Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18. Schematherapie: theorie, praktijk en onderzoek

Auteurs : Mevrouw dr. Marleen Rijkeboer, Mevrouw drs. Hannie van Genderen, Prof. dr. Arnoud Arntz

Gepubliceerd in: Handboek persoonlijkheidspathologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Schematherapie is een effectieve behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de theorie achter deze therapievorm en de ontwikkelingen hierin. Stond eerst vooral het schemamodel centraal, tegenwoordig werkt men voornamelijk met schemamodi. Het schema- en modusmodel zijn echter nauw verwant. Er wordt nader ingegaan op de onderlinge samenhang van schema’s, copingstijlen en schemamodi. Vervolgens worden de verschillende fasen in schematherapie beschreven en passeren de belangrijkste therapeutische technieken de revue. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de resultaten van het onderzoek naar (a) de psychometrische kwaliteiten van de verschillende vragenlijsten die kunnen worden gebruikt binnen schematherapie en (b) de effecten van de behandeling.
Literatuur
go back to reference Arntz, A. (2011). Imagery rescripting for personality disorders. Cognitive and Behavioral Practice, 18, 466–481. Arntz, A. (2011). Imagery rescripting for personality disorders. Cognitive and Behavioral Practice, 18, 466–481.
go back to reference Arntz, A. (2012a). Schema therapy for cluster C personality disorders. In M. Vreeswijk van, J. Broersen & M. Nadort (Eds.), The Wiley Blackwell handbook of schema therapy (pag. 397–414). Chichester: John Wiley & Sons. Arntz, A. (2012a). Schema therapy for cluster C personality disorders. In M. Vreeswijk van, J. Broersen & M. Nadort (Eds.), The Wiley Blackwell handbook of schema therapy (pag. 397–414). Chichester: John Wiley & Sons.
go back to reference Arntz, A. (2012b). Imagery rescripting as a therapeutic technique: Review of clinical trials, basic studies, and research agenda. Journal of Experimental Psychopathology, 2, 189–208. Arntz, A. (2012b). Imagery rescripting as a therapeutic technique: Review of clinical trials, basic studies, and research agenda. Journal of Experimental Psychopathology, 2, 189–208.
go back to reference Arntz, A., & Jacob, G. (2012). Schematherapie. Een praktische handleiding. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. Arntz, A., & Jacob, G. (2012). Schematherapie. Een praktische handleiding. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
go back to reference Arntz, A., Klokman, J., & Sieswerda, S. (2005). An experimental test of the schema mode model of borderline personality disorder. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 226–239. Arntz, A., Klokman, J., & Sieswerda, S. (2005). An experimental test of the schema mode model of borderline personality disorder. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 226–239.
go back to reference Arntz, A., & Weertman, A. (1999). Treatment of childhood memories: Theory and practice. Behaviour Research and Therapy, 37, 715–740.PubMed Arntz, A., & Weertman, A. (1999). Treatment of childhood memories: Theory and practice. Behaviour Research and Therapy, 37, 715–740.PubMed
go back to reference Arntz, A., & Young, J. E. (2006). Schema Mode Inventory 2. Internal document. Unpublished manuscript, Maastricht. Arntz, A., & Young, J. E. (2006). Schema Mode Inventory 2. Internal document. Unpublished manuscript, Maastricht.
go back to reference Asselt, A. D. I. van, Dirksen, C. D., Arntz, A., Giesen-Bloo, J. H., Dyck, R. van, Spinhoven, P., et al. (2008). Out-patient psychotherapy for borderline personality disorder: Cost-effectiveness of schema-focused therapy vs. transference-focused psychotherapy. British Journal of Psychiatry, 192, 450–457. Asselt, A. D. I. van, Dirksen, C. D., Arntz, A., Giesen-Bloo, J. H., Dyck, R. van, Spinhoven, P., et al. (2008). Out-patient psychotherapy for borderline personality disorder: Cost-effectiveness of schema-focused therapy vs. transference-focused psychotherapy. British Journal of Psychiatry, 192, 450–457.
go back to reference Bamelis, L. L. M., Evers, M. A. A., Spinhoven, P., & Arntz, A. (2014). Results of a multicenter randomized controlled trial of the clinical effectiveness of schema therapy for personality disorders. American Journal of Psychiatry, 171, 305–322.PubMed Bamelis, L. L. M., Evers, M. A. A., Spinhoven, P., & Arntz, A. (2014). Results of a multicenter randomized controlled trial of the clinical effectiveness of schema therapy for personality disorders. American Journal of Psychiatry, 171, 305–322.PubMed
go back to reference Bamelis, L. L. M., Renner, F., Heidkamp, D., & Arntz, A. (2010). Extended schema mode conceptualizations for specific personality disorders: An empirical study. Journal of Personality Disorders, 25, 41–58.PubMed Bamelis, L. L. M., Renner, F., Heidkamp, D., & Arntz, A. (2010). Extended schema mode conceptualizations for specific personality disorders: An empirical study. Journal of Personality Disorders, 25, 41–58.PubMed
go back to reference Beck, J. S. (1995). Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: Guilford Press. Beck, J. S. (1995). Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: Guilford Press.
go back to reference Beck, A. T., Freeman, A., & Associates. (1990). Cognitive therapy of personality disorders. New York: Guilford Press. Beck, A. T., Freeman, A., & Associates. (1990). Cognitive therapy of personality disorders. New York: Guilford Press.
go back to reference Beck, A. T., Freeman, A., Davis, D. D., & Associates (2004). Cognitive therapy of personality disorders. New York: Guilford Press. Beck, A. T., Freeman, A., Davis, D. D., & Associates (2004). Cognitive therapy of personality disorders. New York: Guilford Press.
go back to reference Bieling, P. J., & Kuyken, W. (2003). Is cognitive case formulation science or science fiction? Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 52–69. Bieling, P. J., & Kuyken, W. (2003). Is cognitive case formulation science or science fiction? Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 52–69.
go back to reference Bögels, S. M., & Oppen, P. van (Red.) (1999). Cognitieve therapie: Theorie en praktijk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Bögels, S. M., & Oppen, P. van (Red.) (1999). Cognitieve therapie: Theorie en praktijk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. New York: Basic Books. Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. New York: Basic Books.
go back to reference Carter, J. D., McIntosh, V. V., Jordan, J., Porter, R. J., Frampton, C. M., & Joyce, P. R. (2013). Psychotherapy for depression: A randomized clinical trial comparing schema therapy and cognitive behavior therapy. Journal of Affective Disorders, 151, 500–505.PubMed Carter, J. D., McIntosh, V. V., Jordan, J., Porter, R. J., Frampton, C. M., & Joyce, P. R. (2013). Psychotherapy for depression: A randomized clinical trial comparing schema therapy and cognitive behavior therapy. Journal of Affective Disorders, 151, 500–505.PubMed
go back to reference Cockram, D. M., Drummond, P. D., & Lee, C. W. (2010). Role and treatment of early maladaptive schemas in Vietnam veterans with PTSD. Clinical Psychology and Psychotherapy, 17, 165–182. Cockram, D. M., Drummond, P. D., & Lee, C. W. (2010). Role and treatment of early maladaptive schemas in Vietnam veterans with PTSD. Clinical Psychology and Psychotherapy, 17, 165–182.
go back to reference Cooper, M. J., Rose, K. S., & Turner, H. (2005). Core beliefs and the presence or absence of eating disorder symptoms and depressive symptoms in adolescent girls. International Journal of Eating Disorders, 38, 60–64. Cooper, M. J., Rose, K. S., & Turner, H. (2005). Core beliefs and the presence or absence of eating disorder symptoms and depressive symptoms in adolescent girls. International Journal of Eating Disorders, 38, 60–64.
go back to reference Cottraux, J., & Blackburn, I. (2001). Cognitive therapy. In W. J. Livesley (Ed.), Handbook of personality disorders: Theory, research and treatment (pag. 377–399). New York: Guilford Press. Cottraux, J., & Blackburn, I. (2001). Cognitive therapy. In W. J. Livesley (Ed.), Handbook of personality disorders: Theory, research and treatment (pag. 377–399). New York: Guilford Press.
go back to reference Davison, G. C. (2000). Stepped care: Doing more with less? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 580–585.PubMed Davison, G. C. (2000). Stepped care: Doing more with less? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 580–585.PubMed
go back to reference Dickhaut, V., & Arntz, A. (2014). Combined group and individual schema therapy for borderline personality disorder: A pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45, 242–251. Dickhaut, V., & Arntz, A. (2014). Combined group and individual schema therapy for borderline personality disorder: A pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45, 242–251.
go back to reference Elliott, C. H., & Lassen, M. K. (1997). A schema polarity model for case conceptualization, intervention, and research. Clinical Psychology: Science and Practice, 4, 12–28. Elliott, C. H., & Lassen, M. K. (1997). A schema polarity model for case conceptualization, intervention, and research. Clinical Psychology: Science and Practice, 4, 12–28.
go back to reference Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. New York: Norton. Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. New York: Norton.
go back to reference Farrell, J. M., Shaw, I. A., & Webber, M. A. (2009). A schema-focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline personality disorder: A randomized controlled trial. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40, 317–328.PubMed Farrell, J. M., Shaw, I. A., & Webber, M. A. (2009). A schema-focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline personality disorder: A randomized controlled trial. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40, 317–328.PubMed
go back to reference Genderen, H. van. (2008). Casusconceptualisatie in schematherapie. In M. van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort (Red.), Handboek schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek, (pag. 73–89). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Genderen, H. van. (2008). Casusconceptualisatie in schematherapie. In M. van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort (Red.), Handboek schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek, (pag. 73–89). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010). Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010). Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
go back to reference Genderen, H. van, Jacob, G., & Seebauer, L. (2012). Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. Genderen, H. van, Jacob, G., & Seebauer, L. (2012). Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
go back to reference Genderen, H. van, Rijkeboer, M. M., & Arntz, A. (2008). Theoretisch model: Schema’s, copingstrategieën en modi. In M. van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort (Red.), Handboek schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek, (pag. 17–32). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Genderen, H. van, Rijkeboer, M. M., & Arntz, A. (2008). Theoretisch model: Schema’s, copingstrategieën en modi. In M. van Vreeswijk, J. Broersen & M. Nadort (Red.), Handboek schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek, (pag. 17–32). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, Ph., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, Th. van, et al. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: Randomized trial of schema-focused therapy versus transference-focused therapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649–658. Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, Ph., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, Th. van, et al. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: Randomized trial of schema-focused therapy versus transference-focused therapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649–658.
go back to reference Goldfried, M. R. (2003). Cognitive-behavior therapy: Reflections on the evolution of a therapeutic orientation. Cognitive Therapy and Research, 27, 53–69. Goldfried, M. R. (2003). Cognitive-behavior therapy: Reflections on the evolution of a therapeutic orientation. Cognitive Therapy and Research, 27, 53–69.
go back to reference Greenberg, L. S., Rice, L. N., & Elliott, R. (1993). Facilitating emotional change. The moment-by-moment process. New York: Guilford Press. Greenberg, L. S., Rice, L. N., & Elliott, R. (1993). Facilitating emotional change. The moment-by-moment process. New York: Guilford Press.
go back to reference Guidano, V. F., & Liotti, G. (1983). Cognitive processes and emotional disorders: A structural approach to psychotherapy. New York: Guilford Press. Guidano, V. F., & Liotti, G. (1983). Cognitive processes and emotional disorders: A structural approach to psychotherapy. New York: Guilford Press.
go back to reference Hofmann, S. G., Asnaani, A., Vonk, I. J. J., Sawyer, A. T., & Fang, A. (2012). The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. Cognitive Therapy and Research, 36, 427–440.PubMedPubMedCentral Hofmann, S. G., Asnaani, A., Vonk, I. J. J., Sawyer, A. T., & Fang, A. (2012). The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. Cognitive Therapy and Research, 36, 427–440.PubMedPubMedCentral
go back to reference Ingen, D. J. van, Freiheit, S. R., & Vye, C. S. (2009). From the lab to the clinic: Effectiveness of cognitive-behavioral treatments for anxiety disorders. Professional Psychology: Research and Practice, 40, 69–74. Ingen, D. J. van, Freiheit, S. R., & Vye, C. S. (2009). From the lab to the clinic: Effectiveness of cognitive-behavioral treatments for anxiety disorders. Professional Psychology: Research and Practice, 40, 69–74.
go back to reference Jacob, G. A., & Arntz, A. (2013). Schema therapy for personality disorders: A review. International Journal of Cognitive Therapy, 6, 171–185. Jacob, G. A., & Arntz, A. (2013). Schema therapy for personality disorders: A review. International Journal of Cognitive Therapy, 6, 171–185.
go back to reference Kellogg, S. H. (2004). Dialogical encounters: Contemporary perspectives on ‘chairwork’ in psychotherapy. Psychotherapy: Theory. Research, Practice and Training, 41, 310–320. Kellogg, S. H. (2004). Dialogical encounters: Contemporary perspectives on ‘chairwork’ in psychotherapy. Psychotherapy: Theory. Research, Practice and Training, 41, 310–320.
go back to reference Kuyken, W., Fothergill, C. D., Musa, M., & Chadwick, P. (2005). The reliability and quality of cognitive case formulation. Behaviour Research and Therapy, 43, 1187–1201.PubMed Kuyken, W., Fothergill, C. D., Musa, M., & Chadwick, P. (2005). The reliability and quality of cognitive case formulation. Behaviour Research and Therapy, 43, 1187–1201.PubMed
go back to reference Kwee, M. G. T., & Roborgh, M. R. H. M. (1990). Handleiding Multimodale anamnese psychotherapie. Lisse: Swets & Zeitlinger. Kwee, M. G. T., & Roborgh, M. R. H. M. (1990). Handleiding Multimodale anamnese psychotherapie. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Lang, P. J. (1985). The cognitive psychophysiology of emotion: Fear and anxiety. In A. H. Tuma & J. D. Maser (Red.), Anxiety and the anxiety disorders. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. Lang, P. J. (1985). The cognitive psychophysiology of emotion: Fear and anxiety. In A. H. Tuma & J. D. Maser (Red.), Anxiety and the anxiety disorders. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
go back to reference Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guildford Press. Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guildford Press.
go back to reference Lobbestael, J., Vreeswijk, M. van, & Arntz, A. (2008). An empirical test of schema mode conceptualizations in personality disorders. Behaviour Research and Therapy, 46, 854– 860. Lobbestael, J., Vreeswijk, M. van, & Arntz, A. (2008). An empirical test of schema mode conceptualizations in personality disorders. Behaviour Research and Therapy, 46, 854– 860.
go back to reference Lobbestael, J., Vreeswijk, M. van, Spinhoven, P., Schouten, E., & Arntz, A. (2010). Reliability and validity of the short Schema Mode Inventory (SMI). Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 38, 437–458. Lobbestael, J., Vreeswijk, M. van, Spinhoven, P., Schouten, E., & Arntz, A. (2010). Reliability and validity of the short Schema Mode Inventory (SMI). Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 38, 437–458.
go back to reference Mahoney, M. J. (1995). Theoretical developments in the cognitive psychotherapies. In M. J. Mahoney (Ed.), Cognitive and constructive psychotherapies: Theory, research, and practice (pag. 3–19). New York: Springer. Mahoney, M. J. (1995). Theoretical developments in the cognitive psychotherapies. In M. J. Mahoney (Ed.), Cognitive and constructive psychotherapies: Theory, research, and practice (pag. 3–19). New York: Springer.
go back to reference Malogiannis, I. A., Arntz, A., Spyropoulou, A., Tsartsara, E., Aggeli, A., Karveli, S., et al. (2014). Schema therapy for patients with chronic depression: A single case series study. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 45, 319–329. Malogiannis, I. A., Arntz, A., Spyropoulou, A., Tsartsara, E., Aggeli, A., Karveli, S., et al. (2014). Schema therapy for patients with chronic depression: A single case series study. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 45, 319–329.
go back to reference Masley, S. A., Gillanders, D. T., Simpson, S. G., & Taylor, M. A. (2012). A systematic review of the evidence base for schema therapy. Cognitive Behaviour Therapy, 41, 185–202.PubMed Masley, S. A., Gillanders, D. T., Simpson, S. G., & Taylor, M. A. (2012). A systematic review of the evidence base for schema therapy. Cognitive Behaviour Therapy, 41, 185–202.PubMed
go back to reference McGinn, L. K., & Young, J. E. (1996). Schema-focused therapy. In P. M. Salkovskis (Ed.), Frontiers of cognitive therapy, (pag. 182–207). New York: Guilford Press. McGinn, L. K., & Young, J. E. (1996). Schema-focused therapy. In P. M. Salkovskis (Ed.), Frontiers of cognitive therapy, (pag. 182–207). New York: Guilford Press.
go back to reference Nadort, M., Arntz, A., Smit, J. H., Giesen-Bloo, J., Eikelenboom, M., Spinhoven, P., et al. (2009). Implementation of outpatient schema therapy for borderline personality disorder with versus without crisis support by the therapist outside office hours: A randomized trial. Behaviour Research and Therapy, 47, 961–973.PubMed Nadort, M., Arntz, A., Smit, J. H., Giesen-Bloo, J., Eikelenboom, M., Spinhoven, P., et al. (2009). Implementation of outpatient schema therapy for borderline personality disorder with versus without crisis support by the therapist outside office hours: A randomized trial. Behaviour Research and Therapy, 47, 961–973.PubMed
go back to reference Napel-Schutz, M. C. ten, Abma, T. A., Bamelis, L., & Arntz, A. (2011). Personality disorder patients’ perspectives on the introduction of imagery within schema therapy: A qualitative study of patients’ experiences. Cognitive and Behavioral Practice, 18, 482–490. Napel-Schutz, M. C. ten, Abma, T. A., Bamelis, L., & Arntz, A. (2011). Personality disorder patients’ perspectives on the introduction of imagery within schema therapy: A qualitative study of patients’ experiences. Cognitive and Behavioral Practice, 18, 482–490.
go back to reference Nordahl, H. M., & Nysaeter, T. E. (2005). Schema therapy for patients with borderline personality disorder: A single case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 254–264.PubMed Nordahl, H. M., & Nysaeter, T. E. (2005). Schema therapy for patients with borderline personality disorder: A single case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 254–264.PubMed
go back to reference Olatunji, B. O., Cisler, J. M., & Tolin, D. F. (2010). A meta-analysis of the influence of comorbidity on treatment outcome in the anxiety disorders. Clinical Psychology Review, 30, 642–654.PubMed Olatunji, B. O., Cisler, J. M., & Tolin, D. F. (2010). A meta-analysis of the influence of comorbidity on treatment outcome in the anxiety disorders. Clinical Psychology Review, 30, 642–654.PubMed
go back to reference Perris, C. (2000). Personality-related disorders of interpersonal behaviour: A developmental-constructivist cognitive psychotherapy approach to treatment based on attachment theory. Clinical Psychology and Psychotherapy, 7, 97–117. Perris, C. (2000). Personality-related disorders of interpersonal behaviour: A developmental-constructivist cognitive psychotherapy approach to treatment based on attachment theory. Clinical Psychology and Psychotherapy, 7, 97–117.
go back to reference Reiss, N., Lieb, K., Arntz, A., Shaw, I., & Farrell, J. (2014). Responding to the treatment challenge of patients with severe BPD: Results of three pilot studies of inpatient schema therapy. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 42, 355–367.PubMed Reiss, N., Lieb, K., Arntz, A., Shaw, I., & Farrell, J. (2014). Responding to the treatment challenge of patients with severe BPD: Results of three pilot studies of inpatient schema therapy. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 42, 355–367.PubMed
go back to reference Renner, F., Arntz, A., Peeters, F. P. M. L., Lobbestael, J., & Huibers, M. J. H. (2016). Schema therapy for chronic depression: Results of a multiple single case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 51, 66–73.PubMed Renner, F., Arntz, A., Peeters, F. P. M. L., Lobbestael, J., & Huibers, M. J. H. (2016). Schema therapy for chronic depression: Results of a multiple single case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 51, 66–73.PubMed
go back to reference Rijkeboer, M. M. (2005a). Assessment of early maladaptive schemas. On the validity of the Dutch Young Schema-Questionnaire. Academisch proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht. Rijkeboer, M. M. (2005a). Assessment of early maladaptive schemas. On the validity of the Dutch Young Schema-Questionnaire. Academisch proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Rijkeboer, M. M. (2010). Diagnostiek van schema’s volgens het model van Young. Psychopraktijk, 2, 29–30. Rijkeboer, M. M. (2010). Diagnostiek van schema’s volgens het model van Young. Psychopraktijk, 2, 29–30.
go back to reference Rijkeboer, M. M. (2015). Psychometric properties of the YSQ3-sf: Cross-validation in two large Dutch samples (manuscript ingediend ter publicatie). Rijkeboer, M. M. (2015). Psychometric properties of the YSQ3-sf: Cross-validation in two large Dutch samples (manuscript ingediend ter publicatie).
go back to reference Rijkeboer, M. M., & Bergh, H. van den. (2006). Multiple group confirmatory factor of the Young Schema-Questionnaire in a Dutch clinical versus non-clinical sample. Cognitive Therapy and Research, 30, 263–278. Rijkeboer, M. M., & Bergh, H. van den. (2006). Multiple group confirmatory factor of the Young Schema-Questionnaire in a Dutch clinical versus non-clinical sample. Cognitive Therapy and Research, 30, 263–278.
go back to reference Rijkeboer, M. M., & Lobbestael, J. (2014). Unravelling the connection between schemas, coping styles, and modes: Empirical findings. Invited keynote, 6th World Conference of Schema Therapy, June 12th−14th June, Istanbul, Turkey. Rijkeboer, M. M., & Lobbestael, J. (2014). Unravelling the connection between schemas, coping styles, and modes: Empirical findings. Invited keynote, 6th World Conference of Schema Therapy, June 12th−14th June, Istanbul, Turkey.
go back to reference Rijkeboer, M. M., & Lobbestael, J. (2015). The Schema Coping Inventory: Cross-validation of its factor structure and associations with personality disorders (manuscript ingediend ter publicatie). Rijkeboer, M. M., & Lobbestael, J. (2015). The Schema Coping Inventory: Cross-validation of its factor structure and associations with personality disorders (manuscript ingediend ter publicatie).
go back to reference Rijkeboer, M. M., Bergh, H. van den, & Bout, J. van den (2005). Stability and discriminative power of the Young Schema-Questionnaire in a Dutch clinical versus non-clinical sample. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 129–144. Rijkeboer, M. M., Bergh, H. van den, & Bout, J. van den (2005). Stability and discriminative power of the Young Schema-Questionnaire in a Dutch clinical versus non-clinical sample. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 129–144.
go back to reference Rijkeboer, M. M., Bergh, H. van den, & Bout, J. van den. (2011). Item bias analysis of the Young Schema-Questionnaire for psychopathology, gender, and educational level. European Journal of Psychological Assessment, 27, 65–70. Rijkeboer, M. M., Bergh, H. van den, & Bout, J. van den. (2011). Item bias analysis of the Young Schema-Questionnaire for psychopathology, gender, and educational level. European Journal of Psychological Assessment, 27, 65–70.
go back to reference Rijkeboer, M. M., Lobbestael, J., Arntz, A., & Genderen, H. van (2010). Schema Coping Vragenlijst. Utrecht: uitgave in eigen beheer. Rijkeboer, M. M., Lobbestael, J., Arntz, A., & Genderen, H. van (2010). Schema Coping Vragenlijst. Utrecht: uitgave in eigen beheer.
go back to reference Safran, J. D., & Segal, Z. V. (1990). Cognitive therapy: An interpersonal process perspective. New York: Basic Books. Safran, J. D., & Segal, Z. V. (1990). Cognitive therapy: An interpersonal process perspective. New York: Basic Books.
go back to reference Samoilov, A., & Goldfried, M. R. (2000). Role of emotion in cognitive-behavior therapy. Clinical psychology: Science and Practice, 7, 373–385. Samoilov, A., & Goldfried, M. R. (2000). Role of emotion in cognitive-behavior therapy. Clinical psychology: Science and Practice, 7, 373–385.
go back to reference Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press. Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press.
go back to reference Sempértegui, G. A., Karreman, A., Arntz, A., & Bekker, M. H. J. (2013). Schema therapy for borderline personality disorder: A comprehensive review of its empirical foundations, effectiveness and implementation possibilities. Clinical Psychology Review, 33, 426–447.PubMed Sempértegui, G. A., Karreman, A., Arntz, A., & Bekker, M. H. J. (2013). Schema therapy for borderline personality disorder: A comprehensive review of its empirical foundations, effectiveness and implementation possibilities. Clinical Psychology Review, 33, 426–447.PubMed
go back to reference Spinhoven, P., Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Kooiman, K., & Arntz, A. (2007). The therapeutic alliance in schema-focused therapy and transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75, 104–115. Spinhoven, P., Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Kooiman, K., & Arntz, A. (2007). The therapeutic alliance in schema-focused therapy and transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75, 104–115.
go back to reference Sterk, F., & Rijkeboer, M. M. (1997). Schema-Vragenlijst. Utrecht: Ambulatorium Universiteit Utrecht. Sterk, F., & Rijkeboer, M. M. (1997). Schema-Vragenlijst. Utrecht: Ambulatorium Universiteit Utrecht.
go back to reference Tolin, D. F. (2010). Is cognitive-behavioral therapy more effective than other therapies? A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 710–720.PubMed Tolin, D. F. (2010). Is cognitive-behavioral therapy more effective than other therapies? A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 710–720.PubMed
go back to reference Waddington, L. (2002). The therapy relationship in cognitive therapy: A review. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 30, 170–191. Waddington, L. (2002). The therapy relationship in cognitive therapy: A review. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 30, 170–191.
go back to reference Weertman, A. (2008). Gebruik van experiëntiële technieken voor diagnostiek. In M. van Vreeswijk, J. Broersen, & M. Nadort (Red.), Handboek schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek, (pag. 48–56). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Weertman, A. (2008). Gebruik van experiëntiële technieken voor diagnostiek. In M. van Vreeswijk, J. Broersen, & M. Nadort (Red.), Handboek schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek, (pag. 48–56). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Weertman, A., Arntz, A., Schouten, E., & Dreessen, L. (2005). Influences of beliefs and personality disorders on treatment outcome in anxiety patients. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 936–944.PubMed Weertman, A., Arntz, A., Schouten, E., & Dreessen, L. (2005). Influences of beliefs and personality disorders on treatment outcome in anxiety patients. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 936–944.PubMed
go back to reference Young, J. E. (1990, 1994). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota, FL: Professional Resource Press. Young, J. E. (1990, 1994). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota, FL: Professional Resource Press.
go back to reference Young, J. E. (1999). Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen: een schemagerichte benadering (vertaling door H. Pijnacker). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Young, J. E. (1999). Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen: een schemagerichte benadering (vertaling door H. Pijnacker). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Young, J. E. (2010). Schema Questionnaire-3rd edition (YSQ-3). New York: Author. Young, J. E. (2010). Schema Questionnaire-3rd edition (YSQ-3). New York: Author.
go back to reference Young, J. E. (2005). Young Schema-Questionnaire-3. New York: Schema Therapy Institute. Young, J. E. (2005). Young Schema-Questionnaire-3. New York: Schema Therapy Institute.
go back to reference Young, J. E., Arntz, A., Atkinson, T., Lobbestael, J., Weishaar, M. E., Vreeswijk, M. van, et al. (2007). The Schema Mode Inventory. New York: Schema Therapy Institute. Young, J. E., Arntz, A., Atkinson, T., Lobbestael, J., Weishaar, M. E., Vreeswijk, M. van, et al. (2007). The Schema Mode Inventory. New York: Schema Therapy Institute.
go back to reference Young, J. E., & Brown, G. (1994). Young Schema-Questionnaire (2nd ed.). In J. E. Young, Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (Rev. ed., pag. 63–76). Sarasota, FL: Professional Resource Press. Young, J. E., & Brown, G. (1994). Young Schema-Questionnaire (2nd ed.). In J. E. Young, Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (Rev. ed., pag. 63–76). Sarasota, FL: Professional Resource Press.
go back to reference Young, J. E., & Klosko, J. S. (1999). Leven in je leven. Leer de valkuilen in je leven kennen. Lisse: Swets & Zeitlinger. Young, J. E., & Klosko, J. S. (1999). Leven in je leven. Leer de valkuilen in je leven kennen. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Young, J. E., & Klosko, J. S. (2005). Schema therapy. In J. M. Oldham, A. E. Skodol, & D. S. Bender (Eds.), The American psychiatric publishing textbook of personality disorders, (pag. 289–306). Washington DC: American Psychiatry Publishing Inc. Young, J. E., & Klosko, J. S. (2005). Schema therapy. In J. M. Oldham, A. E. Skodol, & D. S. Bender (Eds.), The American psychiatric publishing textbook of personality disorders, (pag. 289–306). Washington DC: American Psychiatry Publishing Inc.
go back to reference Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Young, J. E., Weinberger, A. D., & Beck, T. A. (2001). Cognitive therapy for depression. In D. H. Barlow (Ed.), Clinical handbook of psychological disorders. A step-by-step treatment manual (3rd. ed. pag. 264–308). New York: Guilford Press. Young, J. E., Weinberger, A. D., & Beck, T. A. (2001). Cognitive therapy for depression. In D. H. Barlow (Ed.), Clinical handbook of psychological disorders. A step-by-step treatment manual (3rd. ed. pag. 264–308). New York: Guilford Press.
Metagegevens
Titel
Schematherapie: theorie, praktijk en onderzoek
Auteurs
Mevrouw dr. Marleen Rijkeboer
Mevrouw drs. Hannie van Genderen
Prof. dr. Arnoud Arntz
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0931-3_18