Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2017

27-10-2017 | Forum

Samen leren: het ontwikkelen en benutten van kennis met opleidingen en zorgprofessionals

Auteurs: Laura Nooteboom, Janna Eilander, Jacqueline Theunissen, Irene Baten, Eva Mulder, Ineke Voordouw

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Op 1 januari 2015 heeft een omvangrijke stelselwijziging binnen het sociaal domein en de gezondheidszorg plaatsgevonden, ook wel de transitie genoemd. Sindsdien zijn gemeenten in Nederland onder andere verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van de jeugdhulp en de ondersteuning aan kwetsbare groepen. De extramurale verpleging en verzorging vallen nu onder de Zorgverzekeringswet en met de nieuwe Jeugdwet hebben gemeenten een jeugdhulpplicht voor alle vormen van jeugdhulp. De transitie biedt gemeenten de mogelijkheid om op lokaal niveau samenhangende en integrale zorg en ondersteuning op maat te bieden, dicht bij de burger en de cliënt. Van belang is dat daarbij wordt samengewerkt met de zorgverzekeraars, omdat burgers en cliënten vaak gebruikmaken van verschillende voorzieningen. De burger/cliënt wordt op zijn beurt gestimuleerd om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen situatie. Om dit te bewerkstelligen wordt een inhoudelijke transformatie van de werkwijze van professionals en organisaties verwacht. Kerndoelen van deze transformatie zijn onder andere het versterken van de eigen regie en eigen mogelijkheden van burgers en cliënten, samenwerken aan een integraal hulpaanbod, het inzetten van het sociale netwerk rondom gezinnen en cliënten, en het versterken van het preventieve veld. Het veranderen van de werkwijze van professionals vergt continue reflectie en evaluatie op het eigen handelen. Naast een nieuwe manier van werken vraagt de transformatie ook om een nieuwe manier van opleiden, zodat ook toekomstige professionals vernieuwde werkwijzen aanleren die aansluiten bij de hedendaagse praktijk. …
Literatuur
1.
go back to reference Verkleij KAM, Francke AL. Landelijke monitor en evaluatie van leernetwerken wijkverpleging. Rapportage over de periode eind 2015 tot medio 2017. Utrecht: NIVEL; 2017. Verkleij KAM, Francke AL. Landelijke monitor en evaluatie van leernetwerken wijkverpleging. Rapportage over de periode eind 2015 tot medio 2017. Utrecht: NIVEL; 2017.
Metagegevens
Titel
Samen leren: het ontwikkelen en benutten van kennis met opleidingen en zorgprofessionals
Auteurs
Laura Nooteboom
Janna Eilander
Jacqueline Theunissen
Irene Baten
Eva Mulder
Ineke Voordouw
Publicatiedatum
27-10-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0079-9

Andere artikelen Uitgave 6/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2017 Naar de uitgave