Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Verslaving 1/2010

01-03-2010 | Artikel

Screening en assessment van psychiatrische stoornissen in Belgische gevangenissen

Sensitiviteit en specificiteit van de BJMHS en SSI-A

Auteurs: Veerle Soyez, Joke De Wilde, Stijn Vandevelde, Tom Vander Beken, Sven Todts, Eric Broekaert

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 1/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Internationaal onderzoek wijst op een hoge prevalentie van psychiatrische stoornissen bij gedetineerden. Het ontbreekt echter veelal aan systematische en accurate procedures om deze stoornissen te diagnosticeren. In dit artikel bespreken we de ontwikkeling van een aangepast protocol voor screening en assessment van psychiatrische stoornissen en drugsgerelateerde stoornissen bij nieuw-aangemelde gedetineerden in Belgische gevangenissen. De sensitiviteit en specificiteit van de screeningsinstrumenten BJMHS en SSI-SA in dit protocol werd uitgetest in een kleinschalige pilotstudie (N = 91). Er kon een vrij goede sensitiviteit aangetoond worden voor zowel SSI-SA als BJMHS. De specificiteit van beide instrumenten is evenwel matig. Aanvullend onderzoek bij een grotere steekproef die uitsluitend bestaat uit nieuw-aangemelde gedetineerden en geïnterneerden is noodzakelijk.
Literatuur
go back to reference Adams, K., & Ferrandino, J. (2008). Managing mentally ill inmates in prisons. Criminal Justice and Behavior, 35, 913-927. Adams, K., & Ferrandino, J. (2008). Managing mentally ill inmates in prisons. Criminal Justice and Behavior, 35, 913-927.
go back to reference Black, D.W., Arndt, S., Hale, N., & Rogerson, R. (2004). Use of the Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) as a screening tool in prisons: Results of a preliminary study. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 32, 158-162. Black, D.W., Arndt, S., Hale, N., & Rogerson, R. (2004). Use of the Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) as a screening tool in prisons: Results of a preliminary study. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 32, 158-162.
go back to reference Brand, E., & Nijman, H. (2007). Risicotaxatie en behandelevaluatie met twee forensische observatielijsten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49, 221-222. Brand, E., & Nijman, H. (2007). Risicotaxatie en behandelevaluatie met twee forensische observatielijsten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49, 221-222.
go back to reference Center for Substance Abuse Treatment (1994). TIP 11: Simple screening instruments for outreach for alcohol and other drug abuse and infectious diseases. (Treatment Improvement Protocol Series no. 11). Rockville, MD: CSAT. Internet: http://ncadi.samhsa.gov/govpubs/bkd143. Center for Substance Abuse Treatment (1994). TIP 11: Simple screening instruments for outreach for alcohol and other drug abuse and infectious diseases. (Treatment Improvement Protocol Series no. 11). Rockville, MD: CSAT. Internet: http://​ncadi.​samhsa.​gov/​govpubs/​bkd143.
go back to reference De Maere, W., Hariga, F., Bartholeyns, F., & Vanderveken, M. (2000). Gezondheid en druggebruik in het penitentiair milieu. Ontwikkeling van een epidemiologisch onderzoeksinstrument. Brussel: Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. De Maere, W., Hariga, F., Bartholeyns, F., & Vanderveken, M. (2000). Gezondheid en druggebruik in het penitentiair milieu. Ontwikkeling van een epidemiologisch onderzoeksinstrument. Brussel: Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden.
go back to reference De Wilde, J., Soyez, V., Vandevelde, S., Broekaert, E., Vander Beken, T., Guillaume, R., e.a. (2006). Druggebruik en psychopathologie in gevangenissen: een exploratieve studie tot methodiekontwikkeling. Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid. De Wilde, J., Soyez, V., Vandevelde, S., Broekaert, E., Vander Beken, T., Guillaume, R., e.a. (2006). Druggebruik en psychopathologie in gevangenissen: een exploratieve studie tot methodiekontwikkeling. Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid.
go back to reference Easton, C.J., Devine, S., Scott, M., & Wupperman, P. (2009). Commentary: Implications for assessment and treatment of addictive and mentally disordered offenders entering prisons. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 36, 35-37. Easton, C.J., Devine, S., Scott, M., & Wupperman, P. (2009). Commentary: Implications for assessment and treatment of addictive and mentally disordered offenders entering prisons. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 36, 35-37.
go back to reference Eden, J.F., Peters, R.H., & Hills, H.A. (1997). Treating prison inmates with co-occuring disorders: An integrative review of existing programs. Behavioral Sciences and the Law, 15, 439-457. Eden, J.F., Peters, R.H., & Hills, H.A. (1997). Treating prison inmates with co-occuring disorders: An integrative review of existing programs. Behavioral Sciences and the Law, 15, 439-457.
go back to reference Fazel, S., & Danesh, J. (2002). Serious mental disorder in 23,000 prisoners: A systematic review of 62 surveys. Lancet, 359, 545-550. Fazel, S., & Danesh, J. (2002). Serious mental disorder in 23,000 prisoners: A systematic review of 62 surveys. Lancet, 359, 545-550.
go back to reference Gunter, T.D., Arndt, S., Wenman, G., Allen, J., Loveless, P., Sieleni, B., & Black, D.W. (2008). Frequency of mental and addictive disorders among 320 men and women entering the Iowa Prison System: Use of the MINI-PLUS. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 36, 27-34. Gunter, T.D., Arndt, S., Wenman, G., Allen, J., Loveless, P., Sieleni, B., & Black, D.W. (2008). Frequency of mental and addictive disorders among 320 men and women entering the Iowa Prison System: Use of the MINI-PLUS. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 36, 27-34.
go back to reference Heilig, M., Forslund, K., Asberg, M., & Rydberg, U. (2002). The dual-diagnosis concept used by Swedish social workers: Limited validity upon examination using a structured diagnostic approach. European Psychiatry, 17, 363-365. Heilig, M., Forslund, K., Asberg, M., & Rydberg, U. (2002). The dual-diagnosis concept used by Swedish social workers: Limited validity upon examination using a structured diagnostic approach. European Psychiatry, 17, 363-365.
go back to reference Katz, R.I. (1999). The addiction treatment unit: A dual diagnosis program at the California Medical Facility - a descriptive report. Journal of Psychoactive Drugs, 31, 41-46. Katz, R.I. (1999). The addiction treatment unit: A dual diagnosis program at the California Medical Facility - a descriptive report. Journal of Psychoactive Drugs, 31, 41-46.
go back to reference Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (2008). Richtlijn medicamenteuze zorg aan gedetineerde verslaafden. Den Haag: Dienst Justitiële Inrichtingen. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (2008). Richtlijn medicamenteuze zorg aan gedetineerde verslaafden. Den Haag: Dienst Justitiële Inrichtingen.
go back to reference Lecrubier, Y., Sheehan, D.V., Weiller, E., Amorim, P., Bonora, L.I., Sheehan, K., e.a. (1997). The MINI International Neuropsychiatric Interview (MINI). A short diagnostic structured interview: Reliability and validity according to the CIDI. European Psychiatry, 12, 224-231. Lecrubier, Y., Sheehan, D.V., Weiller, E., Amorim, P., Bonora, L.I., Sheehan, K., e.a. (1997). The MINI International Neuropsychiatric Interview (MINI). A short diagnostic structured interview: Reliability and validity according to the CIDI. European Psychiatry, 12, 224-231.
go back to reference Luckasiewicz, M., Blecha, L., Falissard, B., Neveu, X., Benyamina, A., Reynaud, M., & Gasquet, I. (2009). Dual diagnosis: Prevalence, risk factors, and relationship with suicide risk in a nationwide sample of French prisoners. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 33, 160-168. Luckasiewicz, M., Blecha, L., Falissard, B., Neveu, X., Benyamina, A., Reynaud, M., & Gasquet, I. (2009). Dual diagnosis: Prevalence, risk factors, and relationship with suicide risk in a nationwide sample of French prisoners. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 33, 160-168.
go back to reference Megargee, E.I. (1995). Assessment research in correctional settings: Methodological issues and practical problems. Psychological Assessment, 7, 359-366. Megargee, E.I. (1995). Assessment research in correctional settings: Methodological issues and practical problems. Psychological Assessment, 7, 359-366.
go back to reference Peters, R.H., & Bartoi, M.G. (1997). Screening and assessment of co-occurring disorders in the justice system. Florida: National GAINS Center. Peters, R.H., & Bartoi, M.G. (1997). Screening and assessment of co-occurring disorders in the justice system. Florida: National GAINS Center.
go back to reference Peters, R.H., Greenbaum, P.E., Steinberg, M.L., Carter, C.R., Ortiz, M.M., Fry, B.C., e.a. (2000). Effectiveness of screening instruments in detecting substance use disorders among prisoners. Journal of Substance Abuse Treatment, 18, 349-358. Peters, R.H., Greenbaum, P.E., Steinberg, M.L., Carter, C.R., Ortiz, M.M., Fry, B.C., e.a. (2000). Effectiveness of screening instruments in detecting substance use disorders among prisoners. Journal of Substance Abuse Treatment, 18, 349-358.
go back to reference Plourde, C., & Brochu, S. (2002). Drugs in prison: A break in the pathway. Substance Use and Misuse, 37, 47-63. Plourde, C., & Brochu, S. (2002). Drugs in prison: A break in the pathway. Substance Use and Misuse, 37, 47-63.
go back to reference Policy Research Associates (2005). Brief jail mental health screen. Delmar, NY: CMHS National Gains Center. Policy Research Associates (2005). Brief jail mental health screen. Delmar, NY: CMHS National Gains Center.
go back to reference RachBeisel, J., Scott, J., & Dixon, L. (1999). Co-occuring severe mental illness and substance use disorders: A review of recent research. Psychiatric Services, 50, 1427-1434. RachBeisel, J., Scott, J., & Dixon, L. (1999). Co-occuring severe mental illness and substance use disorders: A review of recent research. Psychiatric Services, 50, 1427-1434.
go back to reference Richards, H.J., & Pai, S.M. (2003). Deception in prison assessment of substance abuse. Journal of Substance Abuse Treatment, 24, 121-128. Richards, H.J., & Pai, S.M. (2003). Deception in prison assessment of substance abuse. Journal of Substance Abuse Treatment, 24, 121-128.
go back to reference Roesch, R., Ogloff, J.R.P., & Eaves, D. (1995). Mental health research in the criminal justice system: The need for common approaches an international perspectives. International Journal of Law and Psychiatry, 18, 1-14. Roesch, R., Ogloff, J.R.P., & Eaves, D. (1995). Mental health research in the criminal justice system: The need for common approaches an international perspectives. International Journal of Law and Psychiatry, 18, 1-14.
go back to reference Ruiz, M.A.; Peters, R.H.; Sanchez, G.M., & Bates, J.P. (2009). Psychometric properties of the mental health screening form III within a metropolitan jail. Criminal Justice and Behavior, 36, 607-619. Ruiz, M.A.; Peters, R.H.; Sanchez, G.M., & Bates, J.P. (2009). Psychometric properties of the mental health screening form III within a metropolitan jail. Criminal Justice and Behavior, 36, 607-619.
go back to reference Shearer, R.A., & Carter, C.R. (1999). Screening and assessing substance abusing offenders: Quantity and quality. Federal Probation, 63, 30-34. Shearer, R.A., & Carter, C.R. (1999). Screening and assessing substance abusing offenders: Quantity and quality. Federal Probation, 63, 30-34.
go back to reference Sheehan, D.V., Lecrubier, Y., Harnett-Sheehan, K., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, E., e.a. (1998). The Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI): The development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview. Journal of Clinical Psychiatry, 59 (Suppl. 20), 22-23. Sheehan, D.V., Lecrubier, Y., Harnett-Sheehan, K., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, E., e.a. (1998). The Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI): The development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview. Journal of Clinical Psychiatry, 59 (Suppl. 20), 22-23.
go back to reference Sheehan, D.V., Lecrubier, Y., Harnett-Sheehan, K., Janavs, J., Weiller, E., Bonara, L.I., e.a. (1997). Reliability and validity of the MINI International Neuropsychiatric Interview (MINI): According to the SCID-P. European Psychiatry, 12, 232-241. Sheehan, D.V., Lecrubier, Y., Harnett-Sheehan, K., Janavs, J., Weiller, E., Bonara, L.I., e.a. (1997). Reliability and validity of the MINI International Neuropsychiatric Interview (MINI): According to the SCID-P. European Psychiatry, 12, 232-241.
go back to reference Sheenan, D.V., & Lecrubier, Y. (1998). Mini International Neuropsychiatric Interview. Tampa, FL: University of South Florida. Sheenan, D.V., & Lecrubier, Y. (1998). Mini International Neuropsychiatric Interview. Tampa, FL: University of South Florida.
go back to reference Sjerps, M.F., & Coster van Voorhout, J.A. (Eds.), (2005). Het onzekere bewijs. Gebruik van statistiek en kansrekening in het strafrecht. Deventer: Kluwer. Sjerps, M.F., & Coster van Voorhout, J.A. (Eds.), (2005). Het onzekere bewijs. Gebruik van statistiek en kansrekening in het strafrecht. Deventer: Kluwer.
go back to reference Steadman, H.J., Clark Robbins, P., Islam, T., & Osher, F.C. (2007). Revalidating the Brief Jail Mental Health Screen to increase accuracy for women. Psychiatric Services, 58, 1598-1601. Steadman, H.J., Clark Robbins, P., Islam, T., & Osher, F.C. (2007). Revalidating the Brief Jail Mental Health Screen to increase accuracy for women. Psychiatric Services, 58, 1598-1601.
go back to reference Steadman, H.J., Scott, J.E., Osher, F., Agnese, T.K., & Robbins, P.C. (2005). Validation of the brief jail mental health screen. Psychiatric Services, 56, 816-822. Steadman, H.J., Scott, J.E., Osher, F., Agnese, T.K., & Robbins, P.C. (2005). Validation of the brief jail mental health screen. Psychiatric Services, 56, 816-822.
Metagegevens
Titel
Screening en assessment van psychiatrische stoornissen in Belgische gevangenissen
Sensitiviteit en specificiteit van de BJMHS en SSI-A
Auteurs
Veerle Soyez
Joke De Wilde
Stijn Vandevelde
Tom Vander Beken
Sven Todts
Eric Broekaert
Publicatiedatum
01-03-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 1/2010
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089665

Andere artikelen Uitgave 1/2010

Verslaving 1/2010 Naar de uitgave

Redactioneel

Redactioneel

Richtlijnen en protocollen

Middelenafhankelijkheid en depressie

Verslaving verbeeld

Citizen Ruth

Verslaving verwoord

Recensies