Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-04-2012

Gebruik van de ‘JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’

Auteurs: H.M. Scheppink, S.J. ter Haar, K.H.P. Douw, M. Kamphuis, M.M. Boere-Boonekamp

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 2/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 2005 is de ‘JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’ geïmplementeerd in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). In 2010 onderzochten wij met een vragenlijst in hoeverre deze JGZ-richtlijn wordt gebruikt door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werkzaam bij Icare. De respons van de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen was respectievelijk 56% en 35%. Van de 104 respondenten gaf 85% aan te werken volgens de JGZ-richtlijn. Een groot deel van hen blijkt de richtlijn echter niet op alle punten te volgen. 43% van de jeugdartsen gaf aan bij verdenking de auscultatie uit te breiden met de klokzijde en te ausculteren in een andere houding bij (bijna) alle kinderen, en 21% van de jeugdartsen gaf aan bij (bijna) alle kinderen de radialispols te palperen wanneer de femoralispols afwijkend is. Tijdens het huisbezoek blijkt 92% van de jeugdverpleegkundigen bij (bijna) alle kinderen inspectie uit te voeren van het ontblote bovenlijf. Bij twijfel laat de jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau in 85% van de gevallen een jeugdarts meekijken. Ruim de helft van de jeugdartsen gaat na verwijzing altijd na wat er met de verwijzing is gebeurd.
Het is niet duidelijk wat de reden is dat bepaalde onderdelen van de richtlijn niet volledig worden uitgevoerd door JGZ-medewerkers van Icare. Nagegaan zou moeten worden of dit ook in andere organisaties het geval is en wat de achterliggende redenen zijn.
Literatuur
1.
go back to reference Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Den Haag: Min VWS; 2002. Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Den Haag: Min VWS; 2002.
3.
go back to reference Juttmann RE, Hess J, Looman C, Oortmarssen GV, Maas PJ Van Der. Screening for congenital heart malformation in child health centres. Int J Epidemiol. 1998;27:989-94.PubMedCrossRef Juttmann RE, Hess J, Looman C, Oortmarssen GV, Maas PJ Van Der. Screening for congenital heart malformation in child health centres. Int J Epidemiol. 1998;27:989-94.PubMedCrossRef
4.
go back to reference Juttmann RE, Hess J, Looman CWN, Maas PJ Van Der. Factors that determine the effectiveness of screening for congenital heart malformations at child health centres. Int J Epidemiol. 2000;29:113-7.PubMedCrossRef Juttmann RE, Hess J, Looman CWN, Maas PJ Van Der. Factors that determine the effectiveness of screening for congenital heart malformations at child health centres. Int J Epidemiol. 2000;29:113-7.PubMedCrossRef
5.
go back to reference Wilde JA de (red.). Standaard ‘Vroegtijdige opsporing aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’. Lisse: Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland; 2005. Wilde JA de (red.). Standaard ‘Vroegtijdige opsporing aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’. Lisse: Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland; 2005.
6.
go back to reference Heerdink-Obenhuijsen N, Kamphuis M, Fleuren MAH, VelzenMol HWM van, e.a. De standaard ‘Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’ van de jeugdgezondheidszorg. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1764-7.PubMed Heerdink-Obenhuijsen N, Kamphuis M, Fleuren MAH, VelzenMol HWM van, e.a. De standaard ‘Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’ van de jeugdgezondheidszorg. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1764-7.PubMed
7.
go back to reference Fleuren MAH, Dommelen P van, Kamphuis M, Velzen-Mol HWM van. Landelijke implementatie JGZ-standaard Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar. Leiden: TNO Preventie en Zorg; 2007. Fleuren MAH, Dommelen P van, Kamphuis M, Velzen-Mol HWM van. Landelijke implementatie JGZ-standaard Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar. Leiden: TNO Preventie en Zorg; 2007.
8.
go back to reference Scheppink HM, Haar SJ ter, Kamphuis M, Boere-Boonekamp MM. Screening op aangeboren hartafwijkingen. Opbrengst van het werken met de JGZ-richtlijn. Tijdschr JGZ. 2012;2: 22-6. Scheppink HM, Haar SJ ter, Kamphuis M, Boere-Boonekamp MM. Screening op aangeboren hartafwijkingen. Opbrengst van het werken met de JGZ-richtlijn. Tijdschr JGZ. 2012;2: 22-6.
9.
go back to reference Fleuren MAH, Nauta SM. Vragenlijst Implementatie JGZ-standaard Vroegtijdige Opsporing Aangeboren Hartafwijkingen. Leiden: NO Kwaliteit van Leven; 2006. Fleuren MAH, Nauta SM. Vragenlijst Implementatie JGZ-standaard Vroegtijdige Opsporing Aangeboren Hartafwijkingen. Leiden: NO Kwaliteit van Leven; 2006.
10.
go back to reference Indicatoren TT JGZ 2011 - Versie 4 november 2010. Toetsingskader en normering Thematisch Toezicht Jeugdgezondheidszorg. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg; 2011. Indicatoren TT JGZ 2011 - Versie 4 november 2010. Toetsingskader en normering Thematisch Toezicht Jeugdgezondheidszorg. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg; 2011.
11.
go back to reference RIVM/Centrum Jeugdgezondheid. Registratieprotocollen JGZ indicatoren voor de IGZ. Bilthoven/Utrecht: RIVM/Centrum Jeugdgezondheid; november 2010. RIVM/Centrum Jeugdgezondheid. Registratieprotocollen JGZ indicatoren voor de IGZ. Bilthoven/Utrecht: RIVM/Centrum Jeugdgezondheid; november 2010.
12.
go back to reference Adams AS, Soumerai SB, Lomas J, Ross-Degnand D. Evidence of selfreport bias in assessing adherence to guidelines. Int J Qual Health Care. 1999;11:187-92.PubMedCrossRef Adams AS, Soumerai SB, Lomas J, Ross-Degnand D. Evidence of selfreport bias in assessing adherence to guidelines. Int J Qual Health Care. 1999;11:187-92.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Gebruik van de ‘JGZ-richtlijn Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar’
Auteurs
H.M. Scheppink
S.J. ter Haar
K.H.P. Douw
M. Kamphuis
M.M. Boere-Boonekamp
Publicatiedatum
01-04-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 2/2012
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-012-0008-x

Andere artikelen Uitgave 2/2012

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2/2012 Naar de uitgave