef
26.
go back to reference Wischmann, T., et al. (2014). Sexuality, self-esteem and partnership quality in infertile women and men. Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 74, 759–763. CrossRef Wischmann, T., et al. (2014). Sexuality, self-esteem and partnership quality in infertile women and men. Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 74, 759–763. CrossRef
27.
go back to reference Lotti, F., et al. (2012). Clinical correlates of erectile dysfunction and premature ejaculation in men with couple infertility. Journal of Sexual Medicine, 9, 2698–2707. CrossRef Lotti, F., et al. (2012). Clinical correlates of erectile dysfunction and premature ejaculation in men with couple infertility. Journal of Sexual Medicine, 9, 2698–2707. CrossRef
28.
go back to reference Saleh, R. A., et al. (2003). Sexual dysfunction in men undergoing infertility evaluation: A cohort observational study. Fertility and Sterility, 79, 909–912. CrossRef Saleh, R. A., et al. (2003). Sexual dysfunction in men undergoing infertility evaluation: A cohort observational study. Fertility and Sterility, 79, 909–912. CrossRef
29.
go back to reference Bechoua, S., Hamamah, S., & Scalici, E. (2016). Male infertility: An obstacle to sexuality? Andrology, 4, 395–403. CrossRef Bechoua, S., Hamamah, S., & Scalici, E. (2016). Male infertility: An obstacle to sexuality? Andrology, 4, 395–403. CrossRef
30.
go back to reference Byun, J. S., et al. (2013). Sexual dysfunctions induced by stress of timed intercourse and medical treatment. BJU International, 111(4 Pt B), E227–E234. CrossRef Byun, J. S., et al. (2013). Sexual dysfunctions induced by stress of timed intercourse and medical treatment. BJU International, 111(4 Pt B), E227–E234. CrossRef
31.
go back to reference Song, S. H., et al. (2016). Sexual function and stress level of male partners of infertile couples during the fertile period. BJU International, 117, 173–176. CrossRef Song, S. H., et al. (2016). Sexual function and stress level of male partners of infertile couples during the fertile period. BJU International, 117, 173–176. CrossRef
32.
go back to reference Marci, R., et al. (2012). Procreative sex in infertile couples: The decay of pleasure? Health and Quality of Life Outcomes, 10, 140. CrossRef Marci, R., et al. (2012). Procreative sex in infertile couples: The decay of pleasure? Health and Quality of Life Outcomes, 10, 140. CrossRef
33.
go back to reference Millheiser, L. S., et al. (2010). Is infertility a risk factor for female sexual dysfunction? A case-control study. Fertility and Sterility, 94, 2022–2025. CrossRef Millheiser, L. S., et al. (2010). Is infertility a risk factor for female sexual dysfunction? A case-control study. Fertility and Sterility, 94, 2022–2025. CrossRef
34.
go back to reference Bazarganipour, F., et al. (2014). Health-related quality of life in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS): A model-based study of predictive factors. Journal of Sexual Medicine, 11, 1023–1032. CrossRef Bazarganipour, F., et al. (2014). Health-related quality of life in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS): A model-based study of predictive factors. Journal of Sexual Medicine, 11, 1023–1032. CrossRef
35.
go back to reference Smith, N. K., Madeira, J., & Millard, H. R. (2015). Sexual function and fertility quality of life in women using in vitro fertilization. Journal of Sexual Medicine, 12, 985–993. CrossRef Smith, N. K., Madeira, J., & Millard, H. R. (2015). Sexual function and fertility quality of life in women using in vitro fertilization. Journal of Sexual Medicine, 12, 985–993. CrossRef
36.
go back to reference Wischmann, T., et al. (2012). A 10-year follow-up study of psychosocial factors affecting couples after infertility treatment. Human Reproduction, 27, 3226–3232. CrossRef Wischmann, T., et al. (2012). A 10-year follow-up study of psychosocial factors affecting couples after infertility treatment. Human Reproduction, 27, 3226–3232. CrossRef
37.
go back to reference Monga, M., et al. (2004). Impact of infertility on quality of life, marital adjustment, and sexual function. Urology, 63, 126–130. CrossRef Monga, M., et al. (2004). Impact of infertility on quality of life, marital adjustment, and sexual function. Urology, 63, 126–130. CrossRef
38.
go back to reference Tao, P., Coates, R., & Maycock, B. (2011). The impact of infertility on sexuality: A literature review. Australas Medical Journal, 4, 620–627. CrossRef Tao, P., Coates, R., & Maycock, B. (2011). The impact of infertility on sexuality: A literature review. Australas Medical Journal, 4, 620–627. CrossRef
39.
go back to reference Gurkan, L., Raynor, M. C., & Hellstrom, W. J. (2009). Sex and the infertile male. Seminars in Reproductive Medicine, 27, 186–190. CrossRef Gurkan, L., Raynor, M. C., & Hellstrom, W. J. (2009). Sex and the infertile male. Seminars in Reproductive Medicine, 27, 186–190. CrossRef
40.
go back to reference Keskin, U., et al. (2011). Differences in prevalence of sexual dysfunction between primary and secondary infertile women. Fertility and Sterility, 96, 1213–1217. CrossRef Keskin, U., et al. (2011). Differences in prevalence of sexual dysfunction between primary and secondary infertile women. Fertility and Sterility, 96, 1213–1217. CrossRef
42.
go back to reference Ying, L. Y., Wu, L. H., & Loke, A. Y. (2015). Gender differences in experiences with and adjustments to infertility: A literature review. International Journal of Nursing Sciences, 52, 1640–1652. CrossRef Ying, L. Y., Wu, L. H., & Loke, A. Y. (2015). Gender differences in experiences with and adjustments to infertility: A literature review. International Journal of Nursing Sciences, 52, 1640–1652. CrossRef
43.
go back to reference Schanz, S., et al. (2011). Long-term life and partnership satisfaction in infertile patients: A 5-year longitudinal study. Fertility and Sterility, 96, 416–421. CrossRef Schanz, S., et al. (2011). Long-term life and partnership satisfaction in infertile patients: A 5-year longitudinal study. Fertility and Sterility, 96, 416–421. CrossRef
44.
go back to reference Onat, G., & Beji, N. K. (2012). Effects of infertility on gender differences in marital relationship and quality of life: A case-control study of Turkish couples. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 165, 243–248. CrossRef Onat, G., & Beji, N. K. (2012). Effects of infertility on gender differences in marital relationship and quality of life: A case-control study of Turkish couples. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 165, 243–248. CrossRef
45.
go back to reference Drosdzol, A., & Skrzypulec, V. (2008). Quality of life and sexual functioning of polish infertile couples. European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 13, 271–281. CrossRef Drosdzol, A., & Skrzypulec, V. (2008). Quality of life and sexual functioning of polish infertile couples. European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 13, 271–281. CrossRef
46.
go back to reference Schmidt, L., et al. (2005). Does infertility cause marital benefit? An epidemiological study of 2,250 women and men in fertility treatment. Patient Education and Counseling, 59, 244–251. CrossRef Schmidt, L., et al. (2005). Does infertility cause marital benefit? An epidemiological study of 2,250 women and men in fertility treatment. Patient Education and Counseling, 59, 244–251. CrossRef
47.
go back to reference Peterson, B. D., et al. (2011). Marital benefit and coping strategies in men and women undergoing unsuccessful fertility treatments over a 5-year period. Fertility and Sterility, 95, 1759–1763. CrossRef Peterson, B. D., et al. (2011). Marital benefit and coping strategies in men and women undergoing unsuccessful fertility treatments over a 5-year period. Fertility and Sterility, 95, 1759–1763. CrossRef
48.
go back to reference Martins, M. V., et al. (2011). Direct and indirect effects of perceived social support on women’s infertility-related stress. Human Reproduction, 26, 2113–2121. CrossRef Martins, M. V., et al. (2011). Direct and indirect effects of perceived social support on women’s infertility-related stress. Human Reproduction, 26, 2113–2121. CrossRef
49.
go back to reference Faria, D. E. de, Grieco, S. C., & Barros, S. M. de (2012). The effects of infertility on the spouses’ relationship. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 46, 794–801. CrossRef Faria, D. E. de, Grieco, S. C., & Barros, S. M. de (2012). The effects of infertility on the spouses’ relationship. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 46, 794–801. CrossRef
50.
go back to reference Hammarberg, K., Baker, H. W., & Fisher, J. R. (2010). Men’s experiences of infertility and infertility treatment 5 years after diagnosis of male factor infertility: A retrospective cohort study. Human Reproduction, 25, 2815–2820. CrossRef Hammarberg, K., Baker, H. W., & Fisher, J. R. (2010). Men’s experiences of infertility and infertility treatment 5 years after diagnosis of male factor infertility: A retrospective cohort study. Human Reproduction, 25, 2815–2820. CrossRef
51.
go back to reference Najafi, M., et al. (2015). The effectiveness of emotionally focused therapy on enhancing marital adjustment and quality of life among infertile couples with marital conflicts. International Journal of Fertility & Sterility, 9, 238–246. Najafi, M., et al. (2015). The effectiveness of emotionally focused therapy on enhancing marital adjustment and quality of life among infertile couples with marital conflicts. International Journal of Fertility & Sterility, 9, 238–246.
52.
go back to reference Heineman, M. J., Evers, J. L. H., Steegers, E. A. P., & Massuger, L. F. A. G. (2012). Obstetrie en gynaecologie, de voortplanting van de mens (7e herziene druk). Amsterdam: Reed Business. Heineman, M. J., Evers, J. L. H., Steegers, E. A. P., & Massuger, L. F. A. G. (2012). Obstetrie en gynaecologie, de voortplanting van de mens (7e herziene druk). Amsterdam: Reed Business.
53.
go back to reference Boivin, J., Griffiths, E., & Venetis, C. A. (2011). Emotional distress in infertile women and failure of assisted reproductive technologies: Meta-analysis of prospective psychosocial studies. BMJ, 342, d223. CrossRef Boivin, J., Griffiths, E., & Venetis, C. A. (2011). Emotional distress in infertile women and failure of assisted reproductive technologies: Meta-analysis of prospective psychosocial studies. BMJ, 342, d223. CrossRef
54.
go back to reference Lynch, C. D., et al. (2014). Preconception stress increases the risk of infertility: Results from a couple-based prospective cohort study–The LIFE study. Human Reproduction, 29, 1067–1075. CrossRef Lynch, C. D., et al. (2014). Preconception stress increases the risk of infertility: Results from a couple-based prospective cohort study–The LIFE study. Human Reproduction, 29, 1067–1075. CrossRef
55.
go back to reference Smeenk, J. M., et al. (2005). Stress and outcome success in IVF: The role of self-reports and endocrine variables. Human Reproduction, 20, 991–996. CrossRef Smeenk, J. M., et al. (2005). Stress and outcome success in IVF: The role of self-reports and endocrine variables. Human Reproduction, 20, 991–996. CrossRef
56.
go back to reference Smeenk, J. M., et al. (2001). The effect of anxiety and depression on the outcome of in-vitro fertilization. Human Reproduction, 16, 1420–1423. CrossRef Smeenk, J. M., et al. (2001). The effect of anxiety and depression on the outcome of in-vitro fertilization. Human Reproduction, 16, 1420–1423. CrossRef
57.
go back to reference Holley, S. R., et al. (2015). Prevalence and predictors of major depressive disorder for fertility treatment patients and their partners. Fertility and Sterility, 103, 1332–1339. CrossRef Holley, S. R., et al. (2015). Prevalence and predictors of major depressive disorder for fertility treatment patients and their partners. Fertility and Sterility, 103, 1332–1339. CrossRef
58.
go back to reference Verhaak, C. M., et al. (2010). Who is at risk of emotional problems and how do you know? Screening of women going for IVF treatment. Human Reproduction, 25, 1234–1240. CrossRef Verhaak, C. M., et al. (2010). Who is at risk of emotional problems and how do you know? Screening of women going for IVF treatment. Human Reproduction, 25, 1234–1240. CrossRef
59.
go back to reference Sejbaek, C. S., et al. (2015). Are repeated assisted reproductive technology treatments and an unsuccessful outcome risk factors for unipolar depression in infertile women? Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 94, 1048–1055. CrossRef Sejbaek, C. S., et al. (2015). Are repeated assisted reproductive technology treatments and an unsuccessful outcome risk factors for unipolar depression in infertile women? Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 94, 1048–1055. CrossRef
61.
go back to reference Piva, I., et al. (2014). A literature review on the relationship between infertility and sexual dysfunction: Does fun end with baby making? European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 19, 231–237. CrossRef Piva, I., et al. (2014). A literature review on the relationship between infertility and sexual dysfunction: Does fun end with baby making? European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 19, 231–237. CrossRef
62.
go back to reference Smith, J. F., et al. (2009). Sexual, marital, and social impact of a man’s perceived infertility diagnosis. Journal of Sexual Medicine, 6, 2505–2515. CrossRef Smith, J. F., et al. (2009). Sexual, marital, and social impact of a man’s perceived infertility diagnosis. Journal of Sexual Medicine, 6, 2505–2515. CrossRef
63.
go back to reference Lara, L. A., et al. (2015). Effect of infertility on the sexual function of couples: State of the art. Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery, 9, 46–53. CrossRef Lara, L. A., et al. (2015). Effect of infertility on the sexual function of couples: State of the art. Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery, 9, 46–53. CrossRef
64.
go back to reference Yeoh, S. H., et al. (2014). The relationship between sexual functioning among couples undergoing infertility treatment: A pair of perfect gloves. Comprehensive Psychiatry, 55(Suppl 1), S1–S6. CrossRef Yeoh, S. H., et al. (2014). The relationship between sexual functioning among couples undergoing infertility treatment: A pair of perfect gloves. Comprehensive Psychiatry, 55(Suppl 1), S1–S6. CrossRef
65.
go back to reference Nelson, C. J., et al. (2008). Prevalence and predictors of sexual problems, relationship stress, and depression in female partners of infertile couples. Journal of Sexual Medicine, 5, 1907–1914. CrossRef Nelson, C. J., et al. (2008). Prevalence and predictors of sexual problems, relationship stress, and depression in female partners of infertile couples. Journal of Sexual Medicine, 5, 1907–1914. CrossRef
66.
go back to reference Group, E. C. W. (2009). Intrauterine insemination. Human Reproduction Update, 15, 265–277. CrossRef Group, E. C. W. (2009). Intrauterine insemination. Human Reproduction Update, 15, 265–277. CrossRef
68.
go back to reference Ethics, E. T. F. o., et al. (2012). Oocyte cryopreservation for age-related fertility loss. Human Reproduction, 27, 1231–1237. Ethics, E. T. F. o., et al. (2012). Oocyte cryopreservation for age-related fertility loss. Human Reproduction, 27, 1231–1237.
69.
go back to reference Boorjian, S., et al. (2007). The utility of sildenafil citrate for infertile men with sexual dysfunction: A pilot study. BJU International, 100, 603–606. CrossRef Boorjian, S., et al. (2007). The utility of sildenafil citrate for infertile men with sexual dysfunction: A pilot study. BJU International, 100, 603–606. CrossRef
70.
go back to reference Bancroft, J., & Wu, F. C. (1983). Changes in erectile responsiveness during androgen replacement therapy. Archives of Sexual Behavior, 12, 59–66. CrossRef Bancroft, J., & Wu, F. C. (1983). Changes in erectile responsiveness during androgen replacement therapy. Archives of Sexual Behavior, 12, 59–66. CrossRef
71.
go back to reference Jungwirth, A., et al. (2012). European association of urology guidelines on male infertility: The 2012 update. European Urology, 62, 324–332. CrossRef Jungwirth, A., et al. (2012). European association of urology guidelines on male infertility: The 2012 update. European Urology, 62, 324–332. CrossRef
72.
go back to reference Leiblum, S. R., Aviv, A., & Hamer, R. (1998). Life after infertility treatment: A long-term investigation of marital and sexual function. Human Reproduction, 13, 3569–3574. CrossRef Leiblum, S. R., Aviv, A., & Hamer, R. (1998). Life after infertility treatment: A long-term investigation of marital and sexual function. Human Reproduction, 13, 3569–3574. CrossRef
73.
go back to reference Hammarberg, K., Astbury, J., & Baker, H. (2001). Women’s experience of IVF: A follow-up study. Human Reproduction, 16, 374–383. CrossRef Hammarberg, K., Astbury, J., & Baker, H. (2001). Women’s experience of IVF: A follow-up study. Human Reproduction, 16, 374–383. CrossRef
74.
go back to reference Borneskog, C., et al. (2014). Relationship satisfaction in lesbian and heterosexual couples before and after assisted reproduction: A longitudinal follow-up study. BMC Womens Health, 14, 154. CrossRef Borneskog, C., et al. (2014). Relationship satisfaction in lesbian and heterosexual couples before and after assisted reproduction: A longitudinal follow-up study. BMC Womens Health, 14, 154. CrossRef
75.
go back to reference Wirtberg, I., et al. (2007). Life 20 years after unsuccessful infertility treatment. Human Reproduction, 22, 598–604. CrossRef Wirtberg, I., et al. (2007). Life 20 years after unsuccessful infertility treatment. Human Reproduction, 22, 598–604. CrossRef
76.
go back to reference Slade, P., Emery, J., & Lieberman, B. A. (1997). A prospective, longitudinal study of emotions and relationships in in-vitro fertilization treatment. Human Reproduction, 12, 183–190. CrossRef Slade, P., Emery, J., & Lieberman, B. A. (1997). A prospective, longitudinal study of emotions and relationships in in-vitro fertilization treatment. Human Reproduction, 12, 183–190. CrossRef
77.
go back to reference Sundby, J., et al. (2007). Consequences of IVF among women: 10 years post-treatment. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 28, 115–120. CrossRef Sundby, J., et al. (2007). Consequences of IVF among women: 10 years post-treatment. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 28, 115–120. CrossRef
78.
go back to reference Balen, F. van, & Trimbos-Kemper, T. C. (1993). Long-term infertile couples: A study of their well-being. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 14(Suppl), 53–60. Balen, F. van, & Trimbos-Kemper, T. C. (1993). Long-term infertile couples: A study of their well-being. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 14(Suppl), 53–60.
79.
go back to reference Wischmann, T. (2013). ‘Your count is zero’–counselling the infertile man. Human Fertility (Cambridge, England), 16, 35–39. CrossRef Wischmann, T. (2013). ‘Your count is zero’–counselling the infertile man. Human Fertility (Cambridge, England), 16, 35–39. CrossRef
80.
go back to reference Petok, W. D. (2015). Infertility counseling (or the lack thereof) of the forgotten male partner. Fertility and Sterility, 104, 260–266. CrossRef Petok, W. D. (2015). Infertility counseling (or the lack thereof) of the forgotten male partner. Fertility and Sterility, 104, 260–266. CrossRef
81.
go back to reference Gameiro, S., et al. (2012). Why do patients discontinue fertility treatment? A systematic review of reasons and predictors of discontinuation in fertility treatment. Human Reproduction Update, 18, 652–669. CrossRef Gameiro, S., et al. (2012). Why do patients discontinue fertility treatment? A systematic review of reasons and predictors of discontinuation in fertility treatment. Human Reproduction Update, 18, 652–669. CrossRef
82.
go back to reference Goldsmith, T., et al. (2009). Vaginismus as an independent risk factor for cesarean delivery. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 22, 863–866. CrossRef Goldsmith, T., et al. (2009). Vaginismus as an independent risk factor for cesarean delivery. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 22, 863–866. CrossRef
83.
go back to reference Moller, L., et al. (2015). Reproduction and mode of delivery in women with vaginismus or localised provoked vestibulodynia: A Swedish register-based study. BJOG, 122, 329–334. CrossRef Moller, L., et al. (2015). Reproduction and mode of delivery in women with vaginismus or localised provoked vestibulodynia: A Swedish register-based study. BJOG, 122, 329–334. CrossRef
84.
go back to reference Rosenbaum, T. (2011). Addressing anxiety in vivo in physiotherapy treatment of women with severe vaginismus: A clinical approach. Journal of Sex & Marital Therapy, 37, 89–93. CrossRef Rosenbaum, T. (2011). Addressing anxiety in vivo in physiotherapy treatment of women with severe vaginismus: A clinical approach. Journal of Sex & Marital Therapy, 37, 89–93. CrossRef
85.
go back to reference Veasley, C. L., & Witkin, S. S. (2015). Pregnancy-related needs of women with vulvovaginal pain syndromes. BJOG, 122, 335. CrossRef Veasley, C. L., & Witkin, S. S. (2015). Pregnancy-related needs of women with vulvovaginal pain syndromes. BJOG, 122, 335. CrossRef
86.
go back to reference Melles, R. J., et al. (2014). Automatic and deliberate affective associations with sexual stimuli in women with lifelong vaginismus before and after therapist-aided exposure treatment. Journal of Sexual Medicine, 11, 786–799. CrossRef Melles, R. J., et al. (2014). Automatic and deliberate affective associations with sexual stimuli in women with lifelong vaginismus before and after therapist-aided exposure treatment. Journal of Sexual Medicine, 11, 786–799. CrossRef
87.
go back to reference Kuile, M. M. ter, et al. (2009). Therapist-aided exposure for women with lifelong vaginismus: A replicated single-case design. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 149–159. CrossRef Kuile, M. M. ter, et al. (2009). Therapist-aided exposure for women with lifelong vaginismus: A replicated single-case design. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 149–159. CrossRef
88.
go back to reference Kuile, M. M. ter, et al. (2013). Therapist-aided exposure for women with lifelong vaginismus: A randomized waiting-list control trial of efficacy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81, 1127–1136. CrossRef Kuile, M. M. ter, et al. (2013). Therapist-aided exposure for women with lifelong vaginismus: A randomized waiting-list control trial of efficacy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 81, 1127–1136. CrossRef
89.
go back to reference Kuile, M. M. ter, et al. (2015). Therapist-aided exposure for women with lifelong vaginismus: Mediators of treatment outcome: A randomized waiting list control trial. Journal of Sexual Medicine, 12, 1807–1819. Kuile, M. M. ter, et al. (2015). Therapist-aided exposure for women with lifelong vaginismus: Mediators of treatment outcome: A randomized waiting list control trial. Journal of Sexual Medicine, 12, 1807–1819.
91.
go back to reference Carter, J., et al. (2011). A cross-sectional cohort study of infertile women awaiting oocyte donation: The emotional, sexual, and quality-of-life impact. Fertility and Sterility, 95, 711–716. CrossRef Carter, J., et al. (2011). A cross-sectional cohort study of infertile women awaiting oocyte donation: The emotional, sexual, and quality-of-life impact. Fertility and Sterility, 95, 711–716. CrossRef
92.
go back to reference Woodward, B. J., & Norton, W. J. (2006). Lesbian intra-partner oocyte donation: A possible shake-up in the garden of Eden? Human Fertility (Cambridge, England), 9, 217–222. CrossRef Woodward, B. J., & Norton, W. J. (2006). Lesbian intra-partner oocyte donation: A possible shake-up in the garden of Eden? Human Fertility (Cambridge, England), 9, 217–222. CrossRef
93.
go back to reference Marina, S., et al. (2010). Sharing motherhood: Biological lesbian co-mothers, a new IVF indication. Human Reproduction, 25, 938–941. CrossRef Marina, S., et al. (2010). Sharing motherhood: Biological lesbian co-mothers, a new IVF indication. Human Reproduction, 25, 938–941. CrossRef
94.
go back to reference Indekeu, A., et al. (2012). Parenthood motives, well-being and disclosure among men from couples ready to start treatment with intrauterine insemination using their own sperm or donor sperm. Human Reproduction, 27, 159–166. CrossRef Indekeu, A., et al. (2012). Parenthood motives, well-being and disclosure among men from couples ready to start treatment with intrauterine insemination using their own sperm or donor sperm. Human Reproduction, 27, 159–166. CrossRef
95.
go back to reference Borneskog, C., et al. (2012). Relationship quality in lesbian and heterosexual couples undergoing treatment with assisted reproduction. Human Reproduction, 27, 779–786. CrossRef Borneskog, C., et al. (2012). Relationship quality in lesbian and heterosexual couples undergoing treatment with assisted reproduction. Human Reproduction, 27, 779–786. CrossRef
96.
go back to reference Birkhauser, M. (2013). Ethical issues in human reproduction: Protestant perspectives in the light of European protestant and reformed churches. Gynecological Endocrinology, 29, 955–959. CrossRef Birkhauser, M. (2013). Ethical issues in human reproduction: Protestant perspectives in the light of European protestant and reformed churches. Gynecological Endocrinology, 29, 955–959. CrossRef
97.
go back to reference Dutney, A. (2007). Religion, infertility and assisted reproductive technology. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 21, 169–180. CrossRef Dutney, A. (2007). Religion, infertility and assisted reproductive technology. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 21, 169–180. CrossRef
98.
go back to reference Lanzone, A. (2013). Ethical issues in human reproduction: Catholic perspectives. Gynecological Endocrinology, 29, 953–954. CrossRef Lanzone, A. (2013). Ethical issues in human reproduction: Catholic perspectives. Gynecological Endocrinology, 29, 953–954. CrossRef
99.
go back to reference Schenker, J. G. (2013). Human reproduction: Jewish perspectives. Gynecological Endocrinology, 29, 945–948. CrossRef Schenker, J. G. (2013). Human reproduction: Jewish perspectives. Gynecological Endocrinology, 29, 945–948. CrossRef
100.
go back to reference Serour, G. I. (2013). Ethical issues in human reproduction: Islamic perspectives. Gynecological Endocrinology, 29, 949–952. CrossRef Serour, G. I. (2013). Ethical issues in human reproduction: Islamic perspectives. Gynecological Endocrinology, 29, 949–952. CrossRef
Metagegevens
Titel
Seksualiteit, kinderwens, vruchtbaarheidsproblemen en vruchtbaarheidsbehandelingen
Auteurs
Drs. Hester Pastoor
Dr. Janneke den Hartog
Dr. Gert Dohle
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1111-8_27