Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 4/2020

27-07-2020 | Onderzoeksartikel

Centering Parenting: procesevaluatie van een cultuursensitieve variant voor moeders en kinderen tussen 0 en 4 jaar oud in een asielzoekerscentrum

Auteurs: I. Linden, N. M. C. van Kesteren, P. de Jong, F. Pannebakker

Gepubliceerd in: JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg | Uitgave 4/2020

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding: Ouders in asielzoekerscentra (azc) voelen zich vaak onvoldoende ondersteund in hun opvoedtaak en het huidige ondersteuningsaanbod van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) sluit onvoldoende aan bij hun belevingswereld en behoeften. Centering Parenting (CPa) is een groepsaanpak van de JGZ die veel ruimte biedt voor preventie en sociale steun tracht te bevorderen. In een pilotonderzoek in een azc in Katwijk is nagegaan of uitvoering van een cultuursensitieve variant van CPa bij moeders van baby’s en peuters haalbaar is.
Methode: Er werd een procesevaluatie uitgevoerd, met als doel de compleetheid, programma-integriteit en waardering onder deelnemende moeders en JGZ-professionals te onderzoeken. Dit gebeurde aan de hand van logboeken, observaties en semigestructureerde interviews met moeders en JGZ-professionals.
Resultaten: De resultaten betreffende de programma-integriteit waren positief. Zo bleek het mogelijk om de principes en strategieën van CPa grotendeels intact te houden. De deelnemende moeders en de JGZ-professionals ervaarden de CPa-sessies eveneens als positief. De compleetheid van de uitvoering van de cultuursensitieve CPa viel echter tegen. Van de acht sessies werden er zeven uitgevoerd. Van de componenten en thema’s werden er in de babygroep respectievelijk 80 % en 45 % behandeld en in de peutergroep 50 % en 28 %.
Conclusie: Het invoeren van de cultuursensitieve variant van CPa gaat gepaard met de nodige uitdagingen, maar lijkt haalbaar en vormt een goede aanvulling op de huidige werkwijze. Aanbevolen wordt om bij de groepssamenstelling rekening te houden met de culturele achtergrond van de moeders om groepsinteractie te bevorderen. Tevens is het van belang om realistische verwachtingen te hebben van het aantal thema’s dat per sessie behandeld kan worden.
Literatuur
2.
go back to reference Kloosterboer C. Kind in het centrum: kinderrechten in asielzoekerscentra. Den Haag: Unicef Nederland; 2009. Kloosterboer C. Kind in het centrum: kinderrechten in asielzoekerscentra. Den Haag: Unicef Nederland; 2009.
4.
go back to reference Spierenburg K, Davis O, Pronk W, Baars B van. Preventieproject asielzoekers Almere. Deel 1: probleemanalyse en interventiekeuze. Almere: Projectgroep azc Almere – De Meergaard; 2001. Spierenburg K, Davis O, Pronk W, Baars B van. Preventieproject asielzoekers Almere. Deel 1: probleemanalyse en interventiekeuze. Almere: Projectgroep azc Almere – De Meergaard; 2001.
5.
go back to reference Gerritsen AA, Bramsen I, Devillé W, Willigen LH van, Hovens JE, Ploeg HM van der. Physical and mental health of Afghan, Iranian and Somali asylum seekers and refugees living in the Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2006;41(1):18–26.PubMedCrossRef Gerritsen AA, Bramsen I, Devillé W, Willigen LH van, Hovens JE, Ploeg HM van der. Physical and mental health of Afghan, Iranian and Somali asylum seekers and refugees living in the Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2006;41(1):18–26.PubMedCrossRef
6.
go back to reference Merry L, Pelaez S, Edwards NC. Refugees, asylum-seekers and undocumented migrants and the experience of parenthood: a synthesis of the qualitative literature. Glob Health. 2017;13(1):75.CrossRef Merry L, Pelaez S, Edwards NC. Refugees, asylum-seekers and undocumented migrants and the experience of parenthood: a synthesis of the qualitative literature. Glob Health. 2017;13(1):75.CrossRef
7.
go back to reference Flegar V. Quickscan: zorg voor asielzoekerskinderen in Nederland. Den Haag: Werkgroep kind in azc; 2016. Flegar V. Quickscan: zorg voor asielzoekerskinderen in Nederland. Den Haag: Werkgroep kind in azc; 2016.
8.
go back to reference Vlasblom E, Sleuwen BE van, Beltman M, Rijnders MEB. Evaluatie van centering parenting in Nederland. Leiden: TNO; 2016. Vlasblom E, Sleuwen BE van, Beltman M, Rijnders MEB. Evaluatie van centering parenting in Nederland. Leiden: TNO; 2016.
9.
go back to reference Resnicow K, Baranowski T, Ahluwalia JS, Braithwaite RL. Cultural sensitivity in public health: defined and demystified. Ethn Dis. 1999;9(1):10–21.PubMed Resnicow K, Baranowski T, Ahluwalia JS, Braithwaite RL. Cultural sensitivity in public health: defined and demystified. Ethn Dis. 1999;9(1):10–21.PubMed
10.
go back to reference Eldredge LKB, Markham CM, Ruiter RA, Fernández ME, Kok G, Parcel GS. Planning health promotion programs: an intervention mapping approach. San Francisco: John Wiley; 2016. Eldredge LKB, Markham CM, Ruiter RA, Fernández ME, Kok G, Parcel GS. Planning health promotion programs: an intervention mapping approach. San Francisco: John Wiley; 2016.
12.
go back to reference Bruinsma W, Konijn C. Antwoord op veelgestelde vragen over effectiviteit. Jeugd En Co Kennis. 2008;2(3):17–23.CrossRef Bruinsma W, Konijn C. Antwoord op veelgestelde vragen over effectiviteit. Jeugd En Co Kennis. 2008;2(3):17–23.CrossRef
13.
go back to reference Bloomfield J, Rising SS. CenteringParenting: an innovative dyad model for group mother-infant care. J Midwifery Womens Health. 2013;58(6):683–9.PubMedCrossRef Bloomfield J, Rising SS. CenteringParenting: an innovative dyad model for group mother-infant care. J Midwifery Womens Health. 2013;58(6):683–9.PubMedCrossRef
14.
go back to reference Lachman JM, Kelly J, Cluver L, Ward CL, Hutchings J, Gardner F. Process evaluation of a parenting program for low-income families in South Africa. Res Soc Work Pract. 2018;28(2):188–202.CrossRef Lachman JM, Kelly J, Cluver L, Ward CL, Hutchings J, Gardner F. Process evaluation of a parenting program for low-income families in South Africa. Res Soc Work Pract. 2018;28(2):188–202.CrossRef
15.
go back to reference Baumann AA, Powell BJ, Kohl PL, et al. Cultural adaptation and implementation of evidence-based parent-training: a systematic review and critique of guiding evidence. Child Youth Serv Rev. 2015;53:113–20.PubMedPubMedCentralCrossRef Baumann AA, Powell BJ, Kohl PL, et al. Cultural adaptation and implementation of evidence-based parent-training: a systematic review and critique of guiding evidence. Child Youth Serv Rev. 2015;53:113–20.PubMedPubMedCentralCrossRef
Metagegevens
Titel
Centering Parenting: procesevaluatie van een cultuursensitieve variant voor moeders en kinderen tussen 0 en 4 jaar oud in een asielzoekerscentrum
Auteurs
I. Linden
N. M. C. van Kesteren
P. de Jong
F. Pannebakker
Publicatiedatum
27-07-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg / Uitgave 4/2020
Print ISSN: 1567-8644
Elektronisch ISSN: 1876-598X
DOI
https://doi.org/10.1007/s12452-020-00224-5

Andere artikelen Uitgave 4/2020

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 4/2020 Naar de uitgave