Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2011

01-02-2011

Reminiscentie en geestelijke gezondheid: empirische onderbouwing van interventies.

Auteurs: E.T. Bohlmeijer, B. Steunenberg, G.J. Westerhof

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 1/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de functies van reminiscentie bij ouderen in relatie tot geestelijke gezondheid. In dit artikel wordt allereerst een overzicht gegeven van dit onderzoek. Er worden acht functies onderscheiden: herbeleving van bitterheid, opheffen van verveling, vorming van identiteit, oplossen van problemen, behoud van intimiteit, voorbereiding op de dood, onderwijzen/ informeren en conversatie. Sommige functies zoals het herleven van bitterheid worden vaker gebruikt door mensen met depressieve of angstklachten. Andere functies zoals identiteitsvorming worden juist minder gebruikt door mensen met psychische klachten. Op basis van deze empirische gegevens wordt een model voor reminiscentie-interventies gepresenteerd. Reminiscentie, life-review en life-reviewtherapie worden onderscheiden. Life-reviewtherapie behoort met cognitieve gedragstherapie tot de meest effectieve behandelingen van depressie bij ouderen. Tot slot worden drie effectieve interventies die in Nederland zijn ontwikkeld en onderzocht besproken. Dit zijn Op zoek naar zin, Dierbare Herinneringen en De verhalen die we leven. Het eerste deel van dit artikel is gebaseerd op Westerhof GJ, Bohlmeijer ET, Webster JD. Reminiscence and mental health: a review of recent progress in theory, research and interventions. Ag & Soc 2010; 30: 697–721.
Trefwoorden: reminiscentie; life-review; geestelijke gezondheid; review; ouderen
Literatuur
1.
go back to reference Bohlmeijer ET,Mies L,Westerhof GJ.De betekenis van levensverhalen: theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007. Bohlmeijer ET,Mies L,Westerhof GJ.De betekenis van levensverhalen: theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.
2.
go back to reference Westerhof GJ, Bohlmeijer ET,Webster JD. Reminiscence andmental health: a review of recent progress in theory, research and interventions. Ag & Soc 2010;30:697–721 CrossRef Westerhof GJ, Bohlmeijer ET,Webster JD. Reminiscence andmental health: a review of recent progress in theory, research and interventions. Ag & Soc 2010;30:697–721 CrossRef
3.
go back to reference Bluck S, Levine LJ. Reminiscence as autobiographical memory: a catalyst for reminiscence theory development. Ag & Soc 1998;18:185–208. CrossRef Bluck S, Levine LJ. Reminiscence as autobiographical memory: a catalyst for reminiscence theory development. Ag & Soc 1998;18:185–208. CrossRef
4.
go back to reference ConwayMA, Singer JA, Tagini A. The self and autobiographical memory: Correspondence and coherence. Soc Cog2004;22:491–529. CrossRef ConwayMA, Singer JA, Tagini A. The self and autobiographical memory: Correspondence and coherence. Soc Cog2004;22:491–529. CrossRef
5.
go back to reference PasupathiM. The social construction of the personal past and its implications for adult development. Psych Bul 2001;127:651–72. CrossRef PasupathiM. The social construction of the personal past and its implications for adult development. Psych Bul 2001;127:651–72. CrossRef
6.
go back to reference Webster JD. Construction and validation of the Reminiscence Functions Scale. J Geront 1993;48:256–62. Webster JD. Construction and validation of the Reminiscence Functions Scale. J Geront 1993;48:256–62.
7.
go back to reference Webster JD. The reminiscence function scale: A replication. Int J Ag Hum Dev 1997;44:137–48. CrossRef Webster JD. The reminiscence function scale: A replication. Int J Ag Hum Dev 1997;44:137–48. CrossRef
8.
go back to reference Cappeliez P, O'Rourke N. Empirical validation of amodel of reminiscence and health in later life. J Geront: Psych Sc 2006;61:237–42. CrossRef Cappeliez P, O'Rourke N. Empirical validation of amodel of reminiscence and health in later life. J Geront: Psych Sc 2006;61:237–42. CrossRef
9.
go back to reference Westerhof GJ, Lamers SMA, Vries DRSL, de. Effecten van het ophalen van autobiografische herinneringen op emotioneel welbevinden bij ouderen. Tijdschr Geront Ger 2010;41:5–12. Westerhof GJ, Lamers SMA, Vries DRSL, de. Effecten van het ophalen van autobiografische herinneringen op emotioneel welbevinden bij ouderen. Tijdschr Geront Ger 2010;41:5–12.
10.
go back to reference Webster JD.Attachment styles, reminiscence function, and happiness in young and elderly adults. J Ag Stud 1998;12:315–30. CrossRef Webster JD.Attachment styles, reminiscence function, and happiness in young and elderly adults. J Ag Stud 1998;12:315–30. CrossRef
11.
go back to reference Webster JD,McCallME. Reminiscence functions across adulthood: A replication and extension. J Ad Dev 1999;6:73–85. CrossRef Webster JD,McCallME. Reminiscence functions across adulthood: A replication and extension. J Ad Dev 1999;6:73–85. CrossRef
12.
go back to reference Cully JA, LaVoie D, Gfeller JD. Reminiscence, personality, and psychological functioning in older adults.Geront 2001;41:89–95. CrossRef Cully JA, LaVoie D, Gfeller JD. Reminiscence, personality, and psychological functioning in older adults.Geront 2001;41:89–95. CrossRef
13.
go back to reference Cappeliez P, O'Rourke N, Chaudhury H. Functions of reminiscence andmental health in later life. Ag Ment H 2005;9:295–301. CrossRef Cappeliez P, O'Rourke N, Chaudhury H. Functions of reminiscence andmental health in later life. Ag Ment H 2005;9:295–301. CrossRef
14.
go back to reference Korte J, Bohlmeijer ET,Westerhof GJ, Pot AM. (ingediend). Reminiscence and Adaptation to Critical Life Events in Older Adults with Moderate Psychological Distress.AgMent H. Korte J, Bohlmeijer ET,Westerhof GJ, Pot AM. (ingediend). Reminiscence and Adaptation to Critical Life Events in Older Adults with Moderate Psychological Distress.AgMent H.
15.
go back to reference Mercken C. Verbonden door verhalen: het gemeenschappelijk belang van persoonlijke verhalen. In: Bohlmeijer E, Mies L,Westerhof G, red.De betekenis van levensverhalen.Houten: Bohn, Stafleu van Loghum, 2007: 291–300 Mercken C. Verbonden door verhalen: het gemeenschappelijk belang van persoonlijke verhalen. In: Bohlmeijer E, Mies L,Westerhof G, red.De betekenis van levensverhalen.Houten: Bohn, Stafleu van Loghum, 2007: 291–300
16.
go back to reference Birren JE,Deutchman DE.Guided autobiography groups for older adults: exploring the fabric of life. Baltimore,MD: The John Hopkins University Press, 1991. Birren JE,Deutchman DE.Guided autobiography groups for older adults: exploring the fabric of life. Baltimore,MD: The John Hopkins University Press, 1991.
17.
go back to reference Butler RN. The life-review: an interpretation of reminiscence in the aged Psychiatry 1963;26:65–76. Butler RN. The life-review: an interpretation of reminiscence in the aged Psychiatry 1963;26:65–76.
18.
go back to reference Webster J, Bohlmeijer ET,Westerhof GJ.Mapping the future of reminiscence: A conceptual guide for research and practice. Res Ag 2010; 32:527–64. CrossRef Webster J, Bohlmeijer ET,Westerhof GJ.Mapping the future of reminiscence: A conceptual guide for research and practice. Res Ag 2010; 32:527–64. CrossRef
19.
go back to reference Cappeliez P. Cognitive-reminiscence therapy for depressed older adults in day hospital and long term care. In:Webster JD & Haight BK, eds: Critical advances in reminiscence work: from theory to application. New York: Springer Publishing co, 2002: 44–60. Cappeliez P. Cognitive-reminiscence therapy for depressed older adults in day hospital and long term care. In:Webster JD & Haight BK, eds: Critical advances in reminiscence work: from theory to application. New York: Springer Publishing co, 2002: 44–60.
20.
go back to reference PayneM.Narrative therapy, an introduction for counselors. London: Sage 2000. PayneM.Narrative therapy, an introduction for counselors. London: Sage 2000.
21.
go back to reference Bohlmeijer ET, Smit F, Cuijpers P. Effects of reminiscence and life review on late-life depression: ameta-analysis. Int J Ger Psych 2003;18:1088–94. CrossRef Bohlmeijer ET, Smit F, Cuijpers P. Effects of reminiscence and life review on late-life depression: ameta-analysis. Int J Ger Psych 2003;18:1088–94. CrossRef
22.
go back to reference Bohlmeijer ET, RoemerM, Cuijpers P, Smit F. The effects of life-review on psychological wellbeing in older adults: ameta-analysis. Ag Ment Health 2007;11:291–300. CrossRef Bohlmeijer ET, RoemerM, Cuijpers P, Smit F. The effects of life-review on psychological wellbeing in older adults: ameta-analysis. Ag Ment Health 2007;11:291–300. CrossRef
23.
go back to reference Pinquart M, Duberstein PR, Lyness JM. Effects of psychotherapy and other behavioural interventions on clinically depressed older adults: a meta-analysis. Ag Ment Health 2007;11:645–57. CrossRef Pinquart M, Duberstein PR, Lyness JM. Effects of psychotherapy and other behavioural interventions on clinically depressed older adults: a meta-analysis. Ag Ment Health 2007;11:645–57. CrossRef
24.
go back to reference Wink P, Schiff B. To review or not to review? The role of personality and life events in life review and adaptation to older age. In:Webster JD, Haight BK eds: Critical advances in reminiscence work: from theory to application. New York: Springer Publishing co, 2002: 44–60 Wink P, Schiff B. To review or not to review? The role of personality and life events in life review and adaptation to older age. In:Webster JD, Haight BK eds: Critical advances in reminiscence work: from theory to application. New York: Springer Publishing co, 2002: 44–60
25.
go back to reference Mrazek P, Haggerty R. Reducing risks formental disorders: Frontiers for preventive intervention research.Washington DC: National Academy Press, 1994. Mrazek P, Haggerty R. Reducing risks formental disorders: Frontiers for preventive intervention research.Washington DC: National Academy Press, 1994.
26.
go back to reference Franssen J, Bohlmeijer ET, Quist-Dijk van T. Op zoek naar zin. Utrecht: Trimbos-instituut, 2006 Franssen J, Bohlmeijer ET, Quist-Dijk van T. Op zoek naar zin. Utrecht: Trimbos-instituut, 2006
27.
go back to reference Pot AM, Bohlmeijer ET, Onrust S,Melenhorst, AM, Veerbeek M, VriesWde. The impact of life review on depression in older adults: a randomized controlled trial. Int Psychoger 2010; 22:572–81. CrossRef Pot AM, Bohlmeijer ET, Onrust S,Melenhorst, AM, Veerbeek M, VriesWde. The impact of life review on depression in older adults: a randomized controlled trial. Int Psychoger 2010; 22:572–81. CrossRef
28.
go back to reference Westerhof GJ, Bohlmeijer ET, van BeljouwMJ, Pot AM. Improvement in personalmeaningmediates the effects of a life-review intervention on depressive symptoms in a randomized controlled trial. The Geront, 2010; doi.10.1093/ geront/gnp168 Westerhof GJ, Bohlmeijer ET, van BeljouwMJ, Pot AM. Improvement in personalmeaningmediates the effects of a life-review intervention on depressive symptoms in a randomized controlled trial. The Geront, 2010; doi.10.1093/ geront/gnp168
29.
go back to reference Wong PT. The processes of adaptive reminiscence. In: Haight BK,Webster JD, eds, The art and science of reminiscing: Theory, research, methods, and applications. Philadelphia: Taylor and Francis, 1995: 23–35. Wong PT. The processes of adaptive reminiscence. In: Haight BK,Webster JD, eds, The art and science of reminiscing: Theory, research, methods, and applications. Philadelphia: Taylor and Francis, 1995: 23–35.
30.
go back to reference Willemse BM, DeplaMFIA, Bohlmeijer ET.A creative reminiscence program for older adults with severe mental disorders: results of a pilot evaluation. Ag Ment H 2009;13:736–43. CrossRef Willemse BM, DeplaMFIA, Bohlmeijer ET.A creative reminiscence program for older adults with severe mental disorders: results of a pilot evaluation. Ag Ment H 2009;13:736–43. CrossRef
31.
go back to reference Williams JMG. Depression and the specificity of autobiographical memory. In: Rubin C, Ed, Remembering our past: Studies in autobiographical memory.New York,NY: Cambridge University Press, 1996: 244–67. CrossRef Williams JMG. Depression and the specificity of autobiographical memory. In: Rubin C, Ed, Remembering our past: Studies in autobiographical memory.New York,NY: Cambridge University Press, 1996: 244–67. CrossRef
32.
go back to reference Williams JM, Barnhofer T, Crane C,Herman,D, Raes, F,Watkins, E, Dalgleish T. Autobiographical memory specificity and emotional disorder. Psychol Bul 2007;133:122–48. CrossRef Williams JM, Barnhofer T, Crane C,Herman,D, Raes, F,Watkins, E, Dalgleish T. Autobiographical memory specificity and emotional disorder. Psychol Bul 2007;133:122–48. CrossRef
33.
go back to reference Dalgleish T, Spinks H, Yiend J, KuykenW. Autobiographical memory style in seasonal affective disorder and its relationships to future symptom remission. J Abn Psych 2001;110:335–40. CrossRef Dalgleish T, Spinks H, Yiend J, KuykenW. Autobiographical memory style in seasonal affective disorder and its relationships to future symptom remission. J Abn Psych 2001;110:335–40. CrossRef
34.
go back to reference Bohlmeijer ET, Steunenberg B. Dear memories: A protocol for individual life-review therapy based on autobiographical memory training in depressed residential home elderly. Enschede: Universiteit Twente, 2010. Bohlmeijer ET, Steunenberg B. Dear memories: A protocol for individual life-review therapy based on autobiographical memory training in depressed residential home elderly. Enschede: Universiteit Twente, 2010.
35.
go back to reference Steunenberg B, Bohlmeijer ET,Westerhof GJ, Cuijpers P. Ingediend The Effectiveness of Life Review Therapy Using Autobiographical Memory Retrieval in a Depressed Residential Home Population: Results of a quasiexperimental study. Steunenberg B, Bohlmeijer ET,Westerhof GJ, Cuijpers P. Ingediend The Effectiveness of Life Review Therapy Using Autobiographical Memory Retrieval in a Depressed Residential Home Population: Results of a quasiexperimental study.
36.
go back to reference Bohlmeijer ET.De verhalen die we leven, narratieve psychologie als methode.Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2007. Bohlmeijer ET.De verhalen die we leven, narratieve psychologie als methode.Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2007.
37.
go back to reference Bohlmeijer ET, Kramer J, Smit F, Onrust S, van Marwijk, H. The effects of integrative reminiscence on depressive symptomatology andmastery of older adults.CommMent Health Journ 2009,DOI 10.1007/s10597–0099246-z Bohlmeijer ET, Kramer J, Smit F, Onrust S, van Marwijk, H. The effects of integrative reminiscence on depressive symptomatology andmastery of older adults.CommMent Health Journ 2009,DOI 10.1007/s10597–0099246-z
38.
go back to reference Bohlmeijer ET,Westerhof GJ.Op verhaal komen, je autobiografie als bron van wijsheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2010. Bohlmeijer ET,Westerhof GJ.Op verhaal komen, je autobiografie als bron van wijsheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2010.
39.
go back to reference Boland G, Smits C, VriesWde, Erp R van. De kracht van je leven: de narratieve methode in de GGZ-preventie bij Turkse en Marokkaanse ouderen met depressieve klachten.Maandbl Geest volksgez 2007;6: 487–99 Boland G, Smits C, VriesWde, Erp R van. De kracht van je leven: de narratieve methode in de GGZ-preventie bij Turkse en Marokkaanse ouderen met depressieve klachten.Maandbl Geest volksgez 2007;6: 487–99
40.
go back to reference Cappeliez P, O'Rourke N. Personality traits and existential concerns as predictors of the functions of reminiscence in older adults. Journals of Gerontologg. Psychologicel Sciences 2002; 57:116–23. Cappeliez P, O'Rourke N. Personality traits and existential concerns as predictors of the functions of reminiscence in older adults. Journals of Gerontologg. Psychologicel Sciences 2002; 57:116–23.
Metagegevens
Titel
Reminiscentie en geestelijke gezondheid: empirische onderbouwing van interventies.
Auteurs
E.T. Bohlmeijer
B. Steunenberg
G.J. Westerhof
Publicatiedatum
01-02-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 1/2011
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-011-0002-9

Andere artikelen Uitgave 1/2011

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 1/2011 Naar de uitgave

Congresagenda

Congresagenda

OriginalPaper

Boekbespreking

OriginalPaper

Verenigingsnieuws