Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

05-02-2019 | Artikel | Uitgave 5/2019 Open Access

Tijdschrift voor Urologie 5/2019

Prostaatkankerrichtlijn: een routekaart in Oncoguide, beslisbomen en informatiestandaard

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Urologie > Uitgave 5/2019
Auteurs:
mr. Antoinette W. de Vries, ir. Floor A. J. Klijn, dr. Robin W. M. Vernooij, dr. Katja H. Aben, prof. dr. Theo M. de Reijke

Samenvatting

De Nederlandse richtlijn prostaatkanker is omgezet in beslisbomen, routekaarten dus. Ze staan sinds het najaar van 2018 als digitale beslisondersteuning in Oncoguide. Uit de beslisbomen volgt een informatiestandaard die eenheid van taal creëert en het mogelijk maakt data eenvoudiger te delen en hergebruiken. Door beslisbomen te voorzien van individuele patiënt- en ziektekenmerken leidt Oncoguide de zorgprofessional stap voor stap naar een behandeladvies. Een beslisondersteunende tool zoals Oncoguide geeft een behandeladvies op basis van de landelijke richtlijn, waarvan uiteraard met goede argumentatie afgeweken kan worden. Om de beslisondersteuning tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) toepasbaar te maken en patiëntengegevens direct vanuit het MDO in het elektronisch patiëntendossier (EPD) te importeren, is gestructureerde verslaglegging een voorwaarde.

Onze productaanbevelingen

Tijdschrift voor Urologie

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8 keer per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de NVU.

Literatuur
Over dit artikel