Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-08-2014 | Origineel artikel | Uitgave 4/2014

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 4/2014

Regionale traumaregistratie; werken aan een volledige en betrouwbare database

Tijdschrift:
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie > Uitgave 4/2014
Auteurs:
P. Joosse, M. Klooster, P.V. Ziedses des Plantes, M.H.J. Verhofstad, J.C. Goslings
Belangrijke opmerkingen
1 TraumaNet AMC/Trauma Unit, afdeling Chirurgie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam; thans traumachirurg, afdeling Chirurgie, Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar
2 TraumaNet AMC, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
3 medisch student, Vrije Universiteit, Amsterdam
4 traumachirurg, afdeling Chirurgie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
5 traumachirurg, TraumaNet AMC, Trauma Unit, afdeling Chirurgie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Samenvatting

Doel

Procesevaluatie van de traumaregistratie binnen een regionaal traumanetwerk in het kader van de landelijke traumaregistratie.

Design

Inventariserend, beschrijvend.

Methode

Evaluatie van het hele proces van traumaregistratie, vanaf binnenkomst van de patiënt tot ontslag of overlijden, en vanaf de invoer van de gegevens tot aan het doorsturen naar de Landelijke Traumaregistratie (LTR). De studie bestond uit een schriftelijke vragenlijst en een mondeling interview. Iedereen die betrokken was bij de traumaregistratie in een regionaal traumanetwerk werd uitgenodigd voor deelname aan dit onderzoek.

Resultaten

Alle benaderde personen (23) uit negen ziekenhuizen participeerden in dit onderzoek. De meerderheid van de ziekenhuizen (78%) had werkafspraken vastgelegd om de traumaregistratie te organiseren. Van de 19 inclusiecriteria voor de traumaregistratie waren er minimaal twaalf bekend bij de meerderheid van de geïnterviewden (80%). Twee derde (6) van de ziekenhuizen voerde een controle uit op de inclusie en ‘gemiste’ patiënten. Van de vitale parameters werd ademhalingsfrequentie het slechtst geregistreerd, gevolgd door de Glasgow Coma Scale (GCS). De mate waarin de traumaregistratie was geautomatiseerd en de wijze waarop deze automatisering was geïntegreerd in een bepaald ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) verschilden sterk per ziekenhuis.

Conclusie

Er bestaat een ruime mate van variatie in de uitvoering per ziekenhuis van de regionale traumaregistratie binnen een traumazorgnetwerk. De voornaamste beperkingen schuilen in het ontbreken van controlemechanismen op inclusie en ontbrekende data, uniforme definities en werkafspraken, beperkende maatregelen op inter- en intra-observer variabiliteit in letselcodering, en ICT-oplossingen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie

Het Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie is geen 'klassiek' wetenschappelijk tijdschrift, maar wil een spreekbuis zijn voor ieder die zich bezighoudt met de traumatologie, in al haar aspecten.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2014

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 4/2014 Naar de uitgave

Origineel artikel

‘Overdaad schaadt’