Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-04-2012

Screening op aangeboren hartafwijkingen

Opbrengst van het werken met de JGZ-richtlijn

Auteurs: H.M. Scheppink, S.J. ter Haar, M. Kamphuis, M.M. Boere-Boonekamp

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 2/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Sinds 2005 wordt in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de opsporing van aangeboren hartafwijkingen gebruik gemaakt van de ‘JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’. In 2010, 5 jaar na het uitbrengen van de richtlijn, onderzochten wij de opbrengst van de screening op aangeboren hartafwijkingen bij Icare JGZ.
Van het totaal aantal 0-4-jarige kinderen dat in zorg was bij Icare, is in 2009 1,4% verwezen wegens het vermoeden van een aangeboren hartafwijking. De positief voorspellende waarde van een verwijzing was 14%. Van de kinderen die zijn verwezen wegens het vermoeden van een aangeboren hartafwijking was de leeftijd bij verwijzing gemiddeld 10,5 maanden. De meeste kinderen die een aangeboren hartafwijking bleken te hebben, werden verwezen op de leeftijd van 1,1 maanden; de gemiddelde leeftijd was 3,3 maanden.
Vergeleken met eerder onderzoek is de leeftijd bij verwijzing vervroegd; de positief voorspellende waarde is echter ongeveer gelijk gebleven. Om de voorspellende waarde te verbeteren, kan onderzocht worden of het digitaal opnemen en verzenden van hartgeluiden, met beoordeling op afstand door een medisch specialist, een rol kan spelen als tussenstap voordat verwijzing plaatsvindt.
Literatuur
1.
go back to reference Wilde JA de (red.) Standaard ‘Vroegtijdige opsporing aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’. Lisse: Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland; 2005. Wilde JA de (red.) Standaard ‘Vroegtijdige opsporing aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’. Lisse: Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland; 2005.
2.
go back to reference Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Den Haag: Ministerie van VWS; 2002. Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Den Haag: Ministerie van VWS; 2002.
4.
go back to reference Juttmann RE. Screening for congenital heart malformations in child health centres [proefschrift]. Rotterdam: Erasmus Universiteit; 1999. Juttmann RE. Screening for congenital heart malformations in child health centres [proefschrift]. Rotterdam: Erasmus Universiteit; 1999.
5.
go back to reference Juttmann RE, Hess J, Looman C, Oortmarssen GV, Maas PJ Van Der. Screening for congenital heart malformation in child health centres. Int J Epidemiol 1998;27:989-94.PubMedCrossRef Juttmann RE, Hess J, Looman C, Oortmarssen GV, Maas PJ Van Der. Screening for congenital heart malformation in child health centres. Int J Epidemiol 1998;27:989-94.PubMedCrossRef
6.
go back to reference Heerdink-Obenhuijsen N, Kamphuis M, Fleuren MAH, Velzen-Mol HWM van, Wilde JA de. De standaard ‘Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’ van de jeugdgezondheidszorg. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1764-7.PubMed Heerdink-Obenhuijsen N, Kamphuis M, Fleuren MAH, Velzen-Mol HWM van, Wilde JA de. De standaard ‘Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’ van de jeugdgezondheidszorg. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1764-7.PubMed
7.
go back to reference Scheppink HM, Haar SJ ter, Douw KHP, Kamphuis M, BoereBoonekamp MM. Gebruik van de ‘JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’. Tijdschr JGZ. 2012;2:26-30. Scheppink HM, Haar SJ ter, Douw KHP, Kamphuis M, BoereBoonekamp MM. Gebruik van de ‘JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’. Tijdschr JGZ. 2012;2:26-30.
8.
go back to reference Unen HJ van, Vellinga A, Brand PLP. De hartruis digitaal. Tijdschr Kindergeneeskd. 2005 Suppl 1:113. Unen HJ van, Vellinga A, Brand PLP. De hartruis digitaal. Tijdschr Kindergeneeskd. 2005 Suppl 1:113.
9.
go back to reference Dahl LB, Hasvold P, Arild E, Hasvold T. Heart murmurs recorded by a sensor based electronic stethoscope and e-mailed for remote assessment. Arch Dis Child. 2002;87:297-301.PubMedCrossRef Dahl LB, Hasvold P, Arild E, Hasvold T. Heart murmurs recorded by a sensor based electronic stethoscope and e-mailed for remote assessment. Arch Dis Child. 2002;87:297-301.PubMedCrossRef
10.
go back to reference Finley JP, Warren AE, Sharrett GP, Amit M. Assessing children’s heart sounds at a distance with digital recordings. Pediatrics. 2006;118:2322-5.PubMedCrossRef Finley JP, Warren AE, Sharrett GP, Amit M. Assessing children’s heart sounds at a distance with digital recordings. Pediatrics. 2006;118:2322-5.PubMedCrossRef
11.
go back to reference Finley JP. Pediatric telecardiology in Canada. Pediatr Child Health. 2009;14:156-8. Finley JP. Pediatric telecardiology in Canada. Pediatr Child Health. 2009;14:156-8.
Metagegevens
Titel
Screening op aangeboren hartafwijkingen
Opbrengst van het werken met de JGZ-richtlijn
Auteurs
H.M. Scheppink
S.J. ter Haar
M. Kamphuis
M.M. Boere-Boonekamp
Publicatiedatum
01-04-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 2/2012
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-012-0007-y

Andere artikelen Uitgave 2/2012

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2012 Naar de uitgave