Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 4/2014

01-08-2014 | Origineel artikel

Regionale traumaregistratie; werken aan een volledige en betrouwbare database

Auteurs: P. Joosse, M. Klooster, P.V. Ziedses des Plantes, M.H.J. Verhofstad, J.C. Goslings

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie | Uitgave 4/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Doel

Procesevaluatie van de traumaregistratie binnen een regionaal traumanetwerk in het kader van de landelijke traumaregistratie.

Design

Inventariserend, beschrijvend.

Methode

Evaluatie van het hele proces van traumaregistratie, vanaf binnenkomst van de patiënt tot ontslag of overlijden, en vanaf de invoer van de gegevens tot aan het doorsturen naar de Landelijke Traumaregistratie (LTR). De studie bestond uit een schriftelijke vragenlijst en een mondeling interview. Iedereen die betrokken was bij de traumaregistratie in een regionaal traumanetwerk werd uitgenodigd voor deelname aan dit onderzoek.

Resultaten

Alle benaderde personen (23) uit negen ziekenhuizen participeerden in dit onderzoek. De meerderheid van de ziekenhuizen (78%) had werkafspraken vastgelegd om de traumaregistratie te organiseren. Van de 19 inclusiecriteria voor de traumaregistratie waren er minimaal twaalf bekend bij de meerderheid van de geïnterviewden (80%). Twee derde (6) van de ziekenhuizen voerde een controle uit op de inclusie en ‘gemiste’ patiënten. Van de vitale parameters werd ademhalingsfrequentie het slechtst geregistreerd, gevolgd door de Glasgow Coma Scale (GCS). De mate waarin de traumaregistratie was geautomatiseerd en de wijze waarop deze automatisering was geïntegreerd in een bepaald ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) verschilden sterk per ziekenhuis.

Conclusie

Er bestaat een ruime mate van variatie in de uitvoering per ziekenhuis van de regionale traumaregistratie binnen een traumazorgnetwerk. De voornaamste beperkingen schuilen in het ontbreken van controlemechanismen op inclusie en ontbrekende data, uniforme definities en werkafspraken, beperkende maatregelen op inter- en intra-observer variabiliteit in letselcodering, en ICT-oplossingen.
Literatuur
1.
go back to reference Leersum NJ van, Kolfschoten NE, Klinkenbijl JH, et al. ‘Clinical auditing’, een nieuw kwaliteitsinstrument in de chirurgische oncologie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A413-6. Leersum NJ van, Kolfschoten NE, Klinkenbijl JH, et al. ‘Clinical auditing’, een nieuw kwaliteitsinstrument in de chirurgische oncologie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A413-6.
2.
go back to reference Bosch WF van den, Spreeuwenberg P, Wagner C. Gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR): correctie voor ernst hoofddiagnose kan beter. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155(27):A329–9. Bosch WF van den, Spreeuwenberg P, Wagner C. Gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR): correctie voor ernst hoofddiagnose kan beter. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155(27):A329–9.
3.
go back to reference Tol JA, Broekman MC, Brauers MA, et al. Betrouwbaarheid dataregistratie van complexe patienten. Invloed op het gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR). Ned Tijdschr Geneeskd. 2012:156:A491–8. Tol JA, Broekman MC, Brauers MA, et al. Betrouwbaarheid dataregistratie van complexe patienten. Invloed op het gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR). Ned Tijdschr Geneeskd. 2012:156:A491–8.
4.
go back to reference Kievits F. Eerste rapport colorectale zorgregistratie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C57–2. Kievits F. Eerste rapport colorectale zorgregistratie. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C57–2.
5.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Spoedeisende medische hulpverlening bij ongevallen en rampen. Beleidsvisie traumazorg ex artikel 8 Wet op bijzondere medische verrichtingen. 2012. Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999. 25387 nr. 4;2 oktober 1998. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 1998. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Spoedeisende medische hulpverlening bij ongevallen en rampen. Beleidsvisie traumazorg ex artikel 8 Wet op bijzondere medische verrichtingen. 2012. Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999. 25387 nr. 4;2 oktober 1998. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 1998.
6.
go back to reference Goslings JC, Gouma DJ. Traumaregistratie; een veelbelovend, maar moeizaam proces. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:744–6.PubMed Goslings JC, Gouma DJ. Traumaregistratie; een veelbelovend, maar moeizaam proces. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:744–6.PubMed
7.
go back to reference Mock C. WHO releases Guidelines for trauma quality improvement programmes. Inj Prev. 2009;15:35–9. Mock C. WHO releases Guidelines for trauma quality improvement programmes. Inj Prev. 2009;15:35–9.
9.
go back to reference Committee on Injury Scaling. The Abbreviated Injury Scale 1990 revision 1998 update. Barrington: Association for the Advancement of Automotive Medicine; 1998. Committee on Injury Scaling. The Abbreviated Injury Scale 1990 revision 1998 update. Barrington: Association for the Advancement of Automotive Medicine; 1998.
10.
go back to reference McKenzie K, Walker S, Besenyei A, et al. Assessing the concordance of trauma registry and hospital records. HIM J. 2005;34(1):3–7.PubMed McKenzie K, Walker S, Besenyei A, et al. Assessing the concordance of trauma registry and hospital records. HIM J. 2005;34(1):3–7.PubMed
11.
go back to reference Hlaing T, Hollister L, Aaland M. Trauma registry data validation: Essential for quality trauma care. J Trauma. 2006;61:1400–7.PubMedCrossRef Hlaing T, Hollister L, Aaland M. Trauma registry data validation: Essential for quality trauma care. J Trauma. 2006;61:1400–7.PubMedCrossRef
12.
go back to reference Read-Allsopp C. Establishing inter-rater reliability scoring in a state trauma system. J Trauma Nurs. 2004;11:35–9.PubMedCrossRef Read-Allsopp C. Establishing inter-rater reliability scoring in a state trauma system. J Trauma Nurs. 2004;11:35–9.PubMedCrossRef
13.
go back to reference Bosch WF van den, Silberbusch J, Roozendaal KJ, Wagner C. Variatie in codering patientgegevens beinvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR)]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A118–9. Bosch WF van den, Silberbusch J, Roozendaal KJ, Wagner C. Variatie in codering patientgegevens beinvloedt gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR)]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A118–9.
14.
go back to reference Veen EJ, Janssen-Heijnen ML, Bosma E, et al. The accuracy of complications documented in a prospective complication registry. J Surg Res. 2012;173:54–9.PubMedCrossRef Veen EJ, Janssen-Heijnen ML, Bosma E, et al. The accuracy of complications documented in a prospective complication registry. J Surg Res. 2012;173:54–9.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Regionale traumaregistratie; werken aan een volledige en betrouwbare database
Auteurs
P. Joosse
M. Klooster
P.V. Ziedses des Plantes
M.H.J. Verhofstad
J.C. Goslings
Publicatiedatum
01-08-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie / Uitgave 4/2014
Print ISSN: 2214-8736
Elektronisch ISSN: 2214-8744
DOI
https://doi.org/10.1007/s12506-014-0021-6

Andere artikelen Uitgave 4/2014

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 4/2014 Naar de uitgave

Origineel artikel

‘Overdaad schaadt’