Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 4/2020

22-07-2020 | Onderzoeksartikel

Prematuur geboren kinderen en het Van Wiechen-ontwikkelingsonderzoek

Resultaten uit het Pinkeltje-cohort

Auteurs: N. H. van Dokkum, A. F. Bos, S. A. Reijneveld, M. L. A. de Kroon

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 4/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: Het Van Wiechen-ontwikkelingsonderzoek (VWO) wordt door jeugd- en kinderartsen gebruikt om de ontwikkeling van alle kinderen, ook van prematuren, zorgvuldig te volgen. Voor prematuren is niet bekend hoe hun ontwikkelingstraject verloopt volgens het Van Wiechen-ontwikkelingsonderzoek.
Methode: Wij hebben dit onderzocht in het Pinkeltje-cohort, bestaande uit 625 à terme geborenen, 1.079 matig prematuren en 617 vroeg prematuren die zijn geboren in 2002–2003. We hebben de Van Wiechen-gegevens opgedeeld in drie domeinen: ‘sociaal-emotioneel’, ‘fijne motoriek’ en ‘grove motoriek’. Per zwangerschapsduurgroep bepaalden we hoeveel kinderen de ontwikkelingskenmerken op tijd behaalden, wat betreft hun kalenderleeftijd.
Resultaten: Matig en vroeg prematuren behaalden ontwikkelingskenmerken gemiddeld minder vaak tijdig dan à terme kinderen: in het sociaal-emotionele domein behaalden 96%, 90% en 79% van respectievelijk de à terme geborenen, de matig en vroeg prematuren de kenmerken tijdig. Voor de grove motoriek waren de percentages respectievelijk 89%, 84% en 70%, en voor de fijne motoriek respectievelijk 89%, 84% en 84%. In alle domeinen bestond aanzienlijke variatie in het behalen van de verschillende kenmerken.
Conclusie: Het behalen van ontwikkelingskenmerken in de eerste levensjaren is sterk afhankelijk van de zwangerschapsduur. Nader onderzoek is gewenst naar de aanpassing en toepassing van het Van Wiechen-ontwikkelingsonderzoek voor à termen en prematuren.
Literatuur
1.
go back to reference Johnson S, Marlow N. Early and long-term outcome of infants born extremely preterm. Arch Dis Child. 2017;102:97–102.CrossRef Johnson S, Marlow N. Early and long-term outcome of infants born extremely preterm. Arch Dis Child. 2017;102:97–102.CrossRef
2.
go back to reference Johnson S, Evans TA, Draper ES, et al. Neurodevelopmental outcomes following late and moderate prematurity: a population-based cohort study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2015;100:F301–F8.CrossRef Johnson S, Evans TA, Draper ES, et al. Neurodevelopmental outcomes following late and moderate prematurity: a population-based cohort study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2015;100:F301–F8.CrossRef
3.
go back to reference Johnson S. Cognitive and behavioural outcomes following very preterm birth. Semin Fetal Neonatal Med. 2007;12:363–73.CrossRef Johnson S. Cognitive and behavioural outcomes following very preterm birth. Semin Fetal Neonatal Med. 2007;12:363–73.CrossRef
4.
go back to reference Prins SA, Lindern JS von, Dijk S van, Versteegh FGA. Motor development of premature infants born between 32 and 34 weeks. Int J Pediatr. 2010;2010:e462048.CrossRef Prins SA, Lindern JS von, Dijk S van, Versteegh FGA. Motor development of premature infants born between 32 and 34 weeks. Int J Pediatr. 2010;2010:e462048.CrossRef
6.
go back to reference Jacobusse G, Buuren S van, Verkerk PH. An interval scale for development of children aged 0–2 years. Stat Med. 2006;25:2272–83.CrossRef Jacobusse G, Buuren S van, Verkerk PH. An interval scale for development of children aged 0–2 years. Stat Med. 2006;25:2272–83.CrossRef
7.
go back to reference Laurent de Angulo MS, Brouwers-de Jong EA, Bijlsma-Schlösser JFM, Bulk-Bunschoten AMW, Pauwels JH, Steinbuch-Linstra I (redacteurs). Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum bv; 2005. Laurent de Angulo MS, Brouwers-de Jong EA, Bijlsma-Schlösser JFM, Bulk-Bunschoten AMW, Pauwels JH, Steinbuch-Linstra I (redacteurs). Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum bv; 2005.
9.
go back to reference Kloosterman GJ. On intrauterine growth: the significance of prenatal care. Int J Gynaecol Obstet. 1970;8:895–912.CrossRef Kloosterman GJ. On intrauterine growth: the significance of prenatal care. Int J Gynaecol Obstet. 1970;8:895–912.CrossRef
10.
go back to reference Poulsen G, Wolke D, Kurinczuk JJ, et al. Gestational age and cognitive ability in early childhood: a population-based cohort study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2013;27:371–9.CrossRef Poulsen G, Wolke D, Kurinczuk JJ, et al. Gestational age and cognitive ability in early childhood: a population-based cohort study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2013;27:371–9.CrossRef
11.
go back to reference Kieviet JF de, Piek JP, Aarnoudse-Moens CS, Oosterlaan J. Motor development in very preterm and very low-birth-weight children from birth to adolescence: a meta-analysis. JAMA. 2009;302:2235–42.CrossRef Kieviet JF de, Piek JP, Aarnoudse-Moens CS, Oosterlaan J. Motor development in very preterm and very low-birth-weight children from birth to adolescence: a meta-analysis. JAMA. 2009;302:2235–42.CrossRef
12.
go back to reference Haastert IC van, Vries LS de, Helders PJ, Jongmans MJ. Early gross motor development of preterm infants according to the Alberta Infant Motor Scale. J Pediatr. 2006;149:617–22.CrossRef Haastert IC van, Vries LS de, Helders PJ, Jongmans MJ. Early gross motor development of preterm infants according to the Alberta Infant Motor Scale. J Pediatr. 2006;149:617–22.CrossRef
13.
go back to reference Scharf RJ, Scharf GJ, Stroustrup A. Developmental milestones. Pediatr Rev. 2016;37:25–38.CrossRef Scharf RJ, Scharf GJ, Stroustrup A. Developmental milestones. Pediatr Rev. 2016;37:25–38.CrossRef
14.
go back to reference Kerstjens JM, Winter AF de, Bocca-Tjeertes IF, Bos AF, Reijneveld SA. Risk of developmental delay increases exponentially as gestational age of preterm infants decreases: a cohort study at age 4 years. Dev Med Child Neurol. 2012;54:1096–101.CrossRef Kerstjens JM, Winter AF de, Bocca-Tjeertes IF, Bos AF, Reijneveld SA. Risk of developmental delay increases exponentially as gestational age of preterm infants decreases: a cohort study at age 4 years. Dev Med Child Neurol. 2012;54:1096–101.CrossRef
15.
go back to reference Kinney HC. The near-term (late preterm) human brain and risk for periventricular leukomalacia: a review. Semin Perinatol. 2006;30:81–8.CrossRef Kinney HC. The near-term (late preterm) human brain and risk for periventricular leukomalacia: a review. Semin Perinatol. 2006;30:81–8.CrossRef
16.
go back to reference Källén K, Serenius F, Westgren M, Maršál K. Impact of obstetric factors on outcome of extremely preterm births in Sweden: prospective population-based observational study (EXPRESS). Acta Obstet Gynecol Scand. 2015;94:1203–14.CrossRef Källén K, Serenius F, Westgren M, Maršál K. Impact of obstetric factors on outcome of extremely preterm births in Sweden: prospective population-based observational study (EXPRESS). Acta Obstet Gynecol Scand. 2015;94:1203–14.CrossRef
17.
go back to reference Bayley N. Bayley scales of infant and toddler development. 3e druk. San Antonio: Harcourt Assessment, PsychCorp; 2006. Bayley N. Bayley scales of infant and toddler development. 3e druk. San Antonio: Harcourt Assessment, PsychCorp; 2006.
18.
go back to reference Kerstjens JM, Bos AF, Vergert EMJ ten, Meer G de, Butcher PR, Reijneveld SA. Support for the global feasibility of the Ages and Stages Questionnaire as developmental screener. Early Hum Dev. 2009;85:443–7.CrossRef Kerstjens JM, Bos AF, Vergert EMJ ten, Meer G de, Butcher PR, Reijneveld SA. Support for the global feasibility of the Ages and Stages Questionnaire as developmental screener. Early Hum Dev. 2009;85:443–7.CrossRef
19.
go back to reference Andrade C, Jamuna N. The Flynn effect: an alert to clinicians. Indian J Psychol. 2004;46:166–8. Andrade C, Jamuna N. The Flynn effect: an alert to clinicians. Indian J Psychol. 2004;46:166–8.
20.
go back to reference Hiscock M. The Flynn effect and its relevance to neuropsychology. J Clin Exp Neuropsychol. 2007;29:514–29.CrossRef Hiscock M. The Flynn effect and its relevance to neuropsychology. J Clin Exp Neuropsychol. 2007;29:514–29.CrossRef
Metagegevens
Titel
Prematuur geboren kinderen en het Van Wiechen-ontwikkelingsonderzoek
Resultaten uit het Pinkeltje-cohort
Auteurs
N. H. van Dokkum
A. F. Bos
S. A. Reijneveld
M. L. A. de Kroon
Publicatiedatum
22-07-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 4/2020
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-020-00220-9

Andere artikelen Uitgave 4/2020

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 4/2020 Naar de uitgave